Kázeň-školní kázeň

Text dotazu

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o "historii pojmu kázeň a školní kázeň (etymologie)". Aspoň přibližně.

Odpověď

Dobrý den,

nejsem si jistá, zda dobře chápu Váš dotaz, posílám hesla, která jsem našla ve slovnících:

Hartl, Pavel, 1934-, Hartlová-Císařová, Helena, 1957-. Psychologický slovník. Pavel Hartl, Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha : Portál, 2000. 774 s. ISBN 80-7178-303-X.

kázeň (discipline) soubor opatření pro dodržení stanovených norem chování; jeden z cílů výchovy; prostředek k dosažení vyšších cílů, mravních rysů osobnosti


Rejzek, Jiří. Český etymologický slovník. Jiří Rejzek. Vyd. 1. Voznice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3.

kázeň, kázeňský, káznice, ukáznit, ukázněný. Stč. i kazn, kazň, kázen, též ve významu pokárání, trest, stp. kaźń, str. kazn?, sln. kázen, stsl. kazn? tv. Psl. *kazn? se obvykle vykládá z *kazati (viz kázat, srov. r. nakázat - potresta), vývoj významu by byl ukazovat, poroučet -> napomínat, trestat. Spojení s kát se vyhovuje významově lépe, ale jsou tu problémy hláskoslovné

stč.=staročeský, stp.=staropolsky, sln.=slovinsky, stsl.=staroslověnský, psl.=praslovanský

? - písmena azbuky

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

18.08.2008 06:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu