Klíny, Göhren

Text dotazu

ve o hornické činnosti v této oblasti od 14. století

Odpověď

Dobrý den,

nejvíce informací najdete asi v publikaci: Doležal, Jan. Staré stříbrné doly v Klínech u Litvínova.  Jan Doležal.  Most : Okresní archiv, 1962]. s. 17-32, kterou by měli mít v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Další literatura týkající se rudného hornictví a těžby stříbra obecně je zde:

Majer, Jiří, 1933-2007. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obrazy z dějin těžby a zpracování.  Jiří Majer.  1. vyd. Praha : Libri, 2004. 250 s. ISBN 80-7277-222-8.

Sternberg, Kašpar. Nástin dějin českého hornictví. 1. svazek, Nástin dějin českých dolů díl I. a II. ; 2. svazek, Nástin dějin hornictví a báňského zákonodárství v Království českém.  Kašpar Sternberg.  1. vyd. Ostrava : Montanex, 2003. 570 s.622(437.3). ISBN 80-7225-093-0.

Agricola, Jiří. Dvanáct knih o hornictví a hutnictví = De re metallica XII.  Jiřího Agricoly ; [Přeložili Bohuslav Ježek a Josef Hummel].  Ostrava : Montanex, 2001. 546 s. : il. ISBN 80-7225-057-4.

Vzhledem k tomu, že Klíny spadají do mostecké oblasti, bych Vás odkázala ještě na knihovnu v Mostě, případně v Litvínově. Mohli by mít k dispozici více regionálních inofrmací.

http://www.knihovnamost.cz/

http://www.knihovna-litvinov.cz/

Děkujeme za dotaz.

S pozdravem

Helena Moravcová

Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov

Email: knihovna@skks.cz

Tel.: 474 619 345

www.skks.cz


Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

Most

Knihovna

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace

Datum zadání dotazu

13.05.2015 21:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu