Kirchenzeitung

Text dotazu

Dobrý den, kvůli edici dosud nevydaných dopisů Jakuba Demla. Potřebuji zjistit nějaké udaje (bibl.) o časopise "KirchenZeitung", Deml se o něm zmiňuje v dopise brněnskému biskupovi Kleinovi z roku 1918. Bohužel, se mi nepodařilo nic o tomto časopise najít. Budu ráda za každou radu, děkuji.

Odpověď

Dobrý den, na českém území v roce 1918 periodikum s názvem Kirchenzeitung pravděpodobně nevycházelo. Tiskovinu s tímto názvem neuvádí ani katalog Českých a moravských periodik (PER) Moravské zemské knihovny
(http://www.mzk.cz/katalogy/) ani Katalog časopisectva Republiky československé za rok 1920.
S řadou periodik, jejichž titul obsahuje slovo Kirchenzeitung (Kirchen-Zeitung), se ovšem můžete setkat v Rakousku a Německu.
Níže uvedený seznam periodik byl vygenerován z databáze ZDB - Zeitschriftendatenbank - souborný katalog periodik v německých knihovnách.
(http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/)

* Allgemeine evangelisch-lutherische Kirchenzeitung : Organ d. Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Konferenz
Erschienen:  Leipzig : Dörffling & Francke
Erscheinungsverlauf:  [1.]1868,Okt. - 74.1941,22(Juni)
Anmerkungen:  Anfangs ohne Zählung
Frühere/spätere Titel:  Forts. ---> Evangelisch-lutherische Kirchenzeitung
------------------------------------------------------------
* Deutsche Kirchenzeitung : katholisches Informationsblatt des religiösen und kirchenpolitischen Lebens. München : Kath. Presse-Union ; München : Verl.
der Kath. Welt-Correspondenz (Kral)
[anfangs]  1.1916,1[Probeh.]; 1.1917 - 2.1918
Periodizität: wöchentl., teils 2x wöchentl.
Ungezählte Beil.: Für Herz und Seele
Forts. ---> Katholiken- und Kirchenzeitung Laienausg. zu 1.1917 ---> Deutsche Katholikenzeitung
------------------------------------------------------------
* Evangelische Kirchen-Zeitung : Organ der Evangelisch-Lutherischen innerhalb der Preußischen Landeskirche, (Bekenntnistreue Gruppe).
Berlin : Wiegandt & Grieben ; Berlin : Oemigke [anfangs] ; Berlin :
Schlawitz [früher] ;
Berlin : Trowitsch [früher] ; Greifswald ; Berlin : Wiegandt u. Grieben [früher]  Bd.
1.1827,1(4.Juli) - 120.1887; [121.]1887; [122.]1888; 123.1888; 124.1889 - 127.1892; Jg.
[67.]1893 - [71.]1897; 72.1898 - 104.1930 Zusatz wechselt
Halbjahres- u. Jahresreg.
Begr.: E. W. Hengstenberg
Bd. 121.1887 fälschlich als 122; 122.1888 fälschlich als 123 bez.; bis 1888 ersch. 2 Bd. (Jan.-Juni; Juli-Dez.); ab 1889 ersch. 1 Bd. pro Jahr. - Periodizität:
monatl.;
anfangs: wöchentl.; zeitw.: 2x wöchentl.
Ungezählte Beil.: Lit.-Beil.
Mikrofilm-Ausg.# Berlin : SAPMO-BArch, 1987. - Mikrofiche-Ausg.: Berlin :
Staatsbibliothek zu Berlin
Forts. ---> Vereinigung der Evangelisch-Lutherischen innerhalb der Preußischen Landeskirche (Bekenntnistreue Gruppe): Monatsblatt der Vereinigung der Evangelisch-Lutherischen innerhalb der Preußischen Landeskirche (Bekenntnistreue Gruppe) Darin ---> Evangelisch-Lutherische Conferenz: Mittheilungen aus der Evangelisch-Lutherischen Conferenz innerhalb der Preußischen Landeskirche zu Berlin
1.1833,1(2.Mai) Beil. ---> Christlicher Volksbote aus Basel Beil. ---> Evangelische Kirchen-Zeitung / Beilage
----------------------------------------------------------------
* Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich.
Bielitz  1.1884 - 36.1919
Forts. ---> Evangelische Kirchen-Zeitung

http://aleph18.onb.ac.at/F/RG4YSY5BUBEEM5PGTEX7C6SVKGC6T8HHRB3STLX64S1T1PS3A
V-32675?func=full-set-set&set_number=068295&set_entry=000045&format=999
 
[Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich / Beilage für theologische Wissenschaft und Praxis] Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich. Beilage für theologische Wissenschaft und Praxis.
Bielitz  Nachgewiesen 1914 - 1919
-----------------------------------------------------------------
* Bonifatiusbote : Kirchenzeitung für das Bistum Fulda
Erschienen:  Mainz : Gesellschaft für kirchliche Publizistik
Erscheinungsverlauf:  1.1884 - 56.1939; 57.1946,1(Mai) -
Anmerkungen:  Zusatz anfangs: Sonntagsblatt für die Diözese Fulda
Periodizität: wöchentl.
Fulda : Parzeller [früher]
Frühere/spätere Titel:  Darin aufgeg. ---> St.-Elisabeth-Blatt Weitere Titelhinweise:  Zeitw. Beil. ---> Hirtenbrief für das Bisthum bzw.
die Diözese Fulda zur Fastenzeit und aus anderen Anlässen Beil. ---> Ratgeber für Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswesen Beil. ---> Der kleine Bote Beil. ---> Der Volksfreund Beil. ---> Mitteilungen aus Staat und Kirche
Verbreitungsort(e):  Fulda
Standardnummern:  Autorisierte ISSN: 0935-8897 ISSN der Vorlage: 0935-8897
-----------------------------------------------------------------
* Gebhardshainer Kirchen-Zeitung.
Gebhardshain-Elkenroth  3.1917 - 4.1918 nachgewiesen
-----------------------------------------------------------------
* Katholische Kirchenzeitung.
Salzburg [u.a.] : Pustet  1.1861[?] - 79.1939,7 Anfangs u.d.T.: Salzburger Kirchenblatt. - Titelvar.: Katholische Kirchenzeitung vormals Salzburger Kirchenblatt Forts. ---> Klerus-Blatt
-----------------------------------------------------------------
* Pfarrei Sankt Gereon <Köln>:
Kirchen-Zeitung der Pfarre St. Gereon, Köln.
Köln : Herold-Verl.  1.1913 - 15.1927
Hauptsacht. teils: Kath. Kirchen-Zeitung der Pfarre St. Gereon, Köln
Periodizität: wöchentl.
Mikrofiche-Ausg.: Köln : Universitäts- und Stadtbibliothek, 1995 Forts. ---> Pfarrei Sankt Gereon <Köln>: St. Gereon Beil. ---> Köln am Sonntag Beil. ---> Kindersonntag
------------------------------------------------------------------
* Erzdiözese <Bamberg>:
Kirchen-Zeitung für die Erzdiözese Bamberg.
[Bamberg]  1.1915 - 1937[?]
Anfangs mit Zählung - Periodizität: wöchentl.
Beil. zu ---> St.-Heinrichsblatt
------------------------------------------------------------------
* Kirchen-Zeitung für die Katholischen Pfarreien der Stadt Coblenz.
Coblenz  1.1918 - 5.1922[?]
------------------------------------------------------------------
* Augsburger katholische Kirchenzeitung : Bistumsbl. d. Diözese Augsburg
Körperschaft:  Diözese <Augsburg>
Erschienen:  Augsburg : Bischöfl. Seelsorgeamt
Erscheinungsverlauf:  1.1913 - 15.1927,17(24.Apr.); [N.F.] 1=16.1946,Sept. - 4=19.1949; 5.1950 - 10.1955,27
Anmerkungen:  Periodizität: wöchentl.
Augsburg : Caritasverb. [früher]
Frühere/spätere Titel:  Darin aufgeg. ---> Kirchenzeitung für die katholischen Pfarrgemeinden Augsburgs 1927,1.Mai - 1936 aufgeg. in ---> Katholisches Sonntagsblatt für die Diözese Augsburg
1937 - 1938,11 ---> Katholisches Sonntagsblatt für das Bistum Augsburg
1938,12 - 1941,21 ---> Katholisches Kirchenblatt für das Bistum Augsburg Forts. ---> St.-Ulrichsblatt
------------------------------------------------------------------
* Preußische Kirchenzeitung : kirchenpolitische Wochenschrift.
Berlin  1.1905 - 29.1933[?]
Darin aufgeg. ---> Die Evangelische Gemeinde
---------------------------------------------------------------------
* Reformierte Kirchenzeitung : RKZ / hrsg. im Auftr. d. Reformierten Bundes.
Neukirchen-Vluyn [u.a.] : Neukirchener Verl. d. Erziehungsvereins ; Erlangen
: Enke
[anfangs] ; Wuppertal-Elberfeld : Köhler [früher]  1.1851 - 3.1853; [3.Ser.]
1=28.1878
- 35=62.1912; 63.1913 - 89.1939,6; 90.1949,Jan. - 141.2000,9 1940 - 1948 nicht ersch.; Doppelzähl. d. 3.Ser. vom Vorgänger übernommen. -
Periodizität: halbmonatl.
1854 - 1856 ---> Neue reformierte Kirchenzeitung
1857 - 1877 ---> Evangelisch-reformierte Kirchenzeitung Forts. ---> Zeitzeichen Beil. ---> Reformierte Kirchenzeitung / Theologische Literaturbeilage ISSN 0724-5939
------------------------------------------------------------------
* Deutsche Katholikenzeitung : deutsche Kirchenzeitung ; Organ für Religion und Kirchenpolitik
Erschienen:  München : Kath. Presse-Union
Erscheinungsverlauf:  1.1917; 4.1920 - 5.1921,38(24.Sept.); damit Ersch.
eingest.
Anmerkungen:  Periodizität: wöchentl., teils 2x wöchentl.
Frühere/spätere Titel:  2.1918 ---> Katholikenzeitung
3.1919 ---> Katholiken- und Kirchenzeitung Weitere Titelhinweise:  1.1917 Laienausg. ---> Deutsche Kirchenzeitung
Verbreitungsort(e):  München
------------------------------------------------------------------
* Die Reformation : deutsche evangelische Kirchenzeitung für die Gemeinde
Erschienen:  Göttingen : Junge Kirche
Erscheinungsverlauf:  1.1902,Apr. - 21.1922,11/12; 22.1928,Okt. - 35.1941[?]

Anmerkungen:  Berlin : Die Reformation [anfangs] Berlin : Bunke [früher] Berlin : Vaterländische Verlags- u. Kunstanstalt [früher] Frühere/spätere Titel:  Vorg. ---> Deutsche evangelische Kirchenzeitung Weitere Titelhinweise:  Beil. ---> Kirchlich-soziale Blätter
------------------------------------------------------------------
* Lutherische Kirchen Zeitung (Ohio):
http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/00221494/

V České republice vlastní některá výše zmíněná periodika (Evangelische Kirchen-Zeitung für Österreich a Allgemeine evangelisch-lutherische
Kirchenzeitung) Knihovna Evangelické teologické knihovny UK:
http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html.
Knihovna je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny.

K ověření dostupnosti a dalšímu případnému vyhledávání můžete využít následující katalogy a databáze:
* Souborný katalog ČR-Seriály: http://sigma.nkp.cz/cze/skcp
* ZDB - Zeitschriftendatenbank: http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=1.1/
* ISSN COMPACT (licencovaná databáze přístupná v NK ČR)
* Katalogy Österreichischen Nationalbibliothek: http://www.onb.ac.at/
* Katalog The European Library:
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
aj.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2009 10:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu