klimatické změny a EU

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou ohledně bakalářské práce mé slečny. Neustále je zavřena v knihovně a nemůže najít všechny potřebné zdroje ke své práci. Rád bych ji pomohl, ale sám studentem nejsem, proto Vás chci poprosit o pomoc. Píše práci na téma politika EU zbrojící proti změnám klimatu. Analyzuje nejen politiku EU, ale i roli přístup členských zemí k její politice. Řeší aktuální témata - klimatický balíček, free market enviromentalismus, spory s EK,směrnice a nařízení vytvořené EU a kontroverzní přístup USA vůči politice EU. Můžou to být i internetové zdroje a uvítal bych i třeba nějaké zdroje v angličtině. Ať mi pošlete cokoliv, budu moc potěšen. Važně byste mi velice pomohli. Moc Vám Děkuji za jakoukoliv odpověď. Hezký den Vám všem.

Odpověď

Dobrý den,  uvádíme Vám příklady některých publikací, které se týkají přímo klimatických změn a EU. Záznam a dostupnost publikací zjistíte pomocí Souborného katalogu ČR (SKC) na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

* Boj proti změně klimatu : vůdčí úloha EU. Evropská komise. Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2008. 24 s. ISBN 978-92-79-06054-0.

* Climate change - what is it all about? : an introduction for young people. European Commission, Directorate-General for the Environment. Luxembourg : Office for official publications of the European Communities, c2005. 20 s. ISBN 92-894-8915-4.
Česká verze: * Změny klimatu - o co se jedná ? : úvod pro mládež. Evropská komise. Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2006. 20
s.)

* MIGUEL, Carlos de (ed.); LABANDEIRA, Xavier (ed.); MANZANO, Baltasar (ed.). Economic modelling of climate change and energy policies. Cheltenham : Edward Elgar, 2006. xiv, 218 s. ISBN 84542-630-4.

* PEETERS, Marjan (ed.); DEKETELAERE, Kurt (ed.). EU climate change policy : the challenge of new regulatory initiatives. Cheltenham : Edward Elgar, 2006. viii, 334 s. ISBN 1-84542-605-3.

* LIEFFERINK, Duncan (ED.); ANDERSEN, Mikael Skou (ed.).The innovation of EU environmental policy. Oslo : Scandinavian University Press, [1997]. 197 s.
ISBN 82-00-37687-7.

* Priority ekologických organizací pro české předsednictví Radě EU. [Redakce Ondřej Rut]. Praha : Zelený kruh, 2008. [8] s. ISBN 978-80-903968-0-7.

* Změň se : ztlum, vypni, recykluj, choď : přijmi závazek! Evropská komise.
Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. 12 s. ISBN 978-92-79-06203-2.

* Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2004 : progress by the EU and its member stattes towards achieving their Kyoto Protocol targets. European Environment Agency. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. 35 s. ISBN 92-9167-701-9.

* COLLIER, UTE (Ed.); LÖFSTEDT, Ragnar E. (ed.). Cases in climate change policy : political reality in the European Union. 1st ed.. London :
Earthscan, 1997. xvii, 204 s. ISBN 1-85383-414-9.

* The European environment : state and outlook 2005.  European Environment Agency. Copenhagen : European Environment Agency ; Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 570 s. ISBN 92-9167-776-0.


Dále Vám uvádíme výběrově publikace, které se týkají témat, jež jste dále popsal v dotazu (např. free market environmentalismus, politika USA X politika EU a vzájemné vztahy,apod.):
  
* URBANOVÁ, Teraza; ŠÍMA, Josef. Tržní přístup k ochraně životního prostředí. Vyd. 1.. Praha : Oeconomica, 2004. 87 s. ISBN 80-245-0766-8.

* MCGUIRE, Steven; SMITH, Michael. The European Union and the United States
: competition and convergence in the global arena. 1st pub.. Houndmills :
Palgrave Macmillan, 2008. xii, 324 s. ISBN 978-0-333-96862-8 (brož.) *
978-0-333-96851-2 (váz.)

* VICTOR, David G. Climate change : debating America's policy options. 1st ed.. New York : Council on Foreign Relations, 2004. 12, 165 s. ISBN 0-87609-343-8.

* KOTZIAS, Nikos (ed.); LIACOURAS, Petros (ed.). EU-US relations : repairing the transatlantic rift. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2006. xx, 263 s.
ISBN 1-4039-3521-1 (brož.) * 1-4039-3520-3 (váz.)

* CIHELKOVÁ, Eva. Evoluce euro-amerických vztahů: od strategického spojení k vícedimenzionálnímu partnerství. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. 43 s. ISBN 80-245-0319-0.

Záznam knih opět naleznete v Souborném katalogu SKC. Pro vyhledání všech uvedených publikací byla použita klíčová slova a předměty: klimatické změny, EU, politika, vztahy, životní prostředí, USA, atd. a jejich kombinace.
Vzhledem k počtu vyhledaných záznamů jsme neuváděli všechny, snažili jsme se však vybrat ty nejrelevantnější. Doporučujeme Vám tedy, bude-li to třeba, další záznamy dohledat. Přehled dostupných katalogů naleznete na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

Dále můžete využít některou z licencovaných online databází, které nabízí Národní knihovna ČR. Jejich využití je možné dvěma způsoby: osobní návštěvou NK ČR (Referenční centrum, http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ) nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu-
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 .

Dále také můžete v Referenčním centru NK ČR využít Anopress
(http://www.anopress.cz/web/pages/main/hp.aspx) pro vyhledávání článků z denního tisku.

Některé z internetových odkazů:
http://ec.europa.eu/climateaction/index_en.htm
http://europa.eu/pol/env/index_cs.htm
http://europa.eu/agencies/community_agencies/eea/index_cs.htm
http://www.euroskop.cz/
http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi


Obrátit se můžete také na některé z evropských center v ČR, jejich seznam naleznete na adrese http://www.euroskop.cz/4/sekce/eurocentra/ .

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2009 10:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu