Kentaur

Text dotazu

Zajímalo by mě, jestli je možné vytvořit člověka, který bude mít místo nohou koňské tělo? Jak daleko je v dnešní době klonování?
Podařilo už se něco takového nebo podobného vytvořit?

Odpověď

Dobrý den,

jak jistě víte z hodin biologie, jedinci různých druhů se mezi sebou nemohou v přírodě libovolně křížit. Toto mezidruhové křížení, odborně zvané hybridizace, je tedy většinou dílem lidského klonování (ač by se určité výjimky v přírodě mezi příbuznými druhy našly – např. liger, kříženec lvího samce a tygří samice, nebo vzácnější tigon, kříženec samce tygra a lví samice aj.). V přírodě je tedy zkřížení člověka s koněm naprosto vyloučeno.

Ačkoliv je v současné době genetické inženýrství a klonování na opravdu vyspělé úrovni a někteří vědci se pouští i do bizarních experimentů, stvoření tvora – napůl koně, napůl člověka, zaznamenáno nebylo. Je třeba vzít v úvahu především etické aspekty reprodukčního klonování (celosvětový zákaz klonování lidského druhu neexistuje - velká většina států ale toto klonování výhradně zakazuje). Konkrétně Česká republika, jako člen Rady Evropy, podepsala Úmluvu o lidských právech a biomedicíně a její dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí (viz. Rada Evropy. Úmluva o lidských právech a biomedicíně: úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: série Evropských úmluv - č. 164, Oviedo, 4.IV.1997; O zákazu klonování lidských bytostí: dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: série Evropských úmluv - č. 168, Paříž, 12.I.1998. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2000. 72 s. ISBN 80-85047-26-8.)

Reprodukční klonování s sebou navíc krom etických problémů přináší celou řadu zdravotních rizik.
Nejznámějším klonovaným tvorem, který se kdy narodil, byla ovce Dolly (nar. r. 1996) – o tomto zvířecím klonu a jeho nepříliš dlouhém životě se jistě dočtete v některé z publikací zaměřených na klonování jako takové.

Uvádím zde příklady publikací, které Vás s problematikou klonování seznámí:
Petr, Jaroslav. Klonování: hrozba, nebo naděje?. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 362 s. Fénix; sv. 5. ISBN 80-7185-469-7.

Brown, T. A. Klonování genů a analýza DNA: úvod. 1. české vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2007. xviii, 389 s. ISBN 978-80-244-1719-6.

Lajkep, Tomáš. Etika, sex, reprodukce. Vyd. 1. Zbraslavice: Farmclub, ©2004. 115 s. ISBN 80-239-2243-2.

Löb, Horst. Druhé stvoření: šance a rizika genetické revoluce. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2004. 234 s., [16] s. obr. příl. Největší záhady světa; 100. ISBN 80-86761-25-8.

A k Vaší otázce, zda již někdy bylo něco jako kentaur stvořeno:  V knize V. Farkasse a P. Krasse Nechte nás vyrábět lidi se objevují například hypotézy, že i člověk byl stvořen cílenými umělými mutacemi, nebo že země byla před lidským rodem osídlena zvířecími lidmi, kteří byli výsledkem genetickým experimentů mimozemských „bohů“. Byli to například lidi se psí hlavou, kozlí lidi s rybí hlavou apod. Více se dočtete právě v této knize.

Použité zdroje

Farkas, Viktor a Krassa, Peter. Nechte nás vyrábět lidi. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2003. 226 s. Největší záhady světa; 90. ISBN 80-86761-07-X.

KAVAN, Lukáš. Klonování lidí jako problém ústavního práva. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. Vedoucí práce prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/238435/pravf_m/Diplomova_prace.pdf

Petr, Jaroslav. Klonování: hrozba, nebo naděje?. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 362 s. Fénix; sv. 5. ISBN 80-7185-469-7.

http://aleph22.nkp.cz/F/?fu[…]=find-b&local_base=nkck

Obor

Biologické vědy

Okres

Znojmo

Knihovna

Městská knihovna Znojmo

Datum zadání dotazu

10.04.2017 13:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu