Kde se nacházela první poliklinika v Praze?

Text dotazu

Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat:

Kde se nacházela první poliklinika v Praze?
Jak dlouho fungovala? Jací tam byli tam lékaři? Kdo tam mohl chodit?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz.

Kde se nacházela první poliklinika v Praze?

V odborné literatuře se vyskytují dvě zmínky. Autorka Rozsívalová píše o V. A. Ringsovi, tehdejší fyzik Nového Města pražského, který měl první pražskou polikliniku založit už v roce 1744. Není v článku blíže specifikováno, kde se poliklinika nacházela.

Autorka Hlaváčková uvádí až pozdější datum 1847 a Josefa Halla, o kterém píše i Rozsívalová. Ten poliklinice poskytl svůj byt v Celetné ulici 595 a hradil její provoz z vlastních zdrojů. V roce 1850 pak Hall pronajal větší prostory v Buquoyském paláci, č. 562.

Rozdíl je v tom, že Ringsova poliklinika nebyla fakultní a zřejmě proto je uváděn Hall jako první.

Jak dlouho fungovala?

Poliklinika V. A. Ringse fungovala pouze jeden rok, protože se mu nepodařilo získat prostředky na udržování ústavu. Poliklinika založená J. Hallem fungovala na univerzitě do jejího rozdělení v roce 1882. Po rozdělení vznikla na české lékařské fakultě poliklinika pro město Prahu, které poskytlo prostory v Měšťanské besedě ve Vladislavově ulici č.p. 43 na Novém Městě. Poliklinika německé části lékařské fakulty zůstala v Buqouyském paláci.

Jací tam byli lékaři?

Poliklinika V. A. Ringse fungovala jako místo pro výuku studentů, aby se naučili vyšetřovat a ošetřovat „skutečné“ nemocné.

Josef Halla žádal před založením polikliniky vídeňskou studijní dvorskou komisi o mimořádnou poliklinickou výuku a povolení klinických demonstrací v ordinačních hodinách i v bytech nemocných. V žádosti uvedl, že je třeba, aby se medici seznamovali s chorobami v počátečních stadiích, které se nevyskytovaly na klinikách, a poznali často otřesné prostředí, ve kterém chudí pacienti žili.

Kdo tam mohl chodit?

Obě polikliniky byly určeny pro chudé. O jejích pacientech se můžete více dozvědět v článku J. Hnátka nebo využít užitečný popis v knížce pozdějšího přednosty polikliniky Gottfrieda Rittershaina.

Pokud byste potřebovala ještě nějaké informace, můžete se obrátit přímo na Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny. Kontaktovat nás můžete prostřednictví e-mailu: muzeum@nlk.cz nebo na telefonu 296 335 964.

 

Použité zdroje

HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Zásluhy prof. Josefa Hally o rozvoj pražské lékařské fakulty. Časopis lékařů českých. 2015, 154(3), 142-145. ISSN 0008-7335. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/ca[…]zske-lekarske-fakulty-52954

ROZSÍVALOVÁ, Eva. Začátky polikliniky na pražské lékařské fakultě. K zahájení přednášek na české lékařské fakultě v r. 1883. Časopis lékařů českých. 1964, 103(5), 132-133. ISSN 0008-7335.

HNÁTEK, J. O významu poliklinického studia pro výchovu lékařského dorostu. Časopis lékařů českých. 1903, 42(47), 1195-1200. ISSN 0008-7335.

RITTER VON RITTERSHAIN, Gottfried. Der poliklinische Unterricht im Allgemeinen und die medicinische Poliklinik zu Prag insbesondere. Prag: In Kommission bei Alexander Storch, 1857.

Obor

Lékařství

Okres

Praha

Knihovna

Národní lékařská knihovna

Datum zadání dotazu

05.12.2022 02:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu