Dotační program NAKI

Text dotazu

Dobrý den, prosím o radu, kde bych mohla získat informace o programu NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity). Jeho vznik, cíle a rozdělení? Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity. Výzkumem a vývojem národní a kulturní identity se pro potřeby tohoto programu rozumí „výzkum a vývoj ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví“.

Doba trvání programu je stanovena od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2017. Projekty podporované v rámci programu trvají od 3 do 5 let a musí být ukončeny nejpozději 31. 12. 2017. Účelová podpora na řešení schválených projektů je poskytována formou dotace ve výši 100 % celkových uznaných nákladů projektu. Příjemci podpory mohou být pouze výzkumné organizace. Doba trvání projektu se předpokládá minimálně 3 roky, maximálně 5 let. Všechny projekty realizované v rámci programu NAKI musí být ukončeny do 31.12.2017. Návrhy se podávají v rámci jednotlivých veřejných soutěží vyhlašovaných ministerstvem. Program má přispět k zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století. Výzkum v rámci Programu je založen na propojení společenských, humanitních a přírodních věd, technologií, kultury a kulturního dědictví.

Podrobnější informace (včetně formulářů ke stažení) naleznete na stránkách Ministerstva kultury:
http://www.mkcr.cz/cz...na-rok-2012-90646/,
http://www.mkcr.cz/cz/vyzkum-a-vyvoj/meziresortni-koncepce-aplikovaneho-vyzkumu-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016---2022-206155/,
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=405,
http://www.mkcr.cz/cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzkumne-programy-ministerstva-kultury-57470/,
http://www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez/archiv/default.htm 

Doporučené odkazy :
http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/projektova-podpora/narodni-granty/ministerstvo-kultury
http://www.nipos-mk.cz/?p=18778
http://www.inovace.utb.cz/financovani-vavai/aktuality/60-ministerstvo-kultury-naki.htm
https://www.ite.tul.cz/speechlab/index.php/naki.html
http://www.npu.cz/naki/
https://www.ite.tul.cz/speechlab/index.php/naki.html 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.03.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu