Kdo byl Gustav Schneiberg?

Text dotazu

Rád bych se dozvěděl bližší informace a biografické údaje o Gustavovi Schneibergovi, který byl s arcivévodou Františkem Ferdinandem d`Este v Sarajevu. Objevuje se na známé fotografii 28.6.1914 krátce před atentátem, ale žádné bližší údaje jsem nenašel. Uvádí se jen jeho povolání - na různých stránkách lesník, myslivec, německy zase Hofkammerbüchsenspanner - nic dalšího.

Odpověď

Dobrý den,

 

Ano, máte pravdu, ve voze následovníka trůnu s manželkou opravdu seděla Vámi zmíněná osoba. Citace níže:

 

"Tab. č. 1 Pořadí vozů a jejich osádky 28. června 1914 v Sarajevu při odjezdu od Philippovičových kasáren

1. vůz    policejní velitel Karl Mayerhofer, policejní důstojníci

2. vůz    sarajevský starosta Fehim čurčič, vládní komisař Dr. Edmund Gerde

3. vůz AIII-118   řidič Leopold Lojka, majitel vozu npor. František hrabě Harrach, dvorní zaměstnanec Gustav Schneiberg, arcivévoda František Ferdinand, Žofie vévodkyně z Hohenbergu, zemský místodržíd polní zbrojmistr Oskar Potiorek

4. vůz K29-A       řidič Karl Divjak, majitel vozu Alexander hrabě Boos-Waldeck, nejvyšší hofmistr Karl svobodný pán von Rumerskirch, dvorní dáma Vilma hraběnka Lanjusová, adjutant pplk. Erik von Merizzi

5. vůz AII-482    řidič Max Thiel, majitel vozu npor. Egger, adjutant plk. Dr. Carl Bardolff, mjr. Paul Höger, štábní lékař Dr. Fischer

6. vůz 1-635        majitel vozu Paul Matijevič, podtajemník zemské vlády Dr. Heinrich Starch, kpt. Gustav Pilz, komoří Dr. Andreas svobodný pán von Morsey

7, vůz HII-28       řidič a majitel vozu por. Robert Grein, mjr. Erich von Hüttenbrenner, rytmistr Moritz svobodný pán von Ditfurth, rytmistr Josef hrabě Ehrbach-Fůrstenau, bratr por. Greina (některé prameny uvádějí ještě adjunkta von Kusseviche)

vévodkyně z Hohenbergu trávila volný čas převážně ná-

vštěvami církevních a sociálních institucí, sledoval její choť

přímo v poli výkony vojáků i důstojníků. Byl s nimi v zásadě

spokojen a večer dne 27. června se v hotelu Bosna konala

hostina, při níž hrabě Harrach obsadil čestné místo po pra-

vé ruce zemského místodržícího Oskara Potiorka, který se-

děl přímo vedle následníka trůnu arcivévody Ferdinanda.

Slavnostní ukončení bosenských manévrů bylo plá-

nováno na neděli 28. června 1914. Tento den byl pro-

to vyhrazen pro slavnostní jízdu městem. Na rozdíl od

císařovy návštěvy v roce 1910 nezajišťovali nyní arcivé-

vodovu bezpečnost vůbec žádní vojáci, pouze zhruba

150 policistů a detektivů."

 

Zdroj: Historie a vojenství: Časopis Historického ústavu Armády ČR. Praha: Magnet-Press, 1952- . ISSN 0018-2583.

 

Bohužel jsme k této historické postavě žádné další informace v národní digitální knihovně Kramerius nenašli. Hledali jsme archiv Františka Ferdinanda na Konopišti, ale zdá se, že  není umístěn v ČR. Národní archiv obsahuje část: Šlechtický archiv ve Vídni: http://www.badatelna.eu/fond/4552/zakladni-informace/ , nicméně jméno Schneiberg nebylo nalezeno. Prošli jsme relevantní zdroje z tohoto odkazu: http://www.nkp.cz/sluzby/koment . V rakouské digitální knihovně historických novin a časopisů jsme nalezli následující zmínky o tomto muži, nicméně většinou se jedná o zmínku o udělení medaile:

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=18990223&seite=1&zoom=33&query=%22franz%2Bferdinand%22%2B%22schneiberg%22&provider=P02&ref=anno-search

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19140731&seite=17&zoom=33&query=%22gustav%2Bschneiberg%22&provider=P02&ref=anno-search

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tan&datum=19140714&seite=6&zoom=33&query=%22gustav%2Bschneiberg%22&provider=P02&ref=anno-search

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wrz&datum=18990223&seite=1&zoom=33&query=%22gustav%2Bschneiberg%22&provider=P02&ref=anno-search

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=rpt&datum=19260131&seite=5&zoom=33&query=%22gustav%2Bschneiberg%22&provider=P03&ref=anno-search

 

 Budete se muset obrátit na Rakouskou národní knihovnu (odkaz: http://www.onb.ac.at/ ). Tato instituce by Vás měla co možná nejsmysluplněji provést rakouskými archivy, abyste požadovanou informaci získal. Rakouský státní archiv se skládá z 5 útvarů a bylo by lepší, kdyby Vám knihovna pomohla, viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_archiv .

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.04.2016 19:51

Svoboda píše:
Sobota 04.02.2017 14:55
Ještě jednou děkuji za poskytnuté informace. Nasměrovali jste mě správným směrem. Rodina Gustava Schneiberga původně pocházela z konopišťského panství. Více zde: http://kulanuvrodopisnyblog[…]g-muz-na-stupatku-aneb.html
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu