keramika

Text dotazu

Zajímalo by mě,z kterého slova vzniklo slovo keramika. Nebo jak se dříve keramika nyzývala. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, slovo "keramika" vzniklo z řeckého výrazu kéramos, který původně znamenal hrnčířskou hlínu. Pojem keramika zahrnuje veškeré výrobky z pálené hlíny a porcelánu.
JAKOUBĚOVÁ, Vladimíra. Hlína : kámen ve službách civilizace. Turnov : MČR, [2003?]. [35] s. ISBN 80-239-5757-0.

Další výklad původu slova kerameika naleznete např. ve Stručném etymologickém slovníku:
keramika - výrobek z pálené hlíny. Od řec. keramos (namíchaná) hlína ke kerannými mísím.
HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem ke slovům kulturním a cizím. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. s. 223. ISBN 80-04-23715-0.

Jako keramika jsou chápány všechny předměty vyrobené z hlíny, která prodělá chemické změny vlivem teploty nad 600 stupnu C. Keramika je též definovaná jako výroba zboží z jílu a jiných křemičitých sloučenin, při níž se výrobky vytvářejí, suší a zpevňují pálením. Vypalováním ztrácejí jednotlivé částice svou tvárlivost  a spojí se v pevný celek jednak chemickými reakcemi, jednak slinutím. Keramické výrobky dělíme opět podle několika hledisek, např. podle způsobu použití na keramiku stavební, technickou, užitkovou a uměleckou, podle nasákavosti střepu na zboží průlinčivé (cihlářské, hrnčířské atd.) a slinuté (kamenina, porcelán atd.).

Použitá literatura:
* BATALA, Otto. Svět z hlíny : vyprávění o minulosti a současnosti keramiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 205 s.
* WEIß, Gustav. Keramika : umění z hlíny : kulturní dějiny a keramické techniky. Praha : Grada Publishing, 2007. 255 s. ISBN 978-80-247-1954-2.
* BUBENÍČEK, Josef. Vývoj keramiky v Evropě (kromě porcelánu). Praha : Antikva Nova Praga, c2001. 198 s. ISBN 80-238-8613-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 10:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu