klinická smrt

Text dotazu

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co se stane, když zažijeme klinickou smrt? Co můžeme vidět?

Odpověď

„Klinická smrt je zvratné stadium umírání charakterizované náhlou zástavou oběhu a dýchání při dosud reverzibilním selhání funkce mozku. Často používaný termín je kritický stav. Nejlepší definicí kritického stavu je zřejmě nastupující selhávání základních životních funkcí vyžadující intenzivní péči.“

Takto je definována klinická smrt na straně 109 v publikaci Šeblová, Jana a kol. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 978-80-247-4434-6.

Duševní prožitky lidí, kteří prožili klinickou smrt, popisují tuto zkušenost ne vždy stejně, ale vyskytují se hodně podobné prvky např. pocit odloučení duše od těla, pocity euforie, míru, klidu, cesta úzkým temným prostorem – tunelem, na jehož konci vidí oslňující světlo, které vyzařuje lásku a porozumění, rychlá rekapitulace svého dosavadního života, setkání se zemřelými členy rodiny nebo přáteli, příchod k nějaké hranici, kterou nelze překročit a následuje návrat do původního těla.

K problematice klinické smrti bylo napsáno mnoho publikací a nejznámější je asi

MOODY, Raymond A. Život po životě. 5. vyd. Praha: Knižní klub, 2014. 152 s. ISBN 978-80-242-4520-1.
Americký lékař interpretuje vzpomínky osob, které přežily klinickou smrt. Člověk zůstává duchovní bytostí i po své smrti, neboť v okamžiku úmrtí nás přivítá milující světlo. V momentě smrti jsou naše vlastní životy interpretovány nikoli podle osobního bohatství či společenského postavení, ale podle toho kolik umírající během svého života daroval lásky a sdílel ji s ostatními lidskými bytostmi. Moody zdůrazňuje význam spirituality v každodenním životě.

Další publikace:

EADIE, Betty J. et al. V náruči světla. 2. vyd. Praha: Knižní klub, 2015. 163 s. ISBN 978-80-242-5138-7. Autorka podrobně popisuje zážitky z vlastní klinické smrti a hovoří o nové náplni a smyslu života po této události.

MEHNE, Sabine. Zážitky blízké smrti. 1. vyd. Liberec: Dialog, 2014. 180 s. ISBN 978-80-7424-064-5. Autorka popisuje podrobně svůj dosavadní život a boj s nemocí, která ji přivedla až na pokraj smrti. Subjektivní výpověď přibližuje vztahy v rodině, pocity z blízkosti smrti a změnu pohledu na svět po tomto silném prožitku.

ATWATER, P. M. H. Světlo ve tmě, aneb, Co nevíte o klinické smrti. 1. vyd. Plzeň: Mustang, 1996. 382 s. ISBN 80-7191-088-0. Svědectví o zážitcích lidí, kteří prožili klinickou smrt.

RITCHIE, J., Brána smrti. Pravdivé příběhy blízkých setkání se smrtí. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2000. ISBN 80-242-0191-7.
V této knize jsou zachyceny příběhy lidí, kteří se ocitli v těsném kontaktu se smrtí, či v některých případech skutečně zemřeli, ale vrátili se zpět do života. Mnoho osob se dobrovolně přihlásilo, aby vydalo svá svědectví, která jsou obdivuhodně podobná. Podle výpovědí se jedná vždy o velice silný, nezapomenutelný, emotivní zážitek, který dotyčného přiměl k naprosté změně dosavadního způsobu života. Lidé jsou různého stáří a pocházejí z různých kulturních i etnických prostředí. Přesto se jejich výpovědi shodují.

LONG, Jeffrey a Paul PERRY. Posmrtný život existuje: věda o zážitcích blízké smrti. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2014. 197 s. ISBN 978-80-242-4417-4.

RITCHIE, George  G. a Elizabeth SHERRILL. Návrat ze zítřka. Olomouc: Poznání, 2006. 168 s. ISBN 80-86606-45-7. Vyprávění doktora George Ritchieho, dnes proslulého psychiatra, se soustřeďuje na prožitky oněch devíti minut mezi smrtí a opětovným návratem do života. Je pochopitelné, že prizma této zkušenosti pak ovládlo veškeré jeho životní úsilí a směřování. Mimotělesné setkání s nefyzickými bytostmi, cesta skrze různé dimenze času a prostoru, až po setkání se „Světlem světa“. Zpětně, jakožto psychiatr, vylučuje stavy upomínající na stavy halucinace či deliria. Je přesvědčený, že jde o změnu formy, jiný kvalitativní stupeň. Mrtvé ve stavu klinické smrti vnímáme jako nefyzické, pohybující se bytosti, které kráčí společně po cestách s živými a udávají jim směr. Zkušenost klinické smrti, je-li sdělitelná, je velkou výzvou.

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Datum zadání dotazu

12.10.2016 13:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu