Kde všude bych mohla najít informace o komunistické političce Anně Křenové?

Text dotazu

Anna Křenová (nar. 19. července 1874, někde uvedeno 26. července 1874 – zemř. 1. srpna 1944) byla členkou KSČ a pravděpodobně obětí nacistické okupace. Byla členkou VV (zvolena na II. sjezdu), členkou ÚV (zvolena na VI. sjezdu) a členkou SÚV od 11. listopadu 1924 do 29. září 1925. Děkuji za pomoc

Odpověď

Dobrý den,

 v biografických zdrojích a tištěných publikacích jsme o Anně Křenové nalezli pouze velmi stručné údaje, mnohem podrobnější informace je možné získat z novinových článků, zejména jejího nekrologu, jejichž citace uvádíme níže.

 Křenová, Anna - narozena 26.7. 1874 v Praze - Michli, zemřela 1.8.1944 v Praze. Redaktorka, pracovnice v KSČ, pokladní, organizátorka v hnutí žen, společně s Annou Malou autorkou publikace "Program, organisace a taktika komunistických žen" (Praha: Komunist. knihk. a naklad., 1921. 40 s.).

 Úryvek z uvedené publikace se nachází také v knize "Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století", je doplněn následujícím krátkým úvodem: "Rozkol v obou sociálně demokratických stranách v Československu nalezl svůj ohlas rovněž v ženském hnutí. První náznaky se objevily již v roce 1919 a vyvrcholily organizačním oddělením ženských organizací o dva roky později. Anna Malá se přiklonila ke komunistické levici. Text reflektuje tuto organizační a ideologickou změnu a nabízí možnost řešení tzv. ženské otázky metodami diktatury proletariátu. Polemizuje s paradigmatem nové ženy formulovaným liberálními aktivistkami a nabízí vlastní paradigma nové ženy jako ekonomicky aktivní a od domácích prací osvobozené bytosti."   

 Za zmínku ještě stojí krátký odstavec z knihy "Ženy v boji za socialismus": " Ve dnech 12.-13.3. (1921) se sešla v Praze celostátní konference žen sociálně demokratické levice, která za účasti 180 delegátek projednávala situaci za období do roku 1918. Také tato konference došla k závěru, že proletariát musí mít v čele stranu nového typu. Ve svém usnesení  se hlásí k 21 podmínkám vstupu do Komunistické internacionály. V průběhu konference, kterou svolávaly dvě vynikající dělnické funkcionářky Marie Strnadová a Anna Křenová, líčily diskutérky bídu, ve které žijí dělnické rodiny, stoupající nezaměstnanost, perzekuci všech, kteří se stavějí na odpor bezmeznému vykořisťování...".

 Předpokládáme, že údaje vztahující se k působení Anny Křenové v KSČ zmiňované v publikaci Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (Štverák, František. Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921-1992): základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany. Vyd. 1. Praha: Národní archiv, 2010. 440 s. ISBN 978-80-86712-87-1) máte k dispozici, jelikož jste z ní citovala v zadání svého dotazu.

 K působení Anny Křenové by mohl další informace poskytnout také následující dokument, v Národní knihovně ho máme dostupný pouze v rámci Národního konzervačního fondu, který se běžně nezpřístupňuje, a proto jsme ho nemohli prohlédnout. Může však být k dispozici v dalších knihovnách, což je možné zjistit prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz):

 * UHROVÁ, Eva. Po nevyšlapaných stezkách: z dějin ženského hnutí a jeho žurnalistiky do roku 1921. V Hradci Králové: Mona, 1984. 174 s. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/102718/pdf

 Uvádíme již zmíněné novinové články, které jsme vyhledali v rámci digitální knihovny Kramerius (http://kramerius.nkp.cz). Plné texty článků je v souladu s autorským zákonem možné prohlížet pouze z počítačů ve studovnách Národní knihovny ČR.  Jedná se zejména o:

 * Památce soudružky Anny Křenové. Rudé právo, 1.8.1945, s. 2. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8582775

* Byla to "máma" Křenová. Rudé právo, 20.7.1974, s. 2. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22700600, případně volně ke studijním účelům na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR - http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1974/7/20/2.png.   

* Anna Křenová (Krajský soud v Hradci Králové). Lidové noviny, 30.5.1925, s. 3. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6499938

* Československý časopis historický, 1965, roč. 13, č. 3, s. 409. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/8951702

* Výročí 1. mezinárodního kongresu žen: zápas za pokrok. Pochodeň, 30.7.1975, s. 3. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/17823362

 * Článek od Anny Křenové "Hlídka žen: říšská konference pracovnic". Pochodeň, 8.10.1925, s. 4. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/6362478

* Článek o synovi A. Křenové, Václavu Křenovi - V boji za vítězství pravdy. Rudé právo, 24.9.1961, s. 3. Dostupné z: http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/22428473

 

Některé informace lze nalézt také na internetu:

 * Fotografie Anny Křenové pocházející z fondu Národního archivu v Praze, bližší informace viz odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140010609/?lang=cs 

 * Literární činnost, včetně citací některých článků, Anny Křenové zmiňuje také článek od Petra Šámala Beletrie, ženský komunistický tisk a problémy kontinuity (na příkladu Rozsevačky) - str. 149 (http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/sborniky/2005/PRPT/14.pdf

 * http://www.kscm-brno.cz/storage/1305032154_sb_echo_05_2011.pdf - str. 6

 * http://www.archives.cz/zao/resources/prerov/soka_prerov_sbornik_2008.pdf - str. 159

 

Použité zdroje

* Kdy zemřeli--?: přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech od 1. 1. 1937 do 31. 12. 1962. 2. vyd. doplněné a podstatně rozšířené. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1962. Str. 140. (Bibliografický katalog ČSSR - České knihy 1962. Zvláštní sešit 7. Prosinec 1962) Dostupné v digitalizované podobě v systému Kramerius 4 (v souladu s autorským zákonem v plném textu přístupné pouze z počítačů Národní knihovny ČR): http://kramerius4.nkp.cz/se[…]80c4-11e2-aa2b-005056827e51

 * Databáze národních autorit NK ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/aut

* Biografická databáze České literární osobnosti (Ústav pro českou literaturu AV ČR) - http://clo.ucl.cas.cz/

* Bahenská, Marie, Heczková, Libuše a Musilová, Dana. Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. Str. 238-240. ISBN 978-80-86495-70-5.

 * Holečková, Božena, ed. Ženy v boji za socialismus. Praha: Mona, 1971. Str. 44.

* Literární archiv Památníku národního písemnictví - Kunc, Jaroslav: 1. Rukopisy vlastní (kartotéka českých publicistů 1800 - 1982; Slovník českých spisovatelů 1918 - 1980). 2. Rukopisy cizí (J. Kuncové - manželky: pokračování kartotéky českých publicistů) - http://www.badatelna.eu/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.09.2015 13:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu