kdo vyhlásil jako první punskou válku

Text dotazu

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, kdo vyhlásil jako první válku v Punských válkách? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

punské války (války o nadvládu ve Středomoří) byly tři. Předpokládáme, že Váš dotaz se směřuje k úplnému začátku punských válek, tedy k první punské válce.

Nalézt odpověď na tuto otázku nebylo tak snadné, protože většina knih zabývajících se tímto tématem nenabízí odpověď na Vaši otázku. Přesto se nám podařilo dohledat, že podnět ke konfliktu, který je zvaný jako Punské války (Punové = římské označení pro Kartagince), zavdali Mamertini. Což byli kampánští žoldnéři, původně ve službách syrakúzského krále Agathokla, po jehož smrti se zmocnili velké části sicilského území "a učinili z města Messany centrum své moci, jež ohrožovala řecké postavení na ostrově." (Dějiny Pravěku a Starověku II., str.687)

Hieron II., který tehdy vládl v Syrakúsách (v této době jedno z nejbohatších a nejvýznamnějších řeckých měst) podnikl proti Mameritinům ozbrojený útok. Mameritini se v této situaci rozhodli, že jediným možným řešením pro ně, je požádat o cizí pomoc v boji proti Řekům. Někteří se obrátili na Řím, jiní zase na Kartágo.

"Zatímco Římané rozvažovali, jak se mají zachovat, vyslali Kartáginci do Messany vojenskou posádku. Kartaginská vojska tím stanula v těsné blízkosti italského území. Teprve v tomto okamžiku si Římané začali uvědomovat nebezpečí, které pro ně znamenala kartaginská aktivita na Sicílii. Přesto však musel římský lid vyvinout silný nátlak na konzervativní senátní politiky, aby se Římané vojensky angažovali na sicilském území. Teprve po té vstoupila římská vojska na Sicílii a přiměla Kartágince k odchodu z Messany." (Dějiny Pravěku a Starověku II., str. 687-688)

V tomto okamžiku se ale na stranu Kartaginců staví král Hieron II. s požadavkem o stáhnutí římské posádky z města. Tuto "napjatou situaci vyřešilo v roce 264 římské rozhodnutí vyhlásit Kartágu válku, která byla pro Řím prvním krokem k nastolení hegemonie ve Středomoří." (Dějiny Pravěku a Starověku II., str. 688)

"Obsazení Messany představovalo jen jeden z dalších kroků v dlouhodobé kampani; válka, kterou vyvolalo, byla proto spíše odrazem narůstajících mocenských ambicí Říma." (Toulky minulostí světa 3, str. 36)

Zdroje:

*Dějiny Pravěku a Starověku II. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.

* Kol. autorů. Encyklopedie antiky. 1. vyd. Praha : Academia, 1973.

*Universum : Všeobecná encyklopedie. 7. díl / Or-Q, 1. vyd. Praha : Odeon 2001. ISBN 80-207-1060-4. (soubor : váz.); ISBN 80-207-1069-8. (sv. 7 : váz.) *VOLNÝ, Zdeněk. (ed.) Toulky minulostí světa. 1. vyd. Praha : Via Facti, 2001. ISBN 80-238-7462-4. (váz.)

* Velký slovník naučný. 1. vyd. Praha : Diderot, 1999. ISBN 80-902723-1-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2012 09:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu