Kde všude bych mohla najít informace o komunistickém politikovi Pavlu Hronovi?

Text dotazu

Pavel Hron (* 10. leden 1917 Velký Beranov, okr. Jihlava - † ?) pracoval od roku 1931 do roku 1945 nejprve jako pekařský učeň a pekařský dělník v Jihlavě, potom jako horník v Ostravě. Vystudoval střední školu. Už za první republiky byl politicky aktivní. Od roku 1932 byl členem Komsomolu. V roce 1935 vstoupil do KSČ. Za války byl v letech 1944–1945 aktivní v odboji.

Po válce pracoval v letech 1945–1948 v podniku Západomoravské továrny na sukna a přikrývky v Malém Beranově. V roce 1948 se uvádí jako dělník a předseda MNV, bytem Helenín.

Zastával i četné stranické funkce. V letech 1954-1960 byl vedoucím tajemníkem KSČ v Olomouci, v letech 1960-1962 v Brně. XI. sjezd KSČ ho zvolil za člena Ústředního výboru Komunistické strany Československa. XII. sjezd KSČ a XIII. sjezd KSČ ho zvolil na post člena Ústřední kontrolní a revizní komise KSČ, které v období prosinec 1962 - březen 1968 i předsedal. V roce 1958 mu byl udělen Řád práce, v roce 1967 Řád republiky a roku 1977 Řád Vítězného února. V letech 1959–1960 studoval na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa.

Po volbách roku 1948 byl zvolen do Národního shromáždění za KSČ ve volebním kraji Jihlava. Mandát nabyl až dodatečně v červenci 1951 jako náhradník poté, co rezignoval poslanec Vladimír Podborský. Mandát získal i ve volbách v roce 1954 (volební obvod Olomouc-venkov-Prostějov),[9] ve volbách v roce 1960 (nyní již jako poslanec Národního shromáždění ČSSR za Jihomoravský kraj, podílel se na projednání ústavy ČSSR v roce 1960)[10] a ve volbách v roce 1964. V Národním shromáždění zasedal až do konce jeho funkčního období v roce 1968.

Po federalizaci Československa ještě usedl roku 1969 do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, kde setrval do konce volebního období, tedy do voleb v roce 1971.[12] Za normalizace působil v letech 1970-1977 jako ředitel Muzea V. I. Lenina v Praze.

Odpověď

Dobrý den,

 

pokud jde o politické funkce v rámci členství Pavla Hrona v KSČ doporučujeme vyhledávat v Národním archivu ČR, http://badatelna.eu/fond/2230, http://www.badatelna.eu/fond/4588/uvod/, http://www.badatelna.eu/fond/5962/uvod/835, http://www.badatelna.eu/fond/5746/. (Členská evidence je součástí fondu ÚV KSČ, který musela komunistická strana odevzdat na základě ústavního zákona z roku 1990. V tomto fondu se najde téměř vše, co se v Československu událo: od směrnic pro kulturní politiku přes usnesení týkající se zemědělství po dokumenty z oblasti bezpečnosti a řízení justice),  a dále v archivu Hlavnímo města Prahy, http://www.ahmp.cz/index.html?mid=18,http://www.ahmp.cz/index.html?mid=75.

Archiv Federálního shromáždění naleznete na http://badatelna.eu/instituce/Archiv_Poslanecke_snemovny/fondy/?s=6

 

Doporučujeme také se obrátit na Ústav pro studium totalitních režimů,  https://www.ustrcr.cz/o-nas/odkazy/.

 

Z fondu Národní knihovny, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze, báze NKC, uvádíme několik souvisejících záznamů :

* HRON, Pavel, ed. 20 let Muzea V.I. Lenina v Praze: [sborník o dvacetileté činnosti. 1. vyd. V Praze: Muzeum V.I. Lenina, 1973. 31 s., [108] s. obr. příl.

* PŘIKRYL, Josef, ed. a LÓN, František, ed. 50 let bojů KSČ za socialismus v Severomoravském kraji: sborník statí, vzpomínek a dokumentů. 2, Olomoucko. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1971. 243 s., [16] s. obr. příl.

* Komunisté vzpomínají: Paměti a vzpomínky komunistů Jihlavska z padesátiletého boje KSČ za lepší zítřek. Jihlava: Okr. kulturní středisko, 1972. 123, [4] s.

 

Pokud jde o novinové články v deníku Rudé právo z roku 1967 - naskenované v systému Kramerius - jsme nalezli dva články, kde se vyskytuje jméno Pavla Hrona, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=8633348  a

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=8159438.

 

Ověření životopisných údajů doporučujeme - s ohledem na to, že Vámi uvedené informace jsou čerpány z Wikipedie - ověřit si případně i v obcích Velký Beranov a Helenín.

Použité zdroje

http://www.velkyberanov.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Beranov

https://cs.wikipedia.org/wiki/Helen%C3%ADn.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.03.2017 10:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu