Kdo všechno byl podle mýtů zachráněn vložením do koše a poslán po vodě?

Text dotazu

Podle legendy se tak stalo u Mojžíše. Podle některých informací, je však tato příhoda převzata ze starší legendy jiného náboženství. Dotaz tedy je: vyskytují se takovéto případy v bájích, které byly datované před narozením Mojžíše?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny. Topos dítěte-nalezence, které je předurčeno k legendárnímu či dokonce božskému osudu se objevuje napříč světovou mytologií.

V knize Der Mythus von der Geburt des Helden (Mýtus zrodu hrdiny), Otto Rank uvádí hned několik příkladů mýtů a legend, jejichž hrdina je po svém narození vhozen do řeky, aby unikl smrti a jakožto nalezenec se později navrací naplnit svůj osud.

Snad nejužší spojitostí (a spekulovaným předchůdcem mojžíšova příběhu) je akkadský král Sargon Veliký, který byl spuštěn v košíku z proutí zalepeném smolou do řeky a posléze nalezen a přijat na královský dvůr, kde se zmocnil trůnu.

Další topoi hrdiny dítětě-nalezence, které by se daly označit za příbuzné, jsou například starořecké mýty o Perseovi (jako dítě je spolu se svou matkou uzavřen do dřevěné schránky a vhozen do moře), bohu Dionýsovi (uzavřen do schrány a vhozen do moře) Oedipovi (jeho nohy jsou proděravěny a sešity a je pohozen v horách); starořímské mýty Romulovi a Removi (jsou pohozeni v horách a odkojeni vlčicí); sumerský mýtus o Gilgameši (je shozen z hradeb a zachráněn orlem), a mnohé další.

Rank dále uvádí, že podobné legendy o dítěti spuštěném po vodě se vyskytují například i v zemích, jejichž mytologický kánon je nezávislý na mytologii blízkého východu a antického Řecka a Říma, jako jsou například Rhodesie, Madagaskar, Hawaii, nebo Singapur. Tento topos se objevuje i v Mahábhárátě, specificky v příběhu popisujícím narození prince Karny (zajímavé je také, že samotné jeho narození evokuje biblické početí Ježíšovo, Karnova matka, princezna Pritha, je pannou, která i přesto otěhotní s bohem slunce Suryou).

Zdroj:

*Rank, O. 2004, The Myth of the Birth of the Hero : A Psychological Exploration of Myth, Johns Hopkins University Press, Baltimore. Available from: ProQuest Ebook Central. [4 November 2022].

*Sargon Akkadský https://cs.wikipedia.org/wiki/Sargon_Akkadsk%C3%BD

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2022 08:44

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu