Kdo byl první autor hororů?

Text dotazu

Zajímá mně kdo byl první autor hororů a zda se horory řadí jako podžánr fantasy literatury?

Odpověď

Dobrý den,

horor - z anglického horror = hrůza, zděšení.

"Horor bývá obvykle zařazován do trojice žánrů populární fantastiky spolu se science fiction a fantasy, přestože vedle fantastického hororu existuje také jeho "realistická" podoba. V posledních desetiletích se prostupnost mezi těmito žánry a tzv. mainstreamem (= hlavní proudem) vyskytuje v podstatně větším měřítku, tudíž se některá díla těchto žánrů postupně začleňují do literatury umělecké a prolínají se i spolu navzájem."(...)

 

"Příběhy vzbuzující u čtenářů či posluchačů hrůzu se objevovaly již ve starých mýtech, typický strašidelný příběh v literatuře je ovšem až dítětem 18. stol. Hlavními východisky moderního hororu jsou knížky  lidového čtení, gotický román a tvorba některých německých romantiků (E.T. A. Hoffmann: Ďáblovy elixíry, 1815). Vlastní počátek žánru je třeba hledat v  díle anglických prozaiků , kteří navázali na gotický román, ale schématickou látku podstatně prohloubili. Vytvořili postavy, které se staly v žánru archetypy: monstrum (M.W. Shelleyová : Frankenstein,  1817) a upíra (J. W. Polidori: Upír, 1819). Principůžánru se dotkli i někteří významní autoři "obecné" literatury (V. Hugo, W. Scott, E. Brontëová, G. de Maupassant).

Prvním klasikem žánru je E.A. Poe, jehož povídky (Ligeia, 1838, Zánik domu Usherů, 1839) mají všechny podstatné rysy  hororu. Poe především pracuje s hrůzou jako s jednotnou atmosférou díla vycházející z  náznaků, dojmů a  subjektivní nálady. Objevil rovnž psychologický základ působení děsu. Jeho přístup ovlivnil celé generace autorů a dal hororu základní směr."

(Mocná, Dagmar, 2004, s. 253 - 254)

 

 

Použité zdroje

Zdroje a doporučená literatura:


MOCNÁ, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984. 465 s.

PAVERA, Libor a VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1.

KUDLÁČ, Antonín K. K. Barvy černobílého světa: studie o vybraných žánrech současné české populární literatury. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 200 stran. ISBN 978-80-7560-105-6.

 

Články:

WINDSOR, Mark. Tales of dread. Estetika. 2019, 56(1), 65-86. ISSN 0014-1291.

HÁKOVÁ, Veronika. Strach je nejlepší čtenář. Vaše Literatura [online]. 2012.

FAJKUS, Martin. Fantastika aneb Když jeden svět nestačí: 1. část. Grand Biblio. 2008, 2(11), 47. ISSN 1802-3320.

PAVLOVSKÝ, Petr. Pokus o typologii horrorů a katastrofických filmů. Acta incognitorum [samizdat]. 1977, 3(3), 220-225.

GLOVER, John. To slovo na h: život po životě literárního hororu. A2. Přeložil Marta MARTINOVÁ. 2018, 14(12), 18-19.

VANÍČEK, Lukáš. Povídání o hororu. U nás. 2012, 22(4), 34-35. ISSN 0862-9366.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2020 19:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu