knihkupectvi

Text dotazu

Dobrý deň,
neviete mi, prosím Vás, povedať, aký pôvod má slovo kníhkupectvo, u Vás teda knihkupectví?

Ďakujem.

Odpověď

Dobrý den,
přímo význam slova "knihkupectví" jsme nenalezli, resp. etymologické publikace ho neuvádí. Proto Vám níže vypíšeme význam jednotlivých částí slova, a to původ slov kniha a kupovati.

Kniha - slovo všeslovanské, ale patrně nikoli praslovanské. O původu slova je několik domněnek. Nejrozumnější je názor Dobrovského, že slovo přišlo z východu (skrze turkotatarské, ugrofinské a jiné národy) a že posledním pramenem je čínské "king" kniha. Objasniti tuto cestu podrobněji (to platí též o maď. "könyv kniha) je úkolem budoucnosti. Abajev však myslí na původ z assyr. "kunukku" pečeť, přes arménské "knik´" pečeť. Novější studie zjišťují postup z čín. přes bulh. turečtinu do maďar. (Machek, 262-263)

Kupovati - přidružená slova odkup, výkup, kupec - knihkupecký, knihkupectví; různé termíny dle skupin (nábož. vykoupiti, vykupitel), práv. kupitel). Slova "kupó", "kupiti", "kupovati" u všech Slovanů. Praslovanské přejetí z germ. "kaupjan", starohornoněmecky "kouffen", nyní kaufen atd., z čehož nejprve "kupiti". Germánské sloveso utvořeno ze starohornoněmeckého "koufo" obchodník, handlíř, jež je přejato z lat. "caupo" krčmář, hokynář, slova původu dále neznámého. (MACHEK, str. 308)

Pokud byste potřebovala detailnější výklad, můžete se obrátit na Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR (http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/), kde by Vám odborníci na český jazyk mohli více pomoci. 

Použité zdroje

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 866 s. ISBN 80-7106-242-1.
HOLUB, Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 4. vyd. Praha: SPN, 1992. 483 s. Odborné slovníky. ISBN 80-04-23715-0.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.04.2015 18:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu