Kdo byli Nikolaité

Text dotazu

Kdo byli Nikolaité, v které době vznikli? Čím se hlavně vyznačovali?

Odpověď

Na této adrese jsou uvedeny 2 významy termínu nikolaité: https://leporelo.info/mikulasenci

Nikolaité v antické době nazývá  Ottův slovník naučný  přesnějším termínem balaamité (termín nikolaité odkazuje) a je definováno takto:

"Balaamité též Mikulášenci zvaní byli praktickou stránkou židovské gnose mezi křesťany v 1. století. Byl to zástup nešlechetníkův oddaných hrubému smilství a všem rokošem tělesným. Písmo svaté mluví o nich ve Zjevení sv. Jana 2.6.14.-15., kde je zaznamenáno jejich jméno Mikulášenci a stoupenci Balaamovi, v druhém listě sv. Petra (2.) a v listě Judově líčí jejich ohavný život varujíc věřících před jejich tenaty a pravíc o nich, že po cestách Baalamových chodí. Neprávem tito sektáři vyhlašovali Mikuláše, jednoho ze sedmi jáhnů, za svého původce."  

Nikolaité ve druhém významu jsou na webu i v Ottově slovníku naučném označováni českým termínem mikulášenci, protože se jedná o českou panteistickou sektu. Viz heslo naskenované v příloze.

Vzhledem k tomu, že nevíme, na který význam se ptáte, posíláme vám raději obě vysvětlení. 

 

Použité zdroje

Ottův slovník naučný: Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Praha: [s.n.], 1890.

Přílohy

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

12.02.2016 12:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu