Hotelu Passage v Praze

Text dotazu

Dobrý den, dá se zjistit kdo byl majitelem hotelu Passage (předchůdce hotelu Ambasador) v Praze na Václavském náměstí č.p. 840 v roce 1923?

Odpověď

Dobrý den,

na úvod stručně k historii hotelu Ambassador. :

Pozdně barokní dům z roku 1780 U zlatého beránka (č. p. 840/5) byl zbořen v roce 1911. Na místě původního domu byl v letech 1912-1913 vystavěn obchodní dům podle projektu Františka Setra. V budově se nacházela také pasáž s kavárnou a kinosálem v 1. a 2. podlaží a divadelním sálem ve dvorním traktu. V další etapě (do r. 1919) přistavěn palác Passage, tvořící křídlo do dvora. Ten byl ve 30. letech propojen se sousedním hotelem Zlatá husa (č. p. 839/7) - (pravděpodobně 1924) a po provozním propojení obou domů vznikl oblíbený secesní hotel Hotel Ambassador.

Pokud tedy hledáte majitele předchůdce hotelu Ambassador v roce 1923, bude se pravděpodobně jednat o palác Passage.

Co se týče vlastnictví hotelu, současného vlastníka jakékoli nemovitosti dohledáte jednoduše na webu Státní správy zeměměřičství a katastru, prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitosti: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba.

Pomocí tohoto vyhledávání jsme zjistili, že momentálními vlastníky hotelu Ambassador jsou manželé Dvořákovi.

Předchozí vlastník nemovitosti, už tak jednoduše prostřednictvím internetu dohledatelný není. Informace o vlastnících před rokem 1927 budou pravděpodobně uvedeny ve Stabilním katastru, který navázal na Tereziánsko-Josefínský katastr a byl nahrazen Pozemkovým katastrem.

Tyto dokumenty nemá ve svém fondu Národní knihovna, nýbrž Státní správa zeměměřičství a katastru. Kontaktovali jsme Katastrální úřad pro hlavní město Praha a ten nám potvrdil, že k dohledání majitele tehdejšího hotelu je nutno navštívit právě tuto instituci, konkrétně Oddělení pozemkových knih, kde Vám v úředních hodinách vlastníka dohledají.

http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-hlavni-mesto-Prahu/Katastralni-urad-pro-hlavni-mesto-Prahu.aspx

Při pátrání jsme prověřovali mimo jiné Seznam hotelů v Československé republice z roku 1948, kde je evidován hotel Zlatá husa - Metropol, který územně odpovídá právě nynějšímu hotelu a jako majitelka je uvedena Mary Valešová. Nutno dodat, že plný název hotelu je i dnes Ambassador – Zlatá husa. Toto sice není odpovědí na Váš dotaz, nicméně by se Vám tato informace mohla hodit.

Použité zdroje

RYBÁR, Ctibor. Ulice a domy města Prahy. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 285 s. ISBN 80-85865-29-7.

ŠTECH, V. V., VOJTÍŠEK, Václav a WIRTH, Zdeněk. Zmizelá Praha. 1., Staré a Nové Město s Podskalím. Vyd. 3., V Pasece 1. Praha: Paseka, 2002. 181 s. ISBN 80-7185-497-2.

Seznam hotelů v Československé republice. Svazek první, Země Česká a Moravskoslezská. 1. vyd. V Praze: Hospodářská skupina hostinských živností Ústředního svazu pro cizinecký ruch-odborná skupina hotelová, [1948]. 140 s.

Vilímkův průvodce po Praze a po výstavě. V Praze: Jos. R. Vilímek, 1891. [226] s., [37] s. obr. příl., [10] l. obr. příl.

AUGUSTA, Pavel a EDERER, Antonín. Praha 1 křížem krážem. Vyd. 1. Praha: Milpo media, 2013. 223 s. Knihy o Praze; sv. 55. ISBN 978-80-87040-26-3.

http://www.cuzk.cz/[…]/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.

BEČKOVÁ, Kateřina. Václavské náměstí v běhu staletí: [1830-1930. 1. vyd. Praha: Schola ludus pragensia, 1993. [47] s. Procházky starou Prahou; sv. 2. ISBN 80-900668-1-X.

Hotely velké Prahy = hotels in Prag = hotels in Prague = les hôtels de Prague. V Praze: Českosl. ústředí cizineckého ruchu, propagační oddělení, 1934. 46 s.

http://zpravy.aktualne.cz/e[…]t=A&utm_term=position-0

http://archivnimapy.cuzk.cz/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.02.2016 19:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu