knihkupectví

Text dotazu

Potřebovala bych vědět, jak se jmenovala oficiálně knihkupectví do roku 1989? Myslím, že KNIHA, ale nevím to určitě. Prosím o radu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, omlouváme se za opožděnou odpověď na Váš dotaz. Do roku 1989 se knihy prodávaly především v maloobchodní síti národních podniků Kniha (v ČSR) a Slovenská kniha (v SSR). V ČSR byl knižní maloobchod řízen krajskými národními výbory (KNV - odbor kultury) a Národním výborem hlavního města Prahy. Na Slovensku byl národní podnik Slovenská kniha přímo řízen generálním ředitelství SÚKK (Slovenské ústřední knižní kultury) v Bratislavě.

Kromě této maloobchodní sítě n.p. Kniha a n.p. Slovenská kniha existovala také reprezentační nakladatelská knihkupectví, která byla provozována při některých nakladatelstvích (v ČSR při nakladatelství Academia, Albatros, Československý spisovatel, Melantrich, Merkur, Mladá fronta, NADAS, Naše vojsko, Olympia, Práce, SNTL, Supraphon, Svoboda, Vyšehrad - U zlatého klasu, v SSR při nakladatelství Alfa, Mladé letá, Práca, Slovenský spisovatel, Šport, Tatran, Veda). Reprezentační knihkupectví byla hlavně průzkumovými knihkupectvími vlastního nakladatelství, ale nabízela většinou i produkci jiných nakladatelství.
Knihy se dále prodávaly i některých stáncích a prodejnách Poštovní novinové služby (PNS), např. v nádražních prodejnách, na venkově také v prodejnách družstva Jednota. Knihy bylo možné zakoupit i v různých obchodních domech, kde se zřizovala speciální knižní oddělení, v prodejnách podniku Drobné zboží (papírnické a kancelářské potřeby), speciální literatura se prodávala např. i v prodejnách rybářských potřeb, v Poštovní filatelistické službě atd.

Zásobování knihkupecké maloobchodní sítě a  prodejen jiných zařízení publikacemi vydanými v ČSR zajišťoval v celém Československu n.p. Knižní velkoobchod v Praze a publikace vydané v SSR pak obdobně distribuoval n.p. Slovenský knižní velkoobchod v Bratislavě.

K rozšiřování cizojazyčné literatury, jmenovitě sovětské, v originále, existovala v ČSR různá specializovaná knihkupectví národního podniku Zahraniční literatury, v SSR knihkupectví Sovětská kniha Slovenského knižního velkoobchodu, vybraná knihkupectví, popř. oddělení knihkupectví n.p. Kniha a n.p.Slovenská kniha.

Samotná knihkupectví mohla nést obecný název (Knihkupectví, Antikvariát atd.), případně jejich název upozorňoval na specializaci dané prodejny (např. Politická literatura, Zemědělská literatura, Zdravotnická literatura).

použitá literatura:
* ŽIVNÝ, Jan; PÍŠA, Vladimír. Ekonomika a provoz knižního obchodu : pro učební obor prodavač - knihkupectví, studijní obor knihkupec a pro střední školy pro pracující.  [Díl] 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. s. 53- 57 [kapitola Podniky knižního obchodu].
* NITRANSKÝ, Tibor. Knihkupectví : pro I. a II. ročník studia absolventů učebních oborů ve studijních oborech SOU. [Díl] I. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. s. 21.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.09.2009 17:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu