Kde leží Lvovice?

Text dotazu

Jiří Karásek ze Lvovic tvrdil, že je potomkem, Cypriána Lvovického ze Lvovic. Kde leží Lvovice?

Odpověď

Dobrý den,

obec nebo jiný zeměpisný název Lvovice jsme nenašli. Existuje pouze ves s podobným názvem a sice Lvová.

"Zámek Lemberk stojí na návrší nad údolím Panenského potoka u vsi Lvová, nedaleko Jablonného v Podještědí. Jeho předchůdcem byl středověký hrad, založený snad ve 40. letech 13. století jako strážní pomezní pevnost na obchodní stezce z Čech do Žitavy..."

http://www.zlaty-hrozen.cz/vylety-do-okoli/text/210

 

"Údajný předek" Jiří Karáska ze Lvovic Cyprián Karásek, v zahraničí nazýván Leovitius nebo německy Leowitz, se narodil jako prvorozený syn v rodině hradeckého měšťana a později starosty města Hradec Králové Jana Karáska dne 8.7.1524...24.2.1534 získal jeho otec a strýc Matyáš za zvláštní zásluhy od Ferdinanda I. šlechtický predikát a jméno Lvovický ze Lvovic (Leovitius a Leonitia).

Čerpáno z: RADEK, Petr. Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic (Cyprianus Leovitius a Leovitia) I. Brno, 2017.

file:///C:/Users/SEDLACKOVAJ/Downloads/Cypri%C3%A1n_Kar%C3%A1sek_Lvovick%C3%BD_ze_Lvovic_I..pdf

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1244/lvovicky

 

Zřejmě bez prokazatelné spojitosti s jakýmkoli šlechtickým rodem si Jiří Karásek ke jménu připojil přídomek ze Lvovic. Chtěl tak zvýraznit svou individualitu a výlučnost a odpor ke všemu všednímu. V rámci tehdy populární autostylizace se považoval, i když neprůkazně, za potomka královehradeckého rodu, z něhož pocházel známý český astronom a matematik Cyprián Lvovický ze Lvovic (žil v letech 1524-1574) a od něhož odvozoval svoje přízvisko "ze Lvovic". Zpočátku ale podepisoval své příspěvky do časopisů svým skutečným jménem Josef Karásek. V 90. letech 19. století používal jméno Jiří Karásek a teprve na úplném přelomu 19. a 20. století si připojil titul ze Lvovic.

http://www.spisovatele.cz/jiri-karasek-ze-lvovic#cv

 

Narodil se do rodiny přinejmenším zchudlé, v níž zůstala neobjasněná příslušnost k významnému astrologovi a astronomovi Cypriánovi Karáskovi ze Lvovic. Každopádně Karásek se k němu v dospělosti přihlásil a přijal přídomek ze Lvovic, původně psaný ze Lwowicz...

Zdroj: BITTNEROVÁ, Martina. Utajené životy slavných Čechů. Praha: Brána, 2012.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:99af99a0-741b-11e6-aa85-005056825209

 

Přídomek s nádechem aristokratismu poukazoval na autorovu individualitu a dobrovolné vyčlenění se ze společnosti...

Zda byl Karásek opravdu potomkem královéhradeckého rodu, nelze s jistotou tvrdit.

Jetřich Lipanský ve své eseji o Karáskovi podává poměrně podrobný historický přehled rodu Karásků ze Lvovic. Jiřího Karáska považuje za pokračovatele rodu, i když není doložena žádná konkrétní zmínka. „Anály zmiňují se ještě o Theofilu Karáskovi ze Lvovic, který byl hejtmanem na Hluboké. Od té doby není o Lvovických souvislých zpráv, patrně se již neúčastnili veřejného života. Poslední a nejvýznačnější potomek svého rodu zůstal Jiří Karásek ze Lvovic. 1/ 1/ LIPANSKÝ, Jetřich. Jiří Karásek ze Lvovic. Veselí: Izmaël, 1929, s. 7.

Čerpáno z bakalářské práce Prvky dekadence v tvorbě Jiřího Karáska za Lvovic zpracované Andreou Štěpánkovou (Brno, 2012).

https://is.muni.cz/th/329138/pedf_b/Prvky_dekadence_v_tvorbe_Jiriho_Karaska_ze_Lvovic.pdf

 

Jetřich Lipanský

Popis:   Narozen 13.9.1900 ve Veselí u Pardubic, zemřel roku 1972 v Limě (Peru). Katolický kněz, benediktin, básník a prozaik, literární historik, editor, autor cestopisu, překladatel z latiny a francouzštiny.

Pseudonymy:   František Mastík (skutečné jméno), Chrysostom Mastík

Zdroj:    Národní knihovna ČR

 

Portréty

...přece v něm bylo cosi ze šlechtického původu - O svém šlechtickém původu se zmiňuje Karásek v článku Vzpomínky na počátky Moderní revue (Rozpravy Aventina 1930): [...] Stal jsem se literárním aristokratem nejen místem, ale i rodem. Rodina byla ovšem velmi chudá na pozemské statky, ale bohatá vzpomínkami. Vždyť dějiny našeho rodu mohou se sledovati již od patnáctého století, od onoho Víta Karáska, o němž je zápis v archivu královéhradeckém. V šestnáctém století vzešel z našeho rodu muž opravdu slavný. Byl to Cyprián ze Lvovic, jenž si polatinštil své jméno, jak to bylo zvykem učenců té doby, a na svá matematická a hvězdářská díla se podepisoval Leovitius a Leonitia. Byl učitelem Tychona de Brahe...

Od tohoto předka jsem asi zdědil básnickou touhu po hvězdách...

Zdroj: KARÁSEK, ze Lvovic Jiří. Vzpomínky. Praha: Thyrsus, 1994.

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:8ff34df0-b1de-11e3-a597-5ef3fc9bb22f

 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.01.2018 11:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu