Kdo první přistál v Americe

Text dotazu

Kdo jako první přistál v americe?(egypťané nebo
římané)

Odpověď

Dobrý den,

za první objevitele Ameriky jsou považováni Vikingové, příběh popisují dvě severské ságy "Sága o obyvatelích Grónska" a "Sága o Eriku Rudém". Podle první z nich připlul roku 985 na Island Viking Bjarni Herjulfsson, příbuzný Erika Rudého. Bjarni se vydal za Erikem Rudým do Grónska, vlivem špatného počasí však jeho loď nedoplula do Grónska ale k břehům Severní Ameriky a Bjarni se náhodně stal prvním Evropanem, který vstoupil na americkou pevninu. Podél atlantického pobřeží směrem na sever od Kanady se Bjarnimu nakonec podařilo doplout do Grónska a vyhledat Erika Rudého. Po 15 letech se obyvatelé Grónska vypravili prozkoumat zemi na jihu, kterou Bjarni objevil.
Výprava vedená Leifem Erikssonem, synem Erika Rudého, vyrazila z Grónska v roce 1000.  Erikssonova výprava nejprve narazila na dnešní Baffinův ostrov, protože však byl holý a prázdný pokračovali dále na jih. Zde objevili rovnou, lesnatou krajinu, které dali jméno Markland, pluli však dále na jih, další území pojmenovali Vinland. V 60.letech 20.století byla objevena ve vesnici L´Anse aux Meadows v Newfoundlandu vikingská osada (http://archaeology.about.com/cs/explorers/a/anseauxmeadows.htm,
http://zpravy.idnes.cz/vikingove-opravdu-predbehli-kolumba-dokazuje-to-mapa-
p09-/zahranicni.asp?c=A090721_110357_zahranicni_ipl).

Jako další možný evropský objevitel Ameriky je zmiňován irský mnich sv.Brendan žijící v 6.století, i když zde se dostupná literatura rozchází v doložitelnosti jeho plavby. Podle knihy "Plavby, které změnily svět" doplul sv.Brendan v roce 530 k ostrovu Velká Inauga, Bahamským ostrovům a k pobřeží Floridy. Loď nebyla příliš vzdálená od americké pevniny, ale žádná legenda nezmiňuje, že by se k ní dostali na dohled (http://www.fismeister.eu/753799-svetci-na-mori.php).

Egypťané se začali po moři plavit asi před 5 500 lety. Pohybovali v oblasti východního Středomoří (Kypr, Kréta, Malá Asie) a v Rudém moři a zejména za vládců Nové říše v druhé polovině 2.tisíciletí před Kristem také v oblasti Perského zálivu. Do historie mořeplavby se zapsala egyptská královna Hatšepsovet z 18. dynastie vypravením malé flotily do bájné země Punt. Bylo to pravděpodobně dnešní Somálsko nebo Eritrea, v každém případě ležela země Punt za průlivem Bab al-Mandáb, první egyptské námořní plavby do země Punt jsou doloženy již za panování 5.dynastie. Féničtí námořníci v egyptských službách podle Hérodota obepluli za 26. dynastie na počátku 6. století před Kristem Afriku. Norský badatel Thor Heyerdahl v letech 1969-1970 na kopiích rákosových člunů nazvaných Ra I a II podle egyptského boha slunce doplul z marockého přístavu Safí až do Střední Ameriky (http://www.severskelisty.cz/tv/tv0183.htm). Svým pokusem dokázal, že tyto lodě umějí překonat i obrovské vzdálenosti. Podle některých názorů není vyloučeno, že staří Egypťané mohli doplout opravdu až k břehům Ameriky tak, jak to dokázal Thor Heyerdahl.  Často se poukazuje např. na velkou podobnost výzdoby v pohřebištích faraónů s výzdobou pyramid Střední Ameriky, zatím však jde o pouhé dohady.

Římané se plavit Rudým mořem přímo k Malabarskému pobřeží (západní strana nejjižnějšího cípu Indického subkontinentu). Vedle koření tam získávali i hedvábí a další zboží z Dálného východu. Na počátku našeho letopočtu se měla také uskutečnit římská námořní výprava vedoucí z Indie až do Tonkinského zálivu. Na nejzazším západě ovládali Římané Galii, Hispánii a Británii a pravidelně se plavili v Severním moři. U Gaia Secunda Plinia (23-79 po
Kristu) také nalézáme zmínky o Štastných ostrovech (Frotunatae insulae) - později znovu objevených Kanárských ostrovech v Atlantickém oceánu.


použitá literatura:
* HROMÁDKO, Jiří. Velká kniha objevování země : dobrodružství dálek. Praha :
Regia, 2001. s. 10-11. ISBN 80-86367-13-4.
* VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha : Nakladatelství Libri, 2007. s. 279, 280. ISBN 978-80-7277-306-0.
* PATOČKA, Václav. Válečníci pod plachtami korábů : od egyptských faraónů až do objevu Nového světa. Praha : Naše vojsko, 1993. s. 10. ISBN 80-206-0268-2.
* ZIMÁK, Alexandr. Mezi třemi světadíly : obchod a lidé na vlnách Středozemního, Černého a Rudého moře. I.díl, Starověk a raný středověk.
Praha :  Nakladatelství Libri, 2008. s. 18-28. ISBN 978-80-7727-375-6.
* BINKOVÁ, Simona. Čas zámořských objevů. Praha : Triton, 2008. s. 19. ISBN 978-80-737-030-0.
* AUGHTON, Peter. Plavby, které změnily svět. [Líbeznice] : Víkend, 2008. s.
19-29. ISBN 978-80-86891-97-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 10:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu