Klíny, Göhren

Text dotazu

vše týkající se hornické činnosti, dobývání stříbrsných rud od 14. století

Odpověď

Má se za to, že obec Klíny byla založena u ložisek stříbra jako hornická
osada sv. Václava, krátce před rokem 1355, Slavkem z Rýzmburka, název Hora
Svatého Václava se neujal, označována Göhren. Staré listiny, týkající se
rýzmburského panství, i doklady, týkající se zdejší krajiny vůbec,
dokazují, že již koncem 13. století nebo začátkem 14. století se na tomto
území dolovalo. Největší rozkvět hornictví v Klínech lze časově umístit do
první poloviny 14. století. Nový rozvoj, který jistě nedosáhl rozměrů
těžby 14. století, nastal bezpochyby v první čtvrtině 17. století. Ložiska
stříbra byla ale již zcela vyčerpána, na počátku druhé poloviny 19.
století zaniklo kopání rud v okolí Klínů definitivně.


Pro více informací o obci Klíny a dějinách hornictví v Krušnohoří
přiložena výběrová bibliografie:

DOLEŽAL, Jan. Staré stříbrné doly v Klínech u Litvínova.  Jan Doležal.
[Most : Okresní archiv, 1962]. s. 17-32.

JANČÁREK, Petr. Hornictví v Hoře Sv. Kateřiny za feudalismu.  Petr
Jančárek. Teplice : Krajské muzeum, 1980. 50 s. : , mapy ;. Monografické
studie Krajského muzea v Teplicích ; 18. ISBN (Brož.)

KRATOCHVÍL, Josef. Topografická mineralogie Čech. 3, (I-K). 2. vyd. Praha
: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960, s. 231.

MAJER, Jiří. Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obrazy z
dějin těžby a zpracování.  Jiří Majer ; [ilustrace Jan Čáka]. 1. vyd.
Praha : Libri, 2004. 255 s. : , il., mapy . ISBN 80-7277-222-8 :

Po stopách středověkého dobývání rud v Krušnohoří. Ústí nad Labem :
Krajský úřad Ústeckého kraje ve spolupráci s T.I.S. - Turistické
informační systémy, [2008]. [20] s. : , barev. il., mapy ;. Poznejte
jedinečné památky v Ústeckém kraji. ISBN (Brož.).

POKORNÁ, Libuše. Krušnohoří bez hranic: Litvínov - Olbernhau = Erzgebirge
ohne Grenzen: Olbernhau - Litvínov. Litvínov: Dialog pro Partnerský spolek
Litvínov, 2003. 141 s. ISBN 80-85843-57-9.

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. České dějiny. Dílu I. část 5., Středověká
kolonisace v zemích českých. Praha: Jan Laichter, 1938, s. 636. Laichterův
výbor nejlepších spisů poučných; sv. 64.

URBAN, Michal. Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří
s výchozími body Krupka, Hora Svaté Kateřiny, Jáchymov. Část 1, Výchozí
bod Krupka.  zpracoval Michal Urban a kol. [Most : Oblastní muzeum v
Mostě, 2011]. 154, [46] s., [3] složené l. : , il. (převážně barev.),
erby, faksim., mapy, plány ;. Nad názvem: projekt v rámci Programu Cíl
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko, Středoevropská kulturní krajina
Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge - cesta ke světovému dědictví UNESCO .
ISBN (Brož.).

URBAN, Michal. Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří
s výchozími body Krupka, Hora Svaté Kateřiny, Jáchymov. Část 2, Výchozí
bod Hora Svaté Kateřiny.  zpracoval Michal Urban a kol. [Most : Oblastní
muzeum v Mostě, 2011]. 168 s., [3] složené l. : , il. (převážně barev.),
erby, faksim., mapy, plány ;. Nad názvem: projekt v rámci Programu Cíl
3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko, Středoevropská kulturní krajina
Montanregion Krušnohoří/Erzgebirge - cesta ke světovému dědictví UNESCO .
ISBN (Brož.)

URBAN, Michal. Tři studie k hornické a kulturní krajině českého Krušnohoří
s výchozími body Krupka, Hora Svaté Kateřiny, Jáchymov. Část 3, Výchozí
bod Jáchymov.  zpracoval Michal Urban a kol. [Most : Oblastní muzeum v
Mostě, 2011]. 467 s., [6] složených l. : , il. (převážně barev.), erby,
faksim., mapy, plány ;. Nad názvem: projekt v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3
na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko, Středoevropská kulturní krajina Montanregion
Krušnohoří/Erzgebirge - cesta ke světovému dědictví UNESCO . ISBN (Brož.)

ze ŠTERNBERKA, Kašpar Maria, hrabě, 1761-1838. Nástin dějin českého
hornictví.  Kašpar Sternberg. Ostrava : Montanex, 2003. 570 s. : , il.,
tabulky. Obsahuje poznámky pod čarou . ISBN 80-7225-093-0 :

DOLEŽAL, Jan. Staré stříbrné doly v Klínech u Litvínova. Kulturní kalendář
Mostecka, červenec 1961, s. 9-10.

DOLEŽAL, Jan. Staré stříbrné doly v Klínech u Litvínova. Kulturní kalendář
Mostecka, srpen 1961, s. 2-4.

DOLEŽAL, Jan. Z pamětí o starých dolech na Litvínovsku. Kulturní kalendář
Mostecka, září 1962, s. 3-4.

HRDÝ, P. Johann. Göhren bei Oberleutensdorf. Eine Chronik aus dem
Erzgebirge. Erzgebirgs- Zeitung, ročník XIX., s. 273.

JEŽKOVÁ, Marta. Tři splněná přání. Z podkrušnohorských pověstí. [Pověst o
obci Klíny.] Rozvoj, 36, 19. 2. 1986, č. 7, s. 5.

Slavné doby krušnohorského dolování. Impulsy : Krušnohoří všemi smysly.
2006 , Roč. 8, č. 10, s. 14.

_____________________________________________________________________


Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

Ústí nad Labem

Knihovna

Knihovna Ústeckého kraje

Datum zadání dotazu

13.05.2015 21:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu