Klementinum, matematický sál

Text dotazu

Dobrý den, táži se Vás, zda existuje detailní popis a výklad symboliky fresek včetně jejich fotografií, které jsou v matematickém sále nyní studovně hudebního oddělení Národní knihovny ČR. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, na stropě starého matematického sálu (nyní studovna hudebního oddělení) je jedna ze dvou fresek souvisejících časově i obsahově s observatoří a symbolickým Atlantem. Tato freska je anonymní a i když figura představující aritmetiku nese na lemu suknice letopočty 1703-1747, musela vzniknout nejdříve 1722, kdy byla dokončena stavba klementinské hvězdárenské věže, která je předvedena v pravé části fresky. Nalevo stojí skupina alegorických postav představující optiku s dutým zrcadlem, geografii s mapou a kružidlem, mechaniku s váhami, aritmetiku držící tabulku, astronomii s dalekohledem a koněčně gnomiku a geometrii v podobě sedících dívek s kružidly a úhloměrem.
Uprostřed výjevu se vznáší velká hvězdná sféra jakožto symbol vesmíru a vpravo rozmlouvá sedm mužských postav. Jsou to autority, o něž se opírala jezuitská věda: v rudém plášti Archimedes, za ním zleva Appolónios z Pergé, Hipparchos, korunované postavy představují Klaudia Ptolemaia a Alfonse X,. Kastilského. Zcela vpravo v černém jezuitském hábitu stojí Gianbattista Riccioli a dále Tycho Brahe. Menší fresky v jednotlivých  polích klenby, znázorňují čtyři různé planetární systémy (Ptolemaiův, Koperníkův, Brahův a Riccioliho) a schematický výklad zatmění Měsíce a Slunce.
Druhá freska je na stropě tzv. novějšího matematického sálu (dnes oddělení rukopisů a starých tisků).

zdroj : P.Voit : Pražské Klementinum, Praha, Národní knihovna 1990

Virtuální prohlídku Klementina naleznete na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Fotogalerie&submenu2=95.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.10.2008 15:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu