Kdy byly první čarodějnické procesy v Českých zemích?

Text dotazu

Dobrý den, existují v Českých zemích nějaké známé čarodějnické procesy ještě před bitvou na Bílé Hoře? Případně kdy se u nás objevují první procesy?

Odpověď

Dobrý den,

dle autorky článku "Sdružený zločin čarodějnictví v Čechách" nesly všechny prvky čarodějnického procesu pouze procesy ve Velkých Losinách a Šumperku, které se odehrály mezi lety 1678 - 1679.

 

Neznamená to ovšem, že by se obvinění z provazování magie neobjevovalo na území Moravy a Čech již v předbělohorské době. Ve smolných knihách  naleznete celou řadu případů spojených s "kouzelnictvím". Za kouzelnictví bylo považováno provozování škodlivé magie.

 

Pojem čarodějnictví je používán pro tzv. kumulativní čarodějnictví, u kterého kromě provozování škodlivé magie hrálo zásadní roli obvinění z dalších složek, tedy z paktu s ďáblem, mileneckého poměru s ďáblem, účasti na sabatu a nočním letu (zpravidla na sabat).

Obvinění z těchto prvků čarodějnictví není v předbělohorském období obvyklé.

 

"Zdá se, že v Čechách v předbělohorské době byl zločin magie spíš doprovodným jevem jiných zločinů. (...) Analyzovaný vzorek magických praktik obsažených ve smolných knihách se vztahuje k letům 1540-1630 a byl získán excerpcí celkem 52 výslechových protokolů osob, které bud’ na dotázání nebo spontánně vypovídaly na mučidlech o svých vlastních počinech nebo o počinech druhých osob, prohřešivších se zločinem magie. Ve většině případů byly tyto osoby posléze ortelovány, ale nikoliv pro crimen magiae, nýbrž pro hrdelní zločiny vraždy, mordu (loupežné vraždy), krádeže, loupeže, travičství, sodomie, infanticidy, svatokrádeže, žhářství, pychu, smilstva, bigamie, incestu apod."  (Petráňová, Lydia. Doklady praktik lidové magie ve smolných knihách. s. 49)

 

"První proces, v němž byla u nás vznesena žaloba pro kouzelnictví, je doložena v Brně kolem roku 1350. U zdejšího městského soudu zažaloval otec jistého zemřelého mladého muže dvě ženy z toho, že jeho syna očarovaly a tím způsobily jeho smrt. Žalované se těšily dobré pověsti a na těle zesnulého nebylo při ohledání shledáno nic podezřelého. Městský soud proto oběma žalovaným ženám nařídil, aby na důkaz své neviny pouze složily očistnou přísahu.

Popravy pachatelů škodlivé magie, tj. kouzelnictví. lze nicméně v českých zemích v pramenech poprvé zaznamenat až na sklonku 15. století. tehdy, v roce 1494, byla v Uherském Hradišti popravena pro kouzelnictví v podobě přípravy magických lektvarů jedna služebná.

Dílčí prvky kumulativního pojetí čarodějnictví, které naznačují překročení dosavadního rámce obvinění ze škodlivé magie, lze v pramenech z českých zemí zaznamenat v jednotlivých případech až od druhé poloviny 16. století. Avšak zřejmě teprve od čtyřicátých let 17. století vstupuje do procesů s provozovateli magie v českých zemích častěji alespoň základní prvek kumulativního čarodějnictví, tj. pakt s ďáblem. (...) První pramenně doložené popravy pachatelek domnělého kouzelnictví (škodlivé magie) v Čechách, k nimž došlo roku 1498 v Kutné Hoře a poté v Praze, jsou zachyceny ve Starých letopisech českých. Zde je uvedeno, že poté, kdy došlo u Kutné Hory k upálení "jedné báby", bylo v Praze dne 25. května 1495 upáleno pět žen, z toho dvě z Nového Města pražského, po jedné ze Starého Města a Malé Strany a  jedna Židovka, za to, že trávily lidi "nějakými prachy". Poté, co byly podrobeny tortuře, obvinily tyto ženy dalších sto osob."
Z pramenů ovšem již není zřejmé, zda byly uvedené ženy upáleny za kouzelnictví či pouze za travičství.

(zdroj: Kreuz, Petr. Kouzelnictví a jeho pronásledování v jagellonské Praze: příspěvek k počátkům kouzelnických a čarodějnických procesů v Čechách. str. 133 - 136)

 

Další zajímavé informace o provozování a souzení kouzelnictví v předbělohorské době můžete nalézt v níže uvedených monografiích a článcích:

 

*Petráňová, Lydia. Doklady praktik lidové magie ve smolných knihách. Petráňová, Lydia. In: Magie a náboženství : sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané na Velehradě v roce 1997 / Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, 1997 s. 49-55.

* Kobrlová, Zuzana. Sdružený zločin čarodějnictví a české země. Zuzana Kobrlová. In: Paginae historiae : sborník Národního archivu / Praha : Národní archiv Roč. 23, č. 1 (2015), s. 104-135.

* Kreuz, Petr. Kouzelnictví a jeho pronásledování v jagellonské Praze: příspěvek k počátkům kouzelnických a čarodějnických procesů v Čechách. In: Pražský sborník historický / Praha : Archiv hlavního města Prahy Sv. 40, (2012), s. 131-164.

* Štěpán, Jan. Přerovské čarodějnice v 16. století. Jan Štěpán. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov / Přerov : Zemský archiv v Opavě et al. [sv. 20], (2012), s. 5-10.

* Čarodějnictví - iluze, za niž se platilo životem. Kobrlová, Zuzana. Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. 22, č. 9/10, (2011,) s. 194-203 .

* MRÁČEK, Pavel K. Upalování čarodějnic a inkvizice: mýtus a skutečnost. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2006. 85 s. ISBN 80-7266-229-5.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.02.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu