kněžic

Text dotazu

Co to znamená: kněžic
kloudek
Co je to "orb"???

Odpověď

Dobrý den,

Orb je slovo, které se nachází  např. v angličtině a znamená:

bulva (oční) (medicínsky)

koule; odborný termín

těleso (nebeské)

orbitální - jsoucí v světovém prostoru. Z latinského orbita - stopa od orbis okruh, původně kruhová dráha nebeských těles; vlivem ruštiny

orbis - svět

orbis pictus - svět v obrazech

orbita - očnice

Čerpáno mimo jiné z: HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967.

 

Kloudek - vysvětlení tohoto slova se nám nepodařilo přesně najít. Nevíme, v jaké souvislosti jste ho četl nebo slyšel? Mohlo by to být z osobního jména Claudius z latinského claudus = kulhavý, Claudius = člen rodu Claudiů; příjmení Kloud, Klouda, Kloudian, Kloudek

Čerpáno z: MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2004.

Mohla by to být nějaká slangová zdrobnělina od viz níže:

Cloud (Cloud computing) je způsob vývoje a použití počítačových technologií založený na využití internetu. Programy a služby jsou uloženy na serverech na internetu a uživatelé je mohou použít odkudkoli. Přistupuje se k nim přes klienta aplikace nebo přes webový prohlížeč.

Služba je placená, uživatelé platí za používání software. Nabízeny jsou operační systémy pro prohlížeče, kancelářské aplikace, systémy pro distribuované výpočty a další. Díky cloudu může jedinec nebo firma výrazně snížit výdaje.

Pojem Cloud patří do kategorie Internet

 

Možné vysvětlení slova kněžic jsme našli v článku v periodiku Dějiny a současnost:

kníže

Není to tak dávno, kdy se ještě používalo slovo kníže ve středním rodu (podle PSJČ např. Vladislav Vančura v Hrdelní při: „jedno kníže“) a v plurálu je neutrum dodnes (knížata). Původně totiž deminutivum kníže (staročesky kniežě) označovalo potomka kněze (zhruba asi jako holoubě je mládě holuba). A zdrobnělina zapomenuté zdrobněliny je knížátko. Kněz patřil od počátku mezi nobilitu neboli urozence, v ruštině se tento význam dosud zachoval (knjaz), do latiny se převádí jako princeps a do němčiny jako Fürst. V západoslovanských jazycích došlo k sémantickému posunu (a v češtině přímo k jakémusi významoslovnému „změtení“), světský vůdce kněz se stal „vůdcem světeckým“ (sacerdos), kněžský syn kniežě zaujal jeho místo (a synem se stal na čas kněžic) a uvolněnou pozici, jako při rošádě, obsadil král. Na vysvětlenou lze dodat, že podle Václava Vaněčka byli křesťanští duchovní, víme-li, že se u nás šířilo křesťanství shora, zpočátku chápáni jako panovníkovi chráněnci, knížecí lid. Staroslověnský výraz kьnędzь je téměř shodně (s jednou výjimkou) pokládán za přejetí z germánského kuning- (kuningaz) „vůdce, suverén, král“ (podrobněji opět Bohumil Vykypěl, Studie k šlechtickým titulům, 2004, s. 97—101), jež se vyvinulo mj. v anglické king a německé König. Germánský kořen souvisí (přes *kunja- „rod, pokolení“) s lat. genus „rod“, takže výchozím významem byl „rodonáčelník, vůdce rodu“. — Kníže koruny je v Jungmannově slovníku „korunní princ“; a arcikníže (Erzherzog) je „archidux“, „magnus dux“ neboli „veliké kníže“. — Knížecí rady připomínají oblíbený středověký žánr, tzv. knížecí zrcadlo (speculum principis, Fürstenspiegel), určitou sumu ctností a vědomostí nezbytných k výkonu vlády; jejich udílení je však v naší překlokotné a všeználkovské době záležitostí povýtce značně pošetilou.

Zdroj: Dějiny a současnost, článek Slova na mučidlech, 2008/03

Doporučujeme všechny tři  dotazy konzultovat ještě s pracovníky Ústavu pro český jazyk AV ČR http://www.ujc.cas.cz/.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.06.2014 13:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu