Klasifikace ubytovacích zařízení ve světě

Text dotazu

Dobrý den,
píši bakalářskou práci na téma systémy klasifikace ubytovacích zařízení ve světě a ráda bych poprosila o radu, kde bych mohla najít různé klasifikační systémy např. v Evropě či Evropské unii či v Americe. OJK ČR, Hotelstars a Ecolabel znám, ale potřebovala bych více zdrojů. Budu vděčná za jakýkoliv poznatek či radu, kde informace k danému tématu najít či zda i u vás v knihovně máte nějakou literaturu k tématu. Moc děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

hotely / ubytovací zařízení

hotelnictví

klasifikace

 

hotel / accomodation

classification

grading

rating

 

Pravděpodobně mnohem bohatší fond o problematice, která Vás zajímá, by mohl být k dispozici např. v knihovně Vysoké školy hotelové v Praze viz http://www.vsh.cz/cz/knihovna-cl884.html.

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Česká republika. Ministerstvo hospodářství. Doporučení upravující základní ukazatele pro kategorizaci hostinských a ubytovacích zařízení. Praha: Ministerstvo hospodářství České republiky, 1994. 35 s.

Cournoyer, Norman G. a Marshall, Anthony G. Hotel, restaurant, and travel law. 2nd ed. Albany, New York: Delmar Publishers Inc., ©1983. xxvi, 675 s. ISBN 0-8273-2700-5.

Czech hospitality and tourism papers: hotelnictví, lázeňství, turismus. Praha: Vysoká škola hotelová, 2005- . ISSN 1801-1535.

Horner, Susan a Swarbrooke, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada, 2003. 486 s. Expert. ISBN 80-247-0202-9.

Kobjoll, Klaus. Adventure European quality award. Zürich: Orell Füssli, 2000. 188 s. ISBN 3-280-02420-X.

Merhaut, Marek. Etika jako součást společenské odpovědnosti firem hotelového průmyslu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 133 s. ISBN 978-80-7478-032-5.

Yale, Pat. Tourism in the U.K. Huntingdon: ELM Publications, 1992. 304 s. ISBN 1-85450-017-1.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Fučíková, Martina. Kvalita služeb v hotelnictví - spokojenost zákazníka. Praha, 2009. Vedoucí práce Jarmila Indrová.

Holá, Lucie. Kvalita služeb v hotelnictví s aplikací na vybrané zařízení. Praha, 2012. Vedoucí práce Jarmila Indrová.


Příklady volně dostupných online zdrojů

AAA Diamond Ratings

http://newsroom.aaa.com/diamond-ratings/

About Hotel Classification Systems (World Tourism Organization)

http://www2.unwto.org/agora/about-hotel-classification-systems

CanadaSelect – How we rate

http://www.canadaselect.com/how-we-rate

CLASSIFICATION OF HOTEL ESTABLISHMENTS WITHIN THE EU

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/hotel_establishment_classification_EU_en.pdf

Guide to AA ratings and awards

http://www.theaa.com/travel/accommodation_restaurants_grading.html

Guide to AAA Ratings

http://autoclubsouth.aaa.com/Travel/diamond_ratings.aspx

HOTELSTARS

http://www.hotelstars.cz/

Hotel stars in Europe (HOTREC - European trade association of hotels, restaurants and cafés in Europe)

http://www.hotrec.eu/hotel-stars-in-europe.aspx

Klasifikace ubytovacích zařízení v České republice a v zahraničí

http://theses.cz/id/r0dwxe/Diplomova_prace_Kohoutova_Klara_.pdf

Kvalita služeb poskytovaných v cestovním ruchu a klasifikace ubytovacích zařízení

http://www.cot.cz/data/cesky/99_06/6_hotel1.htm 

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

http://www.mmr.cz/getmedia/d2e0a220-2540-4d5b-a0e0-798762e1a82c/Oficialni-jednotna-klasifikace-CR-2010-2012.pdf

Tourism Grading Council of South Africa

http://www.tourismgrading.co.za/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

17.01.2014 08:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu