kniha Genesis

Text dotazu

zdravím,
jak asi tušíte nejsem zrovna technický typ a raději se spoléhám na vás, než na nepřehledný internetový vyhledávač...
prozraďte mi prosím stručné pojednání o obsahu knihy Genesis.
děkuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den,
omlouváme se za opožděnou reakci. Kniha Genesis = 1. Kniha Mojžíšova je první kniha starého zákona v Bibli, kterou používají židé i křesťané. Značí se zkratkou Gn nebo Gen. Židovství tuto knihu řadí na začátek Tóry, křesťanství na začátek Pentateuchu a tedy i celého Starého zákona.
Její obsah je ale poměrně rozsáhlý. Od stvoření světa, příběhy o Adamovi a Evě a jejich potomcích, Dále příběhy o Noemovi a jeho příbuzných, Dále příběhy o Abrahámovy a jeho příbuzných, po té Izákovy příběhy, Jákobovy příběhy a až po příběhy o životě Josefa.
Účelem této knihy je oznámení Boha lidem, že je Svořitel světa a že jeho přáním je, aby mu lidé dobrovolně a z lásky sloužili a uctívali ho celým srdcem a životem. Autorem knihy je Mojžíš a adresátem byl Izraelský národ. Sepsána byla mezi roky 1415-1410 př. Kr. Příběhy v ní se odehrávají v oblasti v současné době známé jako Střední východ.
Osnova knihy:

 1. Záznam stvoření (kapitoly 1,1-2,3) -> závěrečné sdělení: Protože jsme stvořeni Bohem, máme důstojnost a hodnotu.

 2. Adamovy příběhy (2,4-5,32) 1. Adam a Eva, 2. Kain a Ábel, 3. Adamovi potomci -> závěrečné sdělení: Na příkladu Adama a Evy vidíme, jak ničivou moc má hřích a jak hořké důsledky přináší.

 3. Noemovy příběhy (6,1-11,32) 1. Potopa, 2. Nové zalidnění země, 3. Stavba Babylonské věže -> závěrečné sdělení: Jako Bůh ochránil Noeho a jeho rodinu, tak i dnes má moc chránit ty, kteří  jsou mu věrni. Pýcha se projevuje tím, že se děláme důležitější než Bůh.

 4. Abrahamovy příběhy (12,1-25,18) 1. Bůh Abrahamovi zaslibuje, že z něho učiní národ, 2. Abraham a Lot, 3. Bůh Abrahamovi slibuje syna, 4. Sodoma a Gomora, 5. Narození a obětování Izáka, 6. Izák se žení s Rebekou, 7. Abrahamova smrt -> závěrečné sdělení: Ve všech těžkých zkouškách zůstal Abraham Bohu věrný. Abraham je nám příkladem života ve víře. Máme Bohu zcela důvěřovat, i když je to někdy bolestivé.

 5. Izákovy příběhy (25,19-28,9) 1.Izákova dvojčata Jákob a Ezau, 2. Izák a král Abímelek, 3. Izák žehná Jákobovi místo Ezauovi -> závěrečné sdělení: Izák se nevzpíral, když měl být obětován. Také ochotně přijal ženu, kterou pro něho jiní vybrali. Jako Izák musíme postavit Boží vůli na přednější místo než svou.

 6. Jákobovy příběhy (28,10-36,43) 1. Jákob zakládá rodinu, 2. Jákob se vrací domů -> závěrečné sdělení: Ačkoli se Jákob dopustil mnoha omylů, je nám svou pracovitostí příkladem života ve službě Bohu. Bůh mění lidské životy navzdory naší nedokonalosti.

 7. Josefovy příběhy (37,1-50-26) 1. Josef je prodán do otroctví, 2. Juda a Támar (vsuvka mimo příběh), 3. Josef je uvržen do žaláře, 4. Josef je pověřen správou Egypta, 5. Josef se v Egyptě setkává se svými bratry, 6. Jákobova rodina se stěhuje do Egypta, 7. Jákob a Josef umírají v Egyptě -> závěrečné sdělení: Na Josefovi vidíme, že utrpení, byť i nespravedlivé, může člověku pomoci charakterově vyzrát. Bůh může obrátit i naše největší porážky ve slavná vítězství.
  (1. Mojžíšova (Genesis). Praha: International Bible Society, ©1998. 127 s. Průvodce životem. ISBN 80-7130-059-4.)
  Další informace o této knize najdete např. zde:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Genesis
  http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bible/_zprava/452213

Použité zdroje

1. Mojžíšova (Genesis). Praha: International Bible Society, ©1998. 127 s. Průvodce životem. ISBN 80-7130-059-4

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.03.2015 14:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu