Kde najdu Život sv. Lamberta od lutyšského biskupa Štěpána

Text dotazu

Vážená paní - Vážený pane,
prosím o sdělení, kde najdu text Života sv. Lamberta od lutyšského biskupa Štěpána. Může být i v latině.
Děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den, text životopisu by měl být, viz odkaz níže:

Vita sancti Lamberti

Nalezen v:

Knihovna vzácných knih a rukopisů Beinecke > Vita sancti lamberti https://collections-library-yale-edu.translate.goog/catalog/10622008?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc 

Zmínky o něm jsme našli např. v níže uvedených zdrojích:

V Kosmově Lutychu byl kupříkladu v 10. století biskup Štěpán nucen přepracovat starší život svatého Lamberta, protože při jeho předčítání o svátcích v kapitule se stávalo, že kanovníci se opovržlivě smáli jeho barbarskému stylu...

... - podstata našich vědomostí o Kosmově zahraničním studiu. Starobylá a slavná škola při katedrále sv. Lamberta v Lutychu (v dnešní Belgii) patřila к tomu nejlepšímu, co tehdejší Evropa mohla po vzdělání toužícím „nadaným jinochům“ nabídnout. Je zajímavé, že už od 10. století existovaly mezi Prahou a Lutychem živé kulturní styky... V letech 1008-1016 vyučoval na pražské katedrální škole mistr Hubald, Notkerův žák a kanovník lutyšské kapituly, který se předtím proslavil v pařížské škole při kostele sv. Jenovéfy (dnešní Sorbonna). V Čechách byl zase znám kult sv. Lamberta. Od Kosmy víme, že velkým ctitelem lutyšského patrona byl pražský biskup Heřman (111.49). A samotnému Kosmovi posloužil „Život Lambertův“ (lat. Vita Lamberti), napsaný v 10. století lutyšským biskupem Štěpánem, jako stylistický vzor pro některé pasáže kroniky. Je také pravděpodobné, že někdo z trojice známých Kosmových čtenářů (přátel) byl předtím jeho lutyšským spolužákem (např. lAa)...

Zdroj: Kosmas et al. Kosmova kronika česká. Praha: Litomyšl: Paseka, 2005. s. 227. ISBN 80-7185-515-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:f543fc20-3a56-11e5-8b04-5ef3fc9bb22f

Kosmas právě Štěpánovo mnohomluvně rétorické přepracování zvolil za jeden ze svých vzorů.

Zdroj: TŘEŠTÍK, Dušan. Kosmas: studie s výběrem z Kosmovy Kroniky. Praha: Melantrich, 1972. s. 70. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:bc54a120-4959-11e8-ab92-5ef3fc9ae867

f. 123a—127b saec. XII. Vita s. Lamberti. »Gloriosus vir Lambertus« X »fide fulget postremo« (cetera desunt).

Zdroj: TRUHLÁŘ, Josef. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C.R. Bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur, Pars prior: Codices 1-1665, forulorum I-VIII. Pragae: Regia societatis scientiarum Bohemica, 1905. s. 192. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:87e2cf60-4841-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

 Soupis středověkých latinských rukopisů NK ČR Lambert, sv., legenda 1/1.1.91 MAREK, Jindřich, DRAGOUN, Michal a Národní knihovna České republiky. Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR: doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur : additamenta ad catalogum Josephi Truhlář. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. s. 636. ISBN 978-80-7050-669-1. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:d2649e20-6002-11e7-8b50-001018b5eb5c

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.08.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu