Klíny, Göhren

Text dotazu

vše týkající se hornické činnosti, dobývání stříbra od 14. století do 19. století

Odpověď

Dobrý den,
přestože jsme prošli řadu tištěných i elektronických zdrojů, k Vašemu dotazu se nám podařilo nalézt pouze jeden příspěvek od Jana Doležala s názvem „Staré stříbrné doly v Klínech u Litvínova“ uveřejněný ve sborníku Mostecko-Litvínovsko (ŠMAHEL, František, ed. Mostecko-Litvínovsko: regionální studie. I. V Mostě: Okresní archiv, 1962. Str. 17-32.).

Internetové stránky obce Klíny (http://mesta.obce.cz/kliny/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6635&id=53&p1=60) uvádějí také dílo Johanna Gottfrieda Sommera (tištěno švabachem), v jehož prvním svazku by měla být rovněž zmínka o těžbě stříbra v Klínech. Národní knihovna ČR má celé dílo k dispozici v digitalizované podobě a je volně dostupné v rámci digitální knihovny Kramerius:
* SOMMER, Johann Gottfried. Das Königreich Böhmen. Erster Band, Leitmeritzer Kreis. Prag: J.G. Calve'sche Buchhandlung, 1833. xl, Str. 145. Dostupné z:  http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/851925 

Další informace by mohly být zmíněny také v níže uvedené publikaci (viz elektronický katalog NK ČR – http://aleph.nkp.cz/cze/nkc):
* LAUBE, Adolf. Studien über den erzgebirgischen Silberbergbau von 1470 bis 1546: Seine Geschichte, seine Produktionsverhältnisse, seine Bedeutung für die gesellschaftlichen Veränderungen und Klassenkämpfe in Sachsen am Beginn der Übergangsepoche vom Feudalismus zum Kapitalismus. Berlin: Akademie-Verlag, 1974. x, 300 s. Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte; Bd. 22. Stříbro - těžba - Krušné hory - dějiny - rok 1470-1546

Klíny byly po určitou dobu také součástí Duchcovského panství, mohl by proto pro Vás být zajímavý fond velkostatku Duchcov – Horní Litvínov, který jsme nalezli prostřednictvím vyhledávacího rozhraní Archivní fondy a sbírky v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx):
Název fondu (sbírky): Velkostatek Duchcov - Horní Litvínov Uloženo v archivu: Státní oblastní archiv v Praze Místo vzniku fondu (sbírky): Duchcov, Horní Litvínov, Litvínov Časový rozsah: 1589-1941
Metráž: 149,2 bm zpracováno (z toho 149,2 bm inventarizováno), 1,87 bm nezpracováno
Přístupnost: Archivní soubor je částečně přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): Z úřední a hospodářské činnosti velkostatku Duchcov - Horní Litvínov Velkostatek Duchcov - Horní Litvínov Tematický popis: Prameny k hospodářské činnosti významného valdštejn. velkostatku včetně důlního podnikání (substituce horního soudu). Součást tzv. Valdštejnského archivu.
Archivní pomůcky: NEUVEDEN: VELKOSTATEK DUCHCOV - HORNÍ LITVÍNOV, DODATEK, 1589 - 1941. Inventář, 1960, s. 0, ev.č. 431.
NEUVEDEN: VELKOSTATEK DUCHCOV - HORNÍ LITVÍNOV A STATEK ZÁLUŽÍ, 1589-1941. Dílčí inventář, 1960, s. 35, ev.č. 553.

Doporučili bychom Vám kontaktovat také paměťové instituce, které mohou mít ve fondu další archivní dokumenty vztahující se k obci. Zejména Státní oblastní archiv v Litoměřicích (http://www.soalitomerice.cz/content/fondy-sbirky), příp. Státní okresní archiv Most (http://www.soalitomerice.cz/content/soka-most), a dále také Knihovnu Oblastního muzea v Mostě (http://www.muzeum-most.cz/fond-knihovny.html), která má mj. k dispozici fond sbírkové regionální literatury (po r. 1861) mapující oblast Mostecka, Litvínovska, Krušných hor, Českého středohoří atd.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.05.2015 21:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu