Kde se v Praze nachází dům č.p. 1?

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě více informací o domu č.p. v Praze. Především, kde tento dům je, ale případně i kdy získal své č.p. a jaké k tomu vedly v té době důvody.
Případně, zda eistuje databáze, kde lze podle č.p. vyhledávat.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.

Číslování domů proběhlo v Praze několik, první za vlády Habsburků v roce 1770. Číslo popisné 1 pravděpodobně dostal dům U Zlatého jednorožce (zvaný také U Bílého koníčka) na rohu Staroměstského náměstí a Železné ulice: https://pamatkovykatalog.cz/dum-u-zlateho-jednorozce-15686762.

V procesu přečíslování domů pak obdržel číslo popisné 548, které nese dodnes. Přepis původních čísel lze sledovat v tabulce na následující stránce: https://hlouskovi.com/rodokmen/ruzne/precis.php?id=i. Možnost porovnávání čísel domů poskytuje i následující stránka, na které jsou vedle sebe umístěny dvě mapy Prahy: https://www.dveprahy.cz/. Po zadání konkrétní adresy do vyhledávacího okna se označí dům na obou mapách současně – například Staroměstské náměstí 548 a po dostatečném přiblížení staré verze mapy je u tohoto domu napsáno číslo 1.

Toto přečíslování se pravděpodobně dělalo už pro každou městskou část zvlášť a domníváme se, že z toho důvodu již neexistuje v Praze jen jeden dům, který by nesl číslo popisné 1 (v kombinaci s číslem orientačním, které se přidávalo v procesu dalšího číslování). Číslo popisné 1 najdeme v adrese Pražského hradu, ale například také u Novoměstské radnice.
https://www.hrad.cz/cs/kontakty
https://encyklopedie.praha2.cz/pametni-deska/265-historie-novomestske-radnice-karlovo-namesti-cp-123

Pro získání dalších relevantních informací Vám doporučujeme zkusit kontaktovat také Archiv hlavního města Prahy, Knihovnu Muzea města Prahy anebo portál hlavního města Prahy:
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=11
https://www.muzeumprahy.cz/veda-a-vyzkum-knihovna/
https://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

Další zdroje, ze kterých jsme čerpali anebo doplňující zdroje, které by pro Vás mohly být zajímavé:
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/praxe-pouzivani-orientacnich-cisel-domu https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1516808-popisna-cisla-budov-prozradi-vic-nez-si-myslime
https://vysehradskej.cz/cislovani-prazskych-domu/
https://rumicek.cz/starapraha/?fce=precis
HUSÁK, František. Malý schematismus, čili, Seznam ulic a náměstí král. hlavního města Prahy podle nového číslování domů. (Tiskem J.S. Skrejšovského), 1870. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:c2ddbb20-3885-11dd-ad7a-000d606f5dc6

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.07.2023 10:26

Jan Pešula píše:
Neděle 23.07.2023 10:17
K odpovědi knihovny bych doplnil:
- Přidělování čísel popisných v Praze upravuje Zákon o hlavním městě Praze 131/2000 Sb. v platném znění ( https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-131 ), §§ 14 a 14a. Z hlediska dotazu je zásadní §14 odst. 5, podle nějž "... Číslování budov popisnými a evidenčními čísly se provádí zvlášť pro každé katastrální území. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci každého katastrálního území jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užít opakovaně,.."
- Z toho vyplývá, že číslo popisné 1 se teoreticky může vyskytovat v každém katastrálním území (lidově "čtvrti", např. Staré Město, Nové Město, Běchovice či Kunratice), pokud daná budova nebyla v minulosti zbořena. Pak by tam definitivně zaniklo.
- Budovu podle čísla popisného najdete nejlépe na stránce ČÚZK - https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu/Stavba/InformaceO . Zadejte obec = Praha. Na další stránce se vám otevře seznam všech "částí obce", které můžete jednu po druhé vybírat a zobrazovat si podrobnosti pro čp. 1 (nebo jiné) v dané čtvrti, pokud stále stojí. Zvlášť pro předměstí bude nejspíš platit, co uvádí knihovna v jednom z odkazů ( https://ct24.ceskatelevize.[…]prozradi-vic-nez-si-myslime ), že čp. 1 zpravidla patří bývalému panskému sídlu nebo radnici.
- Pro získání dalších informací k nalezené budově je podle mne nejpraktičtější, zkopírovat ze stránky ČÚZK "adresní místo" (např. Cukrovarská 1/23 Čakovice") a v Googlu Vám při troše štěstí vyjdou více či méně uspořádané údaje o současném využití a občas i historii.
- O zajímavostech k vybraným pražským domům také stručně pojednává několikadílná publikace "Kronika královské Prahy a obcí sousedních" z r. 1903-1904. Vyhledejte tento název v Souborném katalogu ( https://www.nkp.cz/[…]/...-monografie ) a vyjdou Vám jednotlivé díly v různých knihovnách, občas s odkazem na digitalizovanou verzi. Kniha je řazena podle ulic, takže budete muset nejdřív najít polohu na stránce ČÚZK (viz výše) a pak nejspíš i historický název ulice. Dnešní okrajové čtvrti jako Vysočany či Krč zde nejsou.
- Pro úplnost, čísla popisná mimo Prahu upravuje zákon o obcích 128/2000 Sb. ( https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128 ), §§ 31-32. Podle něj musí být jedinečná pro "část obce", jinak jsou pravidla stejná jako pro Prahu - např. zákaz opakovaného použití (§31 odst. 5). Vyhledává se také ve stejné databázi, https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu/Stavba/InformaceO .

Hodně zdaru ve Vašem výzkumu.
Štěpán J. píše:
Sobota 13.04.2024 00:22
K odpovědi pana Pešuly upřesňuji:
- zákaz přidělovat popisné číslo opakovaně platí teprve od 1. 7. 2010 (byl zaveden novelou 227/2009 Sb.). Tj. před tímto datem si mohlo číslo v konkrétní čtvrti vystřídat více domů.
- pro vaše vyhledávání je asi nejvhodnější stránka https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy - záložka Vyhledávání. Zde můžete snadno zjistit, že v Praze je aktuálně celkem 147 domů, které mají domovní číslo 1. Pokud si z toho odečtete 34 případů, kde jde o číslo evideční, zbude vám 113 případů pražských adres s číslem popisným 1. Praha má ovšem pouze 112 částí. Jeden dům totiž může mít více adres. Pokud odečteme duplicitní adresy, vyjde nám těch pražských domů s čp. 1 tak asi kolem devadesáti.
Jan Pešula píše:
Úterý 16.04.2024 08:42
Děkuji za doplnění informací i za tip na stránku https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy - nevěděl jsem o ní a je nabitá údaji. Někdy se bude hodit.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu