kniha o sportu

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, která kniha pojednávající o sportu je nejstarší?

Odpověď

Dobrý den,

příručky o sportu a tělovýchově  se shodují na tom,  že první literatura o sportu vznikla  ve starověké Číně.

"Rozvoj sportovních aktivit provázelo formování teorie "sportu" a tělovýchovných či tréninkových systémů, které se uplatnily i v rámci školní výchovy. V Chetitské říši vznikla v polovině 14. stol. př. n. l. příručka pro výcvik a trénink koní. Avšak první odbornou literaturu nacházíme ve starověké Číně. Už v roce 2698 př. n. l. vznikla léčebná a zdravotní gymnastika Kung-fu (Umělec-muž), ke které později budhistický mnich Tamo nakreslil obrázky."

(GREXA, Ján. Přehled světových dějin sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. str. 12. )

Jednu z prvních písemných zmínek o pravděpodobně nejstarší formě sportu, tedy zápasu, je možné nalézt  v babylonsko-asyrském eposu o Gilgamešovi z konce 8. stol. př. n. l.

První uměleckou sportovní reportáží by se dal nazvat Homérův epos Ilias, ve kterém Homér popisuje závod uspořádaný k uctění zabitého Řeka Patrokla. Celé závody jsou popsány podrobně a dramaticky. Zachycují chování závodníků, diváků a průběh celého klání.

 

Více informací k literatuře o sportu a historii sportu můžete nalézt mimo jiné v publikacích:

* GREXA, Ján. Přehled světových dějin sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 69 s. ISBN 978-80-210-4505-7.

* KÖSSL, Jiří, ŠTUMBAUER, Jan a WAIC, Marek. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 159 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1566-0.

* KRÁTKÝ, František. Dějiny tělesné výchovy. 1. [díl], Od nejstarších dob do roku 1848. 1. vyd. Praha: Olympia, 1974. 258, [4] s.

* OLIVOVÁ, Věra. Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia, 1988. 207 s.

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.12.2013 17:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu