Kdy se objevilo jméno Tregler v Berouně?

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se dozvědět, kdy se objevilo jméno Tregler v našem městě v minulosti a odkud předkové mého manžela pocházejí. Děkuji a přeji hezký den

Odpověď

Dobrý den,

obávám se, že Vám asi nebudu moci úplně pomoci. Tady v Příbrami sice máme Berní rulu Podbrdského kraje a dvoudílný Generální rejstřík ke všem svazkům Berní ruly, tam jsem ale jméno Tregler nenašla vůbec. Bylo by asi nejlepší obrátit se na matriku města Beroun, popřípadě na Farní úřad, kde by měli mít potřebné záznamy. Možná by Vám pomohli v Městské knihovně. Zde máte odkazy a e-maily na příslušné organizace:

matrika@muberoun.cz (Matrika), farnost.beroun@centrum.cz (Farní úřad), info@knihovnaberoun.cz (Městská knihovna)

Možná by Vás zajímalo, pokud bydlíte v Příbrami nebo v jejím okolí, že se u nás v Knihovně Jana Drdy konají schůzky genealogů, kde si vyměňují své zkušenosti a radí, jak dohledávat své předky. Nejbližší je 22. 3. 2018 od 16.30.

 

.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Příbram

Knihovna

Datum zadání dotazu

14.03.2018 17:26

Jan Pešula píše:
Pátek 16.03.2018 08:38
Vážená paní Treglerová,

Zkoušel jsem na Vaši otázku najít odpověď a bohužel se mi to nepodařilo. Mohu Vám ale dát několik tipů, jak případně ve výzkumu pokračovat.

Při hledání původu rodiny v určité obci je zpravidla vhodné začít u matrik. Do roku 1949 je vedly církve a po tomto roce je povinně předaly matričním úřadům na národních výborech (dnes vybrané obecní úřady), které je spravují dodnes. Režim jejich využívání upravuje "Zákon o matrikách, jménu a příjmení" 301/2000 Sb. v platném znění (viz např. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301 ), především § 23, § 25 a § 25b. Hlavní zásady jsou:
- Matriční knihy (narozených, oddaných, zemřelých) jsou uloženy na matričním úřadě 100 let od posledního záznamu o narození a 75 let od posledního záznamu o sňatku nebo úmrtí
- Po uplynutí této lhůty jsou předávány státním oblastním archivům (které je postupně zveřejňují na internetu)
- Dokud jsou knihy uloženy na matričním úřadě, mohou do "čerstvých" záznamů (narození < 100 let, oddaní < 75 let, zemřelí < 30 let) nahlížet pouze členové rodiny. Do starších záznamů může nahlížet v přítomnosti matrikáře kdokoliv
- Matrikáři mají zákaz sdělovat osobní údaje zjištěné při výkonu funkce (§ 9)

Z uvedeného vyplývá:
- Pro odpověď na Vaši otázku je zpravidla nejjednodušší začít s vyhledáváním ve starých matrikách, předaných do státního oblastního archivu (SOA) a tam zveřejněným na internetu. V případě Berouna se jedná o SOA Praha. Data si zobrazíte, pokud otevřete stránku http://ebadatelna.soapraha.cz/ , pak vyberete "Matriky" a do políčka " v lokalitách" zadáte "Beroun - obec Beroun - okres Beroun". Vyjde Vám seznam všech předaných matričních knih - narozených, oddaných a zemřelých - s indexy. Naprostá většina pochází od římskokatolické církve, několik jich je i od okresního úřadu (pro obyvatele bez vyznání).
- Prohlížení samotných matrik je bez dalších informací (o přibližném datu "matriční události") zdlouhavé. Pokud známe jen příjmení, je vhodné začít u "indexu" - abecedního rejstříku k matrikám. K dispozici jsou tyto (odkaz směřuje na začátek písmena "T"):
- - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3944/193 - index narozených 1822-1887
- - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3945/100# index narozených 1887-1905
- - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3946/76 - index oddaných 1784-1935
- - http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3947/121 - index zemřelých 1782-1910
- Bohužel, v žádném z nich jsem nenašel příjmení "Tregler". Důvody mohou být:
- - Nehlásili se ke katolické církvi. V tom případě jsou zapsání v jiné matriční knize, např. osob bez vyznání na okresním úřadě (též v SOA Praha, na konci seznamu), v židovské matrice (uložena v Národním archivu, viz http://www.badatelna.eu/fond/1073/ ) nebo evangelické (musela byste zjistit, ve které obci měli faru s působností pro Beroun)
- - První představitel rodu se v Berouně narodil, oženil nebo zemřel mimo časový rozsah dostupných indexů (viz výše)
- - Předkové nepocházeli přímo z Berouna, ale z některé obce v blízkosti (např. Králův Dvůr), která patřila k jiné faře.

Jako další kroky bych z Vaší strany asi doporučoval:
- Zkuste zjistit z Vám dostupných údajů, kdy a kde se Váš manžel, popř. i jeho předkové narodili / oženili-vdali / zemřeli a ke které církvi se (před rokem 1949) hlásili.
- S těmito informacemi zkuste hledat v digitalizovaných matrikách (např. zmíněný SOA Praha pro Středočeský kraj). V matrikách, zvlášť těch vedených po roce 1900, najdete řadu doplňujících informací, které Vám pomohou s dalším hledáním (např. v novějších úmrtních matrikách bývá také datum a místo narození a sňatku, v matrikách narozených bývá místo narození rodičů, ve starších matrikách jsou informace omezené a často nečitelné). Viz např. záznam o úmrtí spisovatele Augustina Tonnera v matrice zemřelých "Beroun 39", s. 165, http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3941/166# .
- Pokud zjistíte, že matrika pro uvedené místo a datum není na seznamu archivovaných (viz http://ebadatelna.soapraha.cz ), budete muset na matriční úřad. Kontakt pro berounskou matriku je zde: http://www.mesto-beroun.cz/[…]/subjekt-usek-matrika-72.html . Zkušenosti s tím nemám, ale podle zákona by Vám měli zpřístupnit novější údaje o blízkých příbuzných (pokud prokážete příbuzenský vztah) a starší údaje o komkoliv, viz výše. Asi za to budou žádat poplatek.

Závěrem: Nejsem genealog, v matrikách občas vyhledávám jen ze soukromého zájmu při psaní životopisů ve Wikipedii. Pokud se můžete zúčastnit setkání genealogů, o kterém píše knihovna, určitě Vám poradí další zdroje. Ale aby Vám mohli pomoci, doporučuji Vám se připravit a shromáždit co nejvíc informací, od kterých se dá "odrazit" při dalším hledání. Je to především datum a místo narození Vašeho manžela a data + místa narození, sňatku a úmrtí co nejvíce jeho předků včetně církve, ke které se hlásili.

Ještě trochu obecných informací:
- Státní oblastní archivy jsou zřízeny podle krajů z let 1960-90. Existuje proto SOA Litoměřice (severočeský), Plzeň (západočeský), Třeboň (jihočeský), Zámrsk (východočeský) a dále Moravský zemský archiv Brno (jihomoravský), Zemský archiv v Opavě (severomoravský) a Archiv hl. m. Prahy (Praha).
- Matriky jsou do archivů předávány podle sídla matričního úřadu (problém to může činit hlavně u evangelických, kde měly fary velký územní rozsah a často byly umístěny v menších obcích; např. evangelíci helvetského vyznání z Brandýsa n. L. patřili pod Lysou nad Labem)
- Židovské matriky pro celou ČR jsou soustředěny do Národního archivu, viz http://www.badatelna.eu/fond/1073/
- Při prohledávání starších matrik (hlavně německých cca do roku 1945 a českých cca do roku 1848) se Vám může také hodit převodní tabulka pro švabach, http://archiv.kvalitne.cz/jaknato/svabach.htm (ale sám s tím mám problém občas vyluštit, co píší).
- Existuje i řada dalších zdrojů životopisných dat, o kterých tu kvůli rozsahu nepíšu. Proto může být velmi přínosné, promluvit si s profesionálním genealogem, pokud máte možnost.
- Stručný a neúplný seznam "skrytých internetových zdrojů", které nenajdete v Seznamu ani Googlu a které se mohou hodit při hledání životních dat veřejně činných osobností, jsem před časem sepsal na str. https://cs.wikipedia.org/[…]/Osobnosti_19._stolet%C3%AD . Ale podotýkám - je to amatérský seznam, dnes již trochu zastaralý (zdrojů přibývá) a zaměřený na veřejně činné osobnosti, o kterých se psalo v novinách. Pro běžný rodopisný výzkum se asi příliš nehodí, ale může Vás případně také inspirovat.

Přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem výzkumu.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu