Kdo byla A. Paterová?

Text dotazu

Dobrý den,
ve své knihovně mám dvě knihy pro pro děti a mládež, které napsala A. Paterová a ilustroval K. L. Tůma. První se jmenuje V domově a byla vydána r. 1909, druhá má název Tři sestry a vyšla r. 1911 nebo 1912 (v knize jsou uvedeny oba roky). Obě knihy mají spíše povídkový charakter a nejsou příliš rozsáhlé. Vydalo je nakladatelství Aloise Šaška ve Velkém Meziříčí v edici "První Obrázková Knihovna pro českou mládež" s údajem "Pořádají Karel Zákoucký a Karel Křivý".

Zajímalo by mě, kdo byla autorka A. Paterová. Na internetu se mi o ní nepodařilo dohledat téměř nic, dokonce ani její křestní jméno.

Bylo by prosím možné o ní zjistit nějaké další informace?

Odpověď

Dobrý den,

o autorce A. Paterové se nám nepodařilo najít téměř žádné informace. Velmi často se u autorů, kteří vydali jen několik titulů (a častou tématikou byla škola, učitelství, vychovatelství, mládež) jednalo o (středoškolské) učitele, kteří se tak trochu za neúplné jméno na titulních listech svých děl 'schovávali'. Najít potom jakékoli informace o nich byl problém.

Zde uvádíme několik zmínek o A. Paterové:

V domově. Několik lístků z knihy života českého učitele.
Napsala A. Paterová. Velké Meziříčí. Nákladem AI. Šaška.
-Pěkné a roztomilé tyto črty a obrázky budou čísti velcí i malí se zálibou. Spisovatelka čerpala látku k nim ze života a školského působení svého otce. Plynou ze srdce a půjdou к srdci.
Zdroj: Věstník katolického duchovenstva: církevně-politický a zájmový orgán katol. kleru v zemích koruny České. Praha: Jan Horák, 25.09.1909, 10(1), s. 14. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:b6563bf0-b745-11e6-8c54-5ef3fc9ae867

Velmi nelichotivě jsou rozebrány pohádky A. Paterové, viz odkaz níže:
-Staré pohádky v novém rouše od A. Paterové (u AI. Šaška ve Velkém Meziříčí, kde vyšly v První obrázkové knihovně pro českou mládež), ukazují také, jako u p. Urbánka, k velmi nepatrným schopnostem komposičním i stylisačním. Paterová nedovede z daného starého materiálu pohádkového ani vybírati, ani co vybéře »novým rouchem« odívati.
Zdroj: Česká škola: snahy a směry českého učitelstva : příloha "Českého učitele". V Praze: Zemský ústřední spolek Jednot učitelských v království Českém, 1909-1910(19), s. 301-302. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:b8859030-a069-11e6-9328-005056825209

Seznam díla A. Paterové jsme našli  viz níže:

Staré pohádky v novém rouše. Díl 2. /
A. Paterová
Karel Ladislav Thuma

V domově : několik listů z knihy života čes. učitele / A. Paterová Karel Ladislav Thuma Tři sestry : povídka / A. Paterová Karel Ladislav Thuma Staré pohádky v novém rouše / A. Paterová Karel Ladislav Thuma
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/A-Paterova-2031698331

Další zdroje:

1586. PATEROVÁ, A ...
Staré pohádky v novém rouše. Napsala A. Paterová. Illustroval K, L. Thuma.
(První obrázková knihovna pro českou mládež. Ročník XVIII. Číslo 14.—15.) Velké Meziříčí, Alois Šašek 1909. 8°. 104 S.

1587. PATEROVÁ, A .,,
V domově. Několik listů z knihy života čes. učitele od A. Paterové. Illustroval K. L. Thuma.
(První obrázková knihovna pro českou mládež. Ročník XVIII. Číslo 6.) Velké Meziříčí, Alois šašek 1909. 8°, 16 S.
Zdroj: Česká bibliografie za rok. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912, 1912(1909), s. 89. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:36908b02-d56a-4dd4-951e-e40db3ecfa62

1708. PATEROVÁ, A . . .
Staré pohádky v novém rouše. Sepsala A. Paterová. Díl II. Illustroval K. L. Thuma.
(První obrázková knihovna pro českou mládež. Ročník XIX. Číslo 17.—18.) Velké Meziříčí, Alois Šašek 1911. 8U. 116-[I.] S К —'70.
Zdroj: Česká bibliografie za rok. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1914, 1914(10), s. 96. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:5c4592d8-cf11-445c-a7b4-d7a130170dbd 

Z elektronického katalogu, báze NKC-knihy:

PATEROVÁ, A. Všehochuť: Přes sto původních bajek. Velké Meziříčí: Šašek, [1913]. 116, 2 s. První obrázková knih. pro čes. mládež; XX, 34.

Knihy A. Paterové ilustroval K.L.Thuma:
Thuma, Karel Ladislav, 1853-1917
Narozen 14. 12. 1853 v Chrudimi, zemřel 22. 7. 1917 v Praze. Učitel, malíř, karikaturista. Spisovatel literatury pro děti.
Zdroj: PNP-LA

Karel Ladislav Thuma, křtěný Karel Emanuel, psáno též Tůma byl český malíř a ilustrátor. Působil jako učitel v Holicích a Heřmanově Městci. Jeho karikatury se objevovaly od roku 1881 i v dobových časopisech (Paleček, Humoristické listy). Ilustroval převážně knihy pro děti.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.09.2023 13:38

Jan Pešula píše:
Neděle 10.09.2023 12:00
Je to z mé strany velká spekulace, ale něco mi napovídá, že by autorkou možná mohla být Antonie Paterová roz. Procházková (1854-1928), manželka Bohumíra Patery (1860-1936), profesora pražského ústavu pro přípravu učitelek.

Stručné údaje o ní:
- Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských obyvatel, list 50 • 1860 • Patera, Bohumír, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]618600A675&scan=1#scan1
- Archiv hl. m. Prahy, Sbírka matrik, Matrika oddaných u sv. Štěpána, sign. ŠT O15, s. 139, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]EB66F3&scan=154#scan154
- Národní listy, 19.06.1928, roč. 68, č. 169, s. 4, rubrika Společenský život, https://www.digitalniknihov[…]435f-11dd-b505-00145e5790ea (odkaz jen pro přihlášené čtenáře vybraných knihoven)

Podle matriky oddaných pocházela z učitelské rodiny (ve Svémyslicích a Všetatech ve středních Čechách), její manžel byl také nejprve podučitel (v Praze u sv. Jiljí), pak učitel (u sv. Štěpána a v Holešovicích) a pak teprve renomovaný středoškolský profesor. Měla tedy k učitelskému světu blízko. I její manžel psal pohádky, literárně činná - byť v jiném oboru - byla také její dcera Nina Neumannová roz. Antonie Paterová (1897-1966). Žádnou učitelku A. Paterovou jsem v dobovém tisku nenašel - i když Paterových tam bylo víc (např. choť řezníka, nebo i učitelka s jiným křestním jménem).

Pokud máte knihy doma (online bohužel nejsou), zkuste se podívat do té V domově, jestli tam nenajdete autobiografické prvky podobné těm, které jsem vypsal výše. Něco víc by možná mohly poradit i archivy či muzea (např. Památník národního písemnictví či Muzea a galerie na Vysočině), zda by se nenašlo něco v pozůstalosti po rodině Paterových či nakladateli Aloisu Šaškovi ( https://www.mgvysociny.cz/[…]/rejstrik.asp?id_org=450032&rh=1510 ). Ale na internetu nic takového není a vypadá to na hodně práce s nejistým výsledkem. Jednou mne nasměrovalo i věnování na výtisku knihy v knihovně ( http://kramerius.kr-olomouc[…]5e78-11ed-b85c-90b11c419e63 -> https://www.wikidata.org/wiki/Q118876240 ), ale to by asi byla velká náhoda.

Souhlasím s knihovnou, že získat k této autorce jakékoli spolehlivé údaje v současnosti nejde. Berte to, co jsem napsal, jako jednu z možností a raději se na to příliš nespoléhejte. Blahopřeji k zajímavým knihám ve Vaší sbírce.
PSK - admin píše:
Úterý 12.09.2023 15:01
Dobrý den, děkujeme za doplnění informací. Služba PSK
Adam Fišer píše:
Středa 13.09.2023 15:15
Mockrát děkuji za Vás komentář!

Zdá se, že jste se trefil úplně přesně. Kniha V domově je opravdu z větší části autobiografická a obsahuje údaje, které přesně odpovídají Vašim zjištěním. Skládá se z krátkých úseků, mezi které jsou vloženo vyprávění s s pohádkovými a náboženskými prvky a v závěru pohádka Příhody králíčkovy, což je poněkud matoucí. Ale jinak jde zjevně o autobiografii. Děj knihy Tři sestry se odehrává z velké části v Salátnici, což je smyšlené jméno a podle všeho jde o Všetaty, kde otec autorky získal místo učitele a kam se s rodinou přestěhoval ze Svémyslic.

Vypadá to, že díky Vám a Národní knihovně je záhada rozluštěna.
Jan Pešula píše:
Čtvrtek 14.09.2023 19:16
Vážený pane Fišere,

Děkuji Vám za odpověď! Jsem rád, že na základě informací v knihách potvrzujete moji domněnku. Snad se oba nemýlíme.

Po přečtení Vašeho příspěvku jsem zkoušel hledat další údaje k jejímu životu. Vyšlo mi např. toto:

1. Antonie Paterová (1854-1928) se narodila 04.07.1854 ve Svémyslicích čp. 18 jako dcera učitele Vojtěcha Procházky (1808-1881) a jeho manželky Anny roz. Kleyzarové (1826-1890) původem z Panenských Břežan. Otec byl synem Filipa Procházky, učitele v Zápech. Kmotrovou jí byla Marie Procházková, choť Tadeáše P., učitele na hlavní škole v Brandýse n. L. Byla to tedy z otcovy strany učitelská rodina s tradicí.

Zdroj (mimo letopočty): SOA Praha, Matrika narozených Svémyslice 03, s. 29, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12788/33# . Za zmínku stojí, že ji křtil ThDr. et PhDr Vácslav Hronek, velmi nadprůměrně vzdělaný vesnický kněz. Ve Svémyslicích na něj dodnes vzpomínají ( http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/obce/Svemyslice/ ).

2. Měla pravděpodobně (tj. nejméně) dva bratry a tři sestry:
- Marie (1849-??), později učitelka
- Karel (1850-1878), učitel ve Všetatech, více o něm níže
- Anna (1852-??), více níže
- Rozalie (1856-??), později hospodyně
- Josef (1860-??), narozený již mimo Svémyslice, později učitel ve Vtelně

Zdroj:
- SOA Praha, Index narozených Svémyslice 10, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12784/46# a https://ebadatelna.soapraha.cz/d/12784/47
- Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských obyvatel, list 105 • 1808 • Procházka, Vojtěch, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]618600A675&scan=1#scan1 (též s údaji o datech rodičů)

3. Rodina se asi mezi lety 1856 a 1860 přestěhovala do Všetat. (kdy, o tom dostupné zdroje nepíší). Později tam získal učitelské místo i bratr Karel. Zde je roku 1878 postihla tragédie. Sestra Anna se 22.01.1878 provdala za vdovce Františka Vancela (1839-1878), tehdy obchodníka v Praze, a přestěhovala se s ním do jeho rodné Jilemnice. Manžel se ale brzy projevil jako alkoholik a násilník. Když už byl společný život neúnosný, vrátila se Anna na radu starosty zpět do Všetat k rodičům. Manžela to rozzuřilo a vydal se za ní. Když v domě zastihl jen bratra Karla, zastřelil jeho i sebe. Sám zemřel na místě (07.07.1878), Karel na následky zranění asi o týden později (15.07.1878).

Zdroj:
- K vraždě a sebevraždě ve Všetatech. Národní listy, 19.07.1878, roč. 18, č. 175, s. 3, https://www.digitalniknihov[…]435e-11dd-b505-00145e5790ea
- SOA Praha, Matrika zemřelých Všetaty 31, s. 94, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7976/96#
- SOA Praha, Matrika oddaných Všetaty 13, s. 44, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/7958/47# (svatba Anny s Fr. Vancelem)

4. Po této tragédii se rodina (zřejmě bez Anny) odstěhovala do Prahy. Na policejní přihlášce k pobytu mají první záznam k 16.11.1878.
Zdroj: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 485, obraz 627, http://digi.nacr.cz/prihlas[…]p;karton=485&folium=627 . Viz též soupis pražských obyvatel u bodu 2.

5. Antonie Procházková se 25.08.1890 v pražském kostele sv. Štěpána provdala za Bohumíra Pateru, tehdy učitele na měšťanské škole v Holešovicích.
Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Matrika oddaných u sv. Štěpána, sign. ŠT O15, s. 139, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]EB66F3&scan=154#scan154

6. Narodily se jim děti:
- Václav Patera (1891-1945), pozdější středoškolský profesor a autor cestopisu ( http://aut.nkp.cz/mzk2008486667 )
- Ludmila Paterová (1893-??)
- Antonie Paterová (1897-1966), známá jako spisovatelka a překladatelka Nina Neumannová nebo Nina Neklanová ( http://aut.nkp.cz/jk01082985 )

Zdroj: Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských obyvatel, list 50 • 1860 • Patera, Bohumír, http://katalog.ahmp.cz/prag[…]618600A675&scan=1#scan1 (podrobnosti o dětech viz níže)

7. O jejím životě se v dobovém tisku příliš nepsalo. Hledat ji pod dívčím jménem před svatbou by bylo obtížné, Procházků bylo a je hodně. Po svatbě asi především plnila společenské povinnosti středostavovské "paní domu", jak je popisuje např. Guth-Jarkovský ve Společenském katechismu (příklad: https://ndk.cz/[…]/uuid:7dd9bbe0-37e5-11e8-a7aa-005056825209 ). To je ale jen moje domněnka. Roku 1913 v tisku psali, že jako stálá příznivkyně podpůrného spolku nevidomých přispěla 10 korun (v dnešní hodnotě asi něco přes 1000 Kč, tehdy to byla velká částka). Viz Podpůrný spolek nevidomých pro země koruny české. Národní listy, 29.10.1913, roč. 53, č. 297, s. 4, https://ndk.cz/[…]/uuid:41b7eaa0-6299-11e7-94b3-005056825209 (odkaz jen pro registrované čtenáře).

8. Zemřela 16.06.1928 v Horních Černošicích čp. 4, kde žila s manželem.
Zdroj: SOA Praha, Matrika zemřelých Třebotov 67, s. 101, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/13999/107#

Základní stručné informace jsem shrnul na stránce https://www.wikidata.org/wiki/Q122522659 ve Wikidatech. Na stejném serveru jsou i údaje o veřejně činných lidech z jejího okolí:
- Bohumír Patera (1860-1936) - https://www.wikidata.org/wiki/Q64504548
- Václav Patera (1891-1945) - https://www.wikidata.org/wiki/Q95395866
- Nina Neumannová (1897-1966) - https://www.wikidata.org/wiki/Q95175549
Pokud máte o některé z nich hlubší zájem, doporučuji tam proklikávat odkazy, např. na Lexikon české literatury či knihovní databáze. Ale to už se dostáváme od tématu.

Tolik ode mne vše. Blahopřeji a děkuji hlavně pracovníkům Národní knihovny, archivářům, ale i Vám za položení zajímavého dotazu s doplňujícími údaji a Vašim předkům, že knihu kdysi koupili a uchovali. Doufám, že Vás tato zapomenutá historie, ke které jsme došli společným úsilím, zaujala. Přeji hodně zdaru ve všem.
Jan Pešula píše:
Středa 14.02.2024 08:41
Poslední doplněk: Národní knihovna před pár dny umístila na internet knihu "V domově" - https://ndk.cz/[…]/uuid:5bceeb4a-941c-4636-895e-0d4323c52f83 . (Děkuji!) Po přečtení souhlasím s tím, co napsal pan Fišer. Kniha je autobiografická, konkrétní doložitelná tvrzení v první (str. 5) a poslední kapitole (str. 46) se shodují s tím, co uvádějí matriky a vše dohromady potvrzuje, že autorkou je skutečně Antonie Paterová roz. Procházková (1854-1928), manželka středoškolského profesora Bohumíra Patery (1860-1936). Nikdo jiný to být nemůže.

Díky všem zúčastněným, ale i velkému štěstí a náhodě, za společné vyřešení zajímavé literární záhady. Milovníkům starých příběhů a lokálpatriotům ze Svémyslic a Všetat přeji příjemné čtení ze zašlých dob.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu