Kde je možné zjistit, který farář spravoval farnost v Obříství kolem roku 1680

Text dotazu

Dobrý den, můžete mi prosím poradit, kde je možné ověřit, který farář spravoval farnost v obci Obříství (PSČ 277 42, okres Mělník) kolem roku 1680. Zjistil jsem jméno "pater Ignacius", ale nedaří se mi tento údaj ověřit. V této souvislosti je také uváděn jako pán statku Jan Jiří Joachim Slavata z Chlumu a Košumberka.
Předem děkuji za informace k dotazu, ale budu spokojen i s informacemi, kde hledat v sovislosti se selským povstáním 1680 v oblasti Mělnicka.

Odpověď

Dobrý den,

je velmi těžké zjistit, kdo byl farářem kolem r. 1680 pouze pomocí sekundární literatury. Doporučujeme kontaktovat příslušný archiv (v tomto případě to bude s největší pravděpodobností SOkA Mělník). V tomto archivu by měly mít uchované matriky, které se v 17. století zapisovaly na faře. Je možné, že tam zjistíte i jméno Vámi hledaného faráře (http://www.genea.cz/informace/hledam-matriky/hledani-v-soupisu-matrik-a-obci/?c2=0&t2=ob%C5%99%C3%ADstv%C3%AD). Bohužel tyto matriky nejsou zatím zdigitalizovány.

K otázce Jana Jiřího Joachima Slavaty z Chlumu a Košumberka- ano, byl vlastníkem panství po smrti svého bratra Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka v roce 1652. O jeho sídlech, včetně Obříství, se můžete více dozvědět v článku: KUBEŠ, Jiří: Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka v proměně. Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. = Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C. 2003, 9, s. 55-87. ISSN 1213-3485.

Pro pochopení problematiky selských rebelií navrhujeme základní monografii ČECHURA, Jaroslav. Selské rebelie roku 1680: sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 395 s. ISBN 80-7277-064-0. V této knize se dozvíte průběh rebelie v jednotlivých oblastech v Čechách.

Důležitá je rovněž publikace KAŠPAR, Jaroslav. Nevolnické povstání v Čechách 1680. Praha : Universita Karlova, 1965. 215 s. (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia ; sv. 8). Mělnické panství je v této studii přímo zmíněno na s. 167. O tamním hnutí se dochovalo velmi málo informací. Toto povstání mělo vzejít z podnětu bohatého sedláka Cikána z Vraňan, který byl posléze oběšen. V této publikaci je rovněž několik poznámek, které odkazují na konkrétní prameny.

Prameny odkazující na selskou rebelii jsou seřazeny i v edici ČÁŇOVÁ, Eliška. Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680. Praha: Tisková, ediční a propagační služba MH, 1986, 628 s.

Odpověď připravila Knihovna Historického kabinetu FF UK

Doporučená literatura:

ČÁŇOVÁ, Eliška. Prameny k nevolnickému povstání v roce 1680. Praha: Tisková, ediční a propagační služba MH, 1986, 628 s.

ČECHURA, Jaroslav. Selské rebelie roku 1680: sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 395 s. ISBN 80-7277-064-0.

KAŠPAR, Jaroslav. Nevolnické povstání v Čechách 1680. Praha : Universita Karlova, 1965. 215 s. (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Monographia ; sv. 8).

KUBEŠ, Jiří: Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte Slavaty z Chlumu a Košumberka v proměně. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, 2003, s. 55-87. [cit. 2016-02-15]. ISSN 1213-3485. Dostupný z: http://uhv.upce.cz/data/File/kubes/slavata.pdf.

 

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

15.02.2016 08:00

Anonym píše:
Čtvrtek 08.09.2022 00:21
Matriky z Obříství jsou již digitalizovány a veřejně přístupné v digitální podobě. Nejstarší zachovaná matrika narození pro farnost Obříství obsahuje záznamy od roku 1683: https://ebadatelna.soapraha.cz/d/10322/2
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu