Kdo určuje, jaké knihy budou do knihovny pořizovány?

Text dotazu

Jak se určí, které knihy budou nově pořízeny do knihovního fondu?

Odpověď

Dobrý den,

 

Doplňování fondu v Národní knihovně ČR probíhá podle zásad, které jsou v knihovnách označovány jako akviziční politika. Rámec akviziční politiky NK ČR je dán obecným obsahovým vymezením doplňování fondů, které stanoví statut NK ČR, podle kterého získávání dokumentů do fondu knihovny probíhá s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny (profil knihovního fondu) a potřeby jejích uživatelů. Národní knihovna plní funkci universální vědecké a studijní knihovny a dokumenty jsou doplňovány se zaměřením na potřeby vysokých škol universitního typu, vědeckých a odborných pracovišť především v oblasti společenských a přírodních věd, kultury a umění.

https://www.nkp.cz/soubory/ostatni/statut-nk-zmena.pdf/view.

 V praxi to znamená, že knihovna systematicky doplňuje fond bohemikálních dokumentů vydaných v ČR (zejména na základě práva povinného výtisku), výběrově doplňuje fond zahraničních dokumentů z oblasti společenských věd, přírodních věd, kultury a umění, výběrově doplňuje fond historických dokumentů, výběrově doplňuje dokumenty pro specializované fondy zejména z oboru slavistiky, knihovnictví a muzikologie.

Citujeme z textu Oddělení doplňování domácích dokumentů :

 

Těžištěm akvizice domácí literatury je průběžné doplňování aktuálních, právě vycházejících dokumentů, které tvoří převažující část nového přírůstku. Předpokladem pro odpovídající zajištění této činnosti je spolehlivá orientace na současném knižním trhu a dobrá znalost vydavatelské sféry. Významnou složkou akvizice, je retrospektivní doplňování, které je zaměřeno na získávání starších, dříve vydaných titulů, které ve fondech knihovny chybějí, nebo jejich výtisky nedostačují. Pro tyto účely je situace ve starších vrstvách sbírek prověřována a vytvářena je báze bohemikálních deziderát.

Národní knihovna získává produkci vydanou na území ČR především prostřednictvím povinného výtisku. Historie povinných výtisků sahá do minulosti, povinné výtisky pro tištěné knihy získávala Národní knihovna – tehdy Pražská universitní knihovna – již od roku 1781 (z počátku produkce pražských tiskařů, od roku 1807 i dalších českých tiskařů). V současné době získává Národní knihovna ČR povinný výtisk pro periodické a neperiodické publikace v souladu s platnou legislativou, tj. podle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. Povinný výtisk se ze zákona odevzdávají vydavatelé  celkem v 5 exemplářích následujícím institucím:

Národní knihovna ČR 2 povinné výtisky, Moravská zemská knihovna Brno 2 povinné výtisky a Vědecká knihovna v Olomouci 1 výtisk. V Národní knihovně je jeden výtisk takto získané produkce archivován v Národním konzervačním fondu, další pak je určen pro výpůjčky.

Dalším zdrojem doplňování fondu - vedle nákupu - jsou dary, případně výměna. Metoda výměny publikací je používána k pokrytí produkce v zemích s nedostatečnou distribuční sítí, případně tam, kde přináší ekonomické úspory.

 

Zdrojem doplňování sbírky zahraničních dokumentů je nákup, mezinárodní výměna dokumentů a dary. Doplňování je výběrové, tematicky orientované především na obory společenských věd, přírodních věd, kultury a umění. Ostatní obory, včetně beletrie, jsou zastoupeny v omezenějším rozsahu.

Z hlediska druhů dokumentů tvoří základ sbírky tištěné dokumenty (knihy, seriály, aj.), v současnosti se rozšiřuje o doplňování dokumentů na netištěných druzích nosičů (mikrodokumenty, elektronické zdroje, audiovizuální dokumenty aj.). V rámci sbírky existují i rozsáhlejší ucelené soubory dokumentů např. hudebniny, depozitní fond dokumentů organizací systému OSN, aj.

 

 

 

 

Detailní informace můžete nalézt na adrese :

https://www.nkp.cz/sbirky/podle-typu-dokumentu/akvizicni-politika, Fondy Národní knihovny

http://konspekt.nkp.cz/

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/oddl

https://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytiskyhttps://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/povinne-vytisky

Akvizici zahraniční literatury v Národní knihovně ČR popisuje článek:

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=weba_odzl.html.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.01.2019 05:23

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu