kniha Nádherná léta od Kunze Reinera

Text dotazu

Přeji krásný den, vyšla v češtině báseň nebo sbírka
Nádherná léta od Kunze Reinera ??

Odpověď

Dobrý den,

domníváme se, že Kunzeho próza Báječná léta (Die wunderbaren Jahre) v češtině knižně dosud nevyšla, i když od svého prvního vydání v roce 1976 byla přeložena do řady evropských jazyků. Nenalezli jsme ani žádné časopisecké vydání českých překladů Kunzeho prozaických textů, které by mohly pocházet z výše zmíněné knihy.

Pokud byste měla zájem, ve fondu NK ČR je kniha "Die wunderbaren Jahre" dostupná v němčině ve třech vydáních, všechna zmíněná vydání je možné studovat pouze v NK ČR, exempláře uložené v Národním konzervačním fondu pouze v Centrálním depozitáři Hostivař http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_cdh_studovna.htm) :

* KUNZE, Reiner. Die wunderbaren Jahre : Prosa. Frankfurt am Main : S. Fischer, 1976. 127 s. ISBN 3-10-042003-9. Národní konzervační fond, sig. I 340954.

* KUNZE, Reiner. Die wunderbaren Jahre : Prosa. Frankfurt am Main : S. Fischer, 1977. 127 s. Národní konzervační fond, sig. II 101686.

* KUNZE, Reiner. Die wunderbaren Jahre : Prosa. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1992. 124 s. ISBN 3-596-11209-5. Sig. K 49639 (pouze pro prezenční studium v NK ČR)

Z díla Reinera Kunzeho zatím vyšly knižně v českém překladu pouze některé básně:

* KUNZE, Reiner. Věnování. Liberec : Severočeské nakladatelství, 1964. 123 s.

* KUNZE, Reiner. Jako věci z hlíny = Wie die Dinge aus Ton : (výbor z básnického díla). Tišnov : Sursum, 1998. 269 s. ISBN 80-85799-30-8 ; 80-85799-31-6.

Překlady básní vydaných v časopisech a novinách je možné vyhledat v článkové bázi ANL a Databázi české literární vědy ÚČL, je však samozřejmě možné, že některé překlady nemusejí být ani v těchto zdrojích podchycené.

 

prověřené zdroje:

* Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc)  a Česká národní bibliografie (http://aleph.nkp.cz/cze/cnb)

* Generální katalog II (http://katif.nkp.cz/katalogy.aspx)

* článková bibliografie ANL od roku 1991 (http://aleph.nkp.cz/cze/anl)

* Databáze české literární vědy od roku 1961, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. (http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio)

* mezinárodní databáze překladů Index Translationum - CD-ROM 1979-2002, online bibliografie 1979- (http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

* souborný katalog OCLC WorldCat - licencovaný přístup (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#oclc) , volný přístup (http://www.worldcat.org)

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.04.2011 12:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu