Kleinschnitzová Flora - knihovníčka Verejnej a univerzitnej

Text dotazu

Do ktoré roku bola kbihovníčkou Flora Kleinschnitzová (asi do 1939?) vo Verejnej a univerzitnej knižnici v Prahe.

Odpověď

Dobrý den, o Floře Kleinschnitzové (1891 - 1946) jsme nalezli celou řadu článků, medailonů a encyklopedických hesel. V Národní knihovně ČR byla zaměstnána od roku 1919. Pracovala v Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, které později řadu let vedla. Rok jejího odchodu ovšem není v žádném z níže zmíněných zdrojů jasně uveden. Několikrát jsme se setkali s formulacemi: "Za jejího působení získala Národní a universitní knihovna za dvacet let první republiky", "Jako knihovnice působila od roku 1919 přes 20 let ve Veřejné, nyní Národní a universitní knihovně v Praze", "německá okupace ukončila její profesní kariéru" apod. Dá se tedy předpokládat, že v knihovně působila do roku 1939/1940.
Text článku v Informačním bulletinu NK ČR (č.20/21, 1995) uvádí informaci ke konci roku 1940. Dne 20.11.1940 nechala kolovat po knihovně, poté, co byla neprávem nařčena, že se přihlásila k německému občanství, své písemné prohlášení, že každého šiřitele takové pomluvy bude stíhat soudní žalobou.
Zda ovšem byla v době tohoto incidentu ještě v knihovně zaměstnána, se zde neuvádí.
Pokoušeli jsme se spojit s kolegyní, která se věnuje historii Klementina.
Bohužel, v současné době je nejspíše na dovolené. Pokud zjistíme další možné zdroje, kde danou informaci hledat, ozveme se Vám.

Pracovní archiv - se zaměřením na její aktivity na poli československo-švédských vztahů, je uložen v Archivu NK ČR:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_archiv_nk.htm

Osobní archiv se nachází v Památníků národního písemnictví:
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznamy.php?id=789&hl=

Použité zdroje:
* FRANC, Zdeněk. První ženy v Klementinu. Informační bulletin Národní knihovny ČR. č. 20/21 (1995), s. 25-26.
* FRANC, Zdeněk. PhDr. Flora Kleinschnitzová. Informační bulletin Národní knihovny ČR. č. 3 (1996), s. 26.
* CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Anna. Zemřela Flora Kleinschnitzová. Knihovna. Časopis Svazu českých knihovníků. roč.2, č.1, 1947, s.1-3.
* Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990. Martin : Matica slovenská, 1986-1994.
* Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1977-1982.
* VOPRAVIL, Jaroslav Stanislav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře : (anagramů, kryptonymů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd.). Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973.
* http://sck.sdruk.cz/record?id=41
* http://www.cmail.cz/knihovna.brumov/kleinschnitzova.htm

Další rozsáhlejší nekrolog byl uveřejněn v periodiku Naše věda, roč.24, 1946, s.223-224. Periodikum z tohoto roku vlastní dle Souborného katalogu ČR
- Seriály pouze Vědecká knihovna v Olomouci: http://www.vkol.cz/cs/

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.09.2009 17:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu