Kdy vstoupil E. Beneš do ČSNS?

Text dotazu

Dobrý den, snažím se už delší dobu dohledat informaci, kdy přesně vstoupil Edvard Beneš do ČSNS, resp. ČSS. Většina zdrojů se shoduje na roku 1923, ale bližší informaci nejsem schopen dohledat. Potřeboval bych znát alespoň měsíc, kdy ke vstupu došlo. Děkuji předem za odpověď či nasměrování správným směrem.

Odpověď

Dobrý den, přesné datum (měsíc) vstupu Edvarda Beneše do ČSNS, resp. ČSS, jsme v našich zdrojích nenašli.  Doporučujeme ale obrátit se na Společnost Edvarda Beneše spolesnosteb@gmail.com nebo Muzeum (památník) či Vila Hany a Edvarda Benešových, Dr. E. Beneše 201, 391 01 Sezimovo Ústí, tel.381261674; benesovavila@nm.cz, příp. Městské muzeum Dr. E. Beneše, Dr. E. Beneše 2, 331 44 Kožlany. Dalším zdrojem, který by Vám mohl pomoci jsou archivní fondy „Československá strana národně socialistická“, které jsou uloženy v Národním archivu České republiky (https://vademecum.nacr.cz/vademecum/).

Níže Vám přinášíme vybrané zdroje a úryvky, které jsme nalezli v našem fondu:

„S jeho stranictvím to bylo zas tak podivuhodné. Před válkou byl ostrým protivníkem strany národně sociální. Po válce do ní vstoupil. Jak se to stalo, napsal ve svém listu, poslaném ke sjezdu zastupitelstva Čs. obce legionářské: „Tři vedoucí strany, sociálně demokratická, agrární a čs. socialistická se dohodly, že mám vstoupili do strany čs. socialistů.“ Vstup dr. Beneše do strany nár. socialistické. Stříbrný, který o tom jednal a musí to tedy vědět, tvrdí, že tomu nebylo tak, že nebylo dohody. Dr. Beneš prý vstoupil do strany národně sociální teprve, když k tomu agrárníci a sociální demokraté svolili...

... poněvadž od politického jednatele strany národně sociální víme, co všecko dr. Beneš podnikal, aby byl do strany té přijat a jak proti tomu v ní byl odpor a jak rozhodl o tom autokraticky p. Klofáč. Ovšem nelze to srovnati s našimi pojmy o příslušenství straně, aby si dal někdo schvalovati, smí-li do nějaké strany vstoupili, nebo dokonce, aby si jinými dal určovati, do které vstoupiti má...“

Zdroj: KRAMÁŘ, Karel a STŘÍBRNÝ, Jiří. Kramářův soud nad Benešem: spor dr. K. Kramáře s ministrem zahraničních věcí dr. Ed. Benešem. Praha: Tempo, 1938. s. 138. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:5bb385a5-4436-4266-b05e-c7b36fa9dc13

"Po poradě s Masarykem vstoupil v roce 1923 do národně socialistické strany i Edvard Beneš, před válkou člen Masarykovy pokrokové strany."

Zdroj: OLIVOVÁ, Věra. Dějiny první republiky. Praha: Karolinum, 2000. s. 82. ISBN 80-7184-791-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:ac085540-18b3-11e8-8cd8-5ef3fc9bb22f

"Sociální demokracie se postupně vzpamatovávala z krachu v roce 1920. Opírala se přitom o největší odborovou ústřednu - Odborové sdružení československé. Národní socialisty zase podporovaly organizace sokolů a legionářů. V letech 1923 -1935 působil v této straně i Edvard Beneš."

Zdroj: ČORNEJ, Petr a POKORNÝ, Jiří. Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce. Praha: Práh, 2000. s. 48. ISBN 80-7252-026-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:91e6f6f6-2238-459f-a530-7f79aa9b4e5e

Dále Vám doporučujeme pro zajímavost i některé další knihy, kde naleznete informace o E. Benešovi, např.

MACKENZIE, Montaque Compton. Dr. Beneš. Praha: Družstevní práce, 1947.

OLIVOVÁ, Věra. Závěť Edvarda Beneše a osudy jeho archivu. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2008. s. 107. ISBN 978-80-86107-43-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8eb120f0-a98e-11e3-9d7d-005056827e51

ČEČRDLOVÁ, Jaroslava. Petr Zenkl: jeden z tvůrců československé demokracie. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 134. ISBN 978-80-7414-332-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:67e1c340-e66e-11e8-9984-005056825209

KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. s. 71. ISBN 978-80-7367-698-8. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:25136e40-9149-11e7-a9a4-005056827e51

 

 

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.05.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu