knihkupectví Léona Pommereta

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych získat (jakékoli) bližší informace o francouzském knihkupectví Léona Pommereta, které se mělo kdysi nacházet ve Valentinské ulici č. 7 v Praze 1.

Odpověď

Dobrý den,
 
pokusila jsem se dohledat publikace obsahující přehledy knihkupectví ve 20. století
či historii domu Valentinská 7. Níže uvádím nahledanou literaturu a internetové zdroje:
 
Zdroj: Souborný katalog České republiky (www.caslin.cz)
 
Stopami pražských nakladatelských domů : Procházka mizející pamětí českých kulturních
dějin. Aleš Zach. -- 1. vyd.. -- Praha : Thyrsus, 1996. -- 96 s. : il. ISBN 80-901774-4-1.
 
Knihy a Pražané: pět set let knižní kultury v Praze. Rudolf Málek. Praha : Orbis, Pražská
informační služba 1964, 389 s. 
 
V publikaci "Umělecké památky Prahy. Díl 1, Staré Město" jsem nalezla tyto informace:
Valentinská 7 č.p. 58/I, Staré Město, Praha 1
 
Nájemní dům "U sv. Valentina" postavil Emanuel Dvořák ve stylu pozdního historismu
se secesními prvky v l. 1902 - 1903
 
čp. 58/I
V roce 1909 byla v domě zřízena Cvičná škola měšťanská při c.k. českém ústavu
ku vzdělávání učitelek
 
V prostředí Volného internetu jsem nalezla pouze zmínku o existenci knihkupectví
viz url http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=171:
 
"Na této nostalgické procházce nesmím opomenout tiché a zeleně zádumčivé francouzské
knihkupectví Léona Pommereta ve Valentinské ulici číslo 7. Sám jsem sem přišel už pozdě.
Knihy francouzských surrealistů už dříve zmizely v knihovnách o pár let starších čtenářů.
Na mě už zbyly jen svazečky nejlevnějších edic. Ale byli mezi nimi velikáni. Nerval, Jarry, Jean-Jacques Rousseau..."
 
Doporučuji Vám se obrátit na "Svaz českých knihkupců a nakladatelů" (http://www.sckn.cz/index.php?p=kontakty), případně na "Francouzský institut Praha" http://www.ifp.cz, či na Pražskou informační službu
(http://www.praguewelcome.cz/cs/informace/o-praguewelcome/nase-sluzby/index.shtml).

Obor

vse

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

27.12.2010 09:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu