Kauzy okolo firmy Microsoft

Text dotazu

Dobrý den,
existuje nějaká česká publikace, která se věnuje problematice sporů firmy
Microsoft s antimonopolními zákony v USA, EU, ČR? Popřípadě nějaký český
autor, který se této problematice věnuje (alespoň formou odborných článků)?

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme nalezli pouze jedinou publikaci v češtině, která se věnuje zadanému

tématu:

* ARMENTANO, Dominick T. Proč odstranit protimonopolní zákonodárství. Praha

: Liberální institut, c2000. -- 122 s. ; 21 cm. ISBN 80-86389-04-9 (brož.).

* Microsoft Corporation * kartelové právo -- Spojené státy americké * soudní případy -- Spojené státy americké * pojednání

Více informací můžete získat z následujících článků, pro vyhledávání jsme použili článkovou databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), databáze obsahuje pouze citace článků, nikoliv plné texty:

* GRUND, Jiří. Jednání selhala : Microsoft versus vláda USA . In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 44, č. 15 (20000413), s. 42.

* Microsoft * antimonopolní zákony -- judikáty -- Spojené státy americké -- r. 2000

* POLČÁK, Radim. Ke zneužití dominantního postavení v informačních sítích - případ Microsoft. In: EMP Jurisprudence. -- ISSN 1801-2168. -- Roč. 14, č. 4 (2005), s. 27-31.

* Microsoft Corporation * právo hospodářské soutěže * monopoly * počítačový průmysl

* LÍZAL, Lubomír. Má stát právo považovat Microsoft za monopolní firmu? In:

Politická ekonomie. -- ISSN 0032-3233. -- Roč. 49, č. 4 (2001), s. 548-557.

* Microsoft Corporation (Spojené státy) -- monopolní postavení * regulace průmyslu -- Spojené státy

* protikartelové zákony * hospodářská soutěž -- Spojené státy * laissez-faire * monopoly * operační systémy * počítačové odvětví * regulace

* BIČÍK, Marek. Microsoft asi prohraje spor s americkou vládou. In: Lidové noviny. -- Praha. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, č. 148 (19990626), s. 9.

* Microsoft neumí vyvrátit obvinění, že nezákonně ničí konkurenci / Česká tisková kancelář. In: Lidové noviny. -- Praha. -- ISSN 0862-5921. -- Roč.

12, č. 50 (19990301), s. 13.

* GROHOVÁ, Johanna. Microsoft prohrál soud s Unií. In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 18, č. 218 (20070918), s. A/12.

* Microsoft Corporation * Evropská komise * antimonopolní spor

* KUŽEL, Stanislav. Microsoft se nevzdává. In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 44, č. 24 (20000615), s. 59.

* Microsoft Corporation * antimonopolní zákony -- judikáty -- Microsoft -- Spojené státy americké -- r. 2000

* MYSLÍK, Alex. Microsoft versus vláda USA. In: Právní rádce. -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 9, č.2 (2001), s. 23-26.

* softwarové firmy * americké firmy * soudní spory * ochrana hospodářské soutěže * hospodářská soutěž * Microsoft Internet Explorer * Spojené státy americké

* FISCHER, Petr. Největší světová firma bránila zdokonalování počítačů. In:

Lidové noviny. -- Praha. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, č. 260 (19991108), s. 3.

* Microsoft * podnikání * firmy * americké firmy * monopoly * američtí podnikatelé * obchodní právo * soudní spory * Spojené státy americké * r.

1999

* PRCHAL, Miroslav. Proč stojí Microsoft před soudem? In: Hospodářské noviny. -- Praha. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 42, č. 207 (19981023), s. 6.

* Ministerstvo spravedlnosti USA * Microsoft * hospodářské právo * protimonopolní zákon * porušování * soudní procesy

* Rozsudek ve věci Microsoft: odmítnutí poskytnout licenci k právům duševního vlastnictví jako zneužití dominantního postavení : Case T-201/04 Microsoft v. Komise Evropský soudní dvůr ; Jiří Buryan. In: Jurisprudence.

-- ISSN 1212-9909. -- Roč. 16, č. 7-8 (2007), s. 18-24.

* KOUBSKÝ, Petr. Soud skončil, otazníky zůstaly : Microsoft, ač odsouzen, v podstatě definitivně vyhrál antimonopolní proces. In: Respekt. -- [Praha].

-- ISSN 0862-6545. -- Roč. 13, č. 48 (20021125), s. 18.

Resumé: Spor začal v říjnu 1997, kdy americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Microsoft, že porušil antimonopolní dohodu z roku 1995.

* ŠMEJKAL, Václav. Soutěž, právo a kauza Microsoft. In: Ekonom. -- ISSN 1210-0714. -- Roč. 51, č. 41 (20071011), s. 66-67.

* BARÁK, Vilém. Za co trestáte Billa Gatese? In: Mladá fronta Dnes. -- [Praha]. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, č. 74 (20040327), s. A/6.

Resumé: Komise současně nařídila, aby do tří měsíců Microsoft přestal prodávat Windows s programem Media Player pro přehrávání CD disků a do čtyř měsíců musí firma zveřejnit kódy svého operačního systému, aby ostatní výrobci počítačových programů k němu mohli nabízet vlastní produkty.

K vyhledání dalších článků byste mohl použít také plnotextové databáze monitorující denní tisk, média a zpravodajství, jako např. Anopress (http://www.anopress.cz), Newton MediaSearch (http://www.newtonmedia.cz/media-monitoring-mediasearch-mediareport#mediasearch) nebo Infobanku ČTK (http://www.ctk.cz/infobanka/). Přístup k těmto databázím je placený, některé knihovny si však tyto databáze předplácejí a zpřístupňují je svým registrovaným uživatelům na základě čtenářského průkazu. Národní knihovna ČR nabízí přístup k databázi Anopress (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress ), který je možný pouze z počítačů knihovny.

Další vhodné dokumenty jsme nalezli ještě v katalozích knihoven Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické, avšak jedná se o bakalářské či diplomové práce, které bývají ve většině případů zpřístupňovány pouze studentům nebo pracovníkům příslušné školy.

Centrální katalog UK (http://ckis.cuni.cz):

* PROCHÁZKA, Štěpán. Antimonopolní politika a případ Microsoft [rukopis].

Praha, 2006. 51 s. Bakalářská práce (Bc.) -- Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií, 2006

Souborný katalog VŠE (http://library.vse.cz/aleph/)

* WEBER, Jan. Analýza přístupů Evropské komise a USA k antimonopolní politice v odvětví operačních systémů a internetu. Bakalářská práce (Bc.) - Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2008.

Abstrakt: Cílem této práce je analýza a následné porovnání přístupů antimonopolních orgánů Evropské komise a USA v odvětví operačních systémů osobních počítačů a internetu. Konkrétně přístupy analyzuji na případu firmy Microsoft, jejíž produkty tvoří významnou součást těchto trhů. V práci se postupně propracovávám od počátečního sporu s firmou v USA až ke sporu evropskému, věnuji se jednotlivým problémům, konečným nařízením a zjišťuji, zda jsou nařčení z narušení soutěže legitimní. Dospěji k názoru, že na první pohled rozdílné přístupy orgánů jednotlivých stran jsou si, i přes odlišné závěry, velice podobné a také je shledávám jako neoprávněné. Ke konci práce diskutuji možné negativní dopady výsledných opatření na budoucí vývoj těchto odvětví.

* VOLF, Marek. Antimonopolní politika : případ Microsoft. Diplomová práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2001. 82 l.:

il., 9 příl.

Abstrakt: Teoretická východiska antimonopolní politiky. Praxe politiky ochrany hospodářské soutěže. Antimonopolní politika USA a EU. Microsoft a povaha odvětví informačních technologií. Microsoft versus DOJ Teoretická východiska antimonopolní politi ky. Praxe politiky ochrany hospodářské soutěže. Antimonopolní politika USA a EU. Microsoft a povaha odvětví informačních technologií. Microsoft versus DOJ.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 10:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu