Každodenní život od konce 19.století - polovina 20. století

Text dotazu

Dobré odpoledne, měla bych na vás dotaz ohledně každodenního života v naší zemi (tedy Rakousko Uhersko, ČSR), chtěla bych to pouze nějak stručně, dobu a třeba to jak nakupovali popř. co,...
Píši bakalářskou práci na téma Stravování našich předků od konce 19. století a potřebovala bych jen stručně napsat jaké bylo třeba období, když napsala M.D. Rettigová svou kuchařku nebo Anuše Kejřová/ Růžena Černá.
Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

 

tato tematika je velice rozsáhlá a Vámi ne zcela vymezená. Z toho důvodu pouze naznačíme dobové obchodní trendy a doporučíme literaturu, ze které budete moci čerpat sama do své kvalifikační práce.

Každodenní život se lišil od společenského postavení osob a od toho, zda jejich život probíhal ve městě nebo na vesnici, protože podléhal rozdílným trendům.

 

Na vesnici vytváření zásob a následné vaření z nich ještě stále podléhalo samozásobitelství, či výměnnému obchodu mezi sousedy. Zboží, které nedostali tímto způsobem, mohli získat ve vzdálenějším městě. Ve městech zpravidla probíhaly trhy - týdenní, nebo výroční (tzv. jarmarky). Na trh se muselo vyrazit brzy ráno, kdy byly potraviny nejčerstvější - byly to např. vejce, máslo, tvaroh, drůbež, zvěřina, maso, ryby,. Ve větších městech docházelo často ke specializaci týdenních trhů podle druhů zboží: konaly se trhy dobytčí, koňské, vlněné, ovocné, zelné, rybí, kurné, bramborové, masné.

 

V 2. polovině 19. století začaly vznikat specializované obchody (např. pekařství, uzenářství, lahůdkářství,.), nebo hokynářství, které zprostředkovávalo pouze směnu zboží.

Tyto principy byly ale v každém městě různé.

 

Můžeme Vám nabídnout pro představu příklad z knihy "Oznamuje se láskám Vašim.", jakým způsobem probíhala příprava jídel, v tomto případě např. na svatbu:

"O tom, jak vypadala svatba a hostina na zámožném selském gruntě z přelomu 19. a 20. století, podává prostřednictvím zápisu kronikáře Františka Hurty ze Zádveřic svědectví Jaroslav Štika. Bohatá svatba bývala sedlákovou pýchou. Proto se den před svatbou zabil dvouletý volek nebo jalovice, dvě až tři ovce na guláš a větší počet drůbeže. Slepice nebo husy poslali den před svatbou i svatební hosté. Jídlo se připravovalo ve dvou kuchyních, jedno ohniště se postavilo i na návsi. Na ohni se vařily hrnce plné masa. Hostina započala zelím a škvarky. Po něm se podávala hovězí a drůbeží polévka. Následovalo hovězí maso s trnkovou omáčkou a nakonec krupičná kaše, politá horkým máslem a sypaná perníkem a cukrem, nověji se pak jídávala místo krupice rýže. Z pečiva to byly vdolky, vdolečky a také koblihy. Jak si můžeme povšimnout, svatební menu je zde rozšířeno o nové netradiční pokrmy objevující se běžněji až na svatbách 20 století (zapečená rýže)."

 

Literatura:

FREEDMAN, Paul H., ed. Jídlo: dějiny chuti. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 368 s. ISBN 978-80-204-1847-0.

JEDLIČKOVÁ, Blanka, ed. et al. Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., Evropská gastronomie v proměnách staletí. Vydání první. Pardubice-Polabiny: Univerzita Pardubice, 2016. 344 stran. ISBN 978-80-7560-026-4.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století. II. díl, Život všední a sváteční / Milena Lenderová ... [et al.]. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2005. 180 s. ISBN 80-7194-756-3.

LENDEROVÁ, Milena, JIRÁNEK, Tomáš a MACKOVÁ, Marie. Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 430 s. ISBN 978-80-246-1683-4.

LENDEROVÁ, Milena, ed. et al. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Vyd.1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 853 s. Česká historie; sv. 21. ISBN 978-80-7106-988-1.

Oznamuje se láskám našim--, aneb, Svatby a svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí: sborník z konference konané 13.-14. září 2007 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Vyd. 1. Pardubice: Východočeské muzeum, 2007. 240 s. ISBN 978-80-86046-97-6.

PTÁČKOVÁ, Kateřina, ed., LENDEROVÁ, Milena, ed. a STRÁNÍKOVÁ, Jana, ed. Dějiny žen, aneb, Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie: (sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2006). Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 601 s. ISBN 80-7194-920-5.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2017 13:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu