Katolické listy a Národní politika

Text dotazu

Dobrý den,
poptřebovala bych zjistit historii periodika Katolické listy a Národní politika do roku 1900. Popřípadě mohli byste mi doporučit vhodnou literaturu pro rozsáhlejší studium?
Děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

 

k periodikům Katolické listy a Národní politika jsme bohužel nenalezli žádnou samostatnou publikaci nebo obsáhlejší příspěvek, archivní fond, případně vysokoškolskou práci.

Katolické listy začaly vycházet v roce 1897, vznikly sloučením časopisu Čech a Večerních novin. Níže uvádíme odkaz na záznam v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR, z něhož můžete u každého periodika získat stručné informace o průběhu vydávání, nakladatelích, změnách atd., a také odkaz na digitalizovanou podobu jednotlivých periodik.

 

* Katolické listy - https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001529388&local_base=NKC, volně přístupné v digitální knihovně Kramerius 5 - http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:b138db20-a5e4-11e8-99aa-005056827e5

 

* Čech: politický týdeník katolický - https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001036796&local_base=NKC, částečně volně dostupné v systému Kramerius 5 - http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:5c259210-2182-11e6-918e-5ef3fc9ae867

 

* Večerní noviny - https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001368083&local_base=NKC, nejsou zatím digitalizované

 

* Národní politika - https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001282090&local_base=NKC,  z větší části volně dostupné v Kramerius 3 - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/28

 

Podrobnější údaje ke Katolickým listům, resp. Časopisu Čech, jsou obsaženy v bibliografii Jaromíra Kubíčka "Noviny České republiky od počátku do roku 1918" (sv. 1 - str. 46, sv. 2 - str. 66-67) a krátký odstavec v publikaci "Dějiny českých médií":

 

* KUBÍČEK, Jaromír, ed. a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 1, Noviny České republiky od počátku do roku 1918 (CERBI N1). Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2008. 2 sv. ISBN 978-80-86249-46-9.

 

* BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3028-8. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:3966f670-fb63-11e3-89c6-005056827e51  

 

V databázi Bibliografie české literární vědy Ústavu pro českou literaturu (http://biblio.ucl.cas.cz/) jsme našli několik článků ke Katolickým listům :

 

* Katolické Listy kladou se do hrobu. Čas. 1904, 18(1), 3.

 

* Nové denníky na obzoru?. Čas. 1902, 16(30), 5.            

O zamýšlené změně: Obrana zemědělců a o zastavení K. L. Též o zamýšlené obnově deníku Čech.

 

* Nový časopis politický. Pražský denník. 1896, 31(28), 3.

Nový časopis Katolické Listy, který právě začal vycházet, vznikl sloučením dosavadních časopisů Čech a Večerní Noviny.

 

* Zprávy časopisecké. Národní listy. 1896, 36(13), 3.

Včera vyšlo 1. číslo nového neperiodického listu: Student, který vydává: Dyk Ludvík; bylo hned zabaveno. Po vánočních svátcích počne vycházet v Rakovníku nový svobodomyslný týdeník: Rakovnické listy, jehož redaktorem bude: Urban Antonín. V Rokycanech bude vydán ještě před novým rokem politický týdeník svobodomyslného směru: Žďár. Na Opočně politický list týdenní: Posel od pomezí kladského, redakcí: Podstránský Emerich. V Trutnově se jedná o založení týdeníku jehož redaktorem má být: Halíř Antonín: Večerní noviny a Čech, od nového roku splynou v jeden list pod názvem Katolické listy, vycházející každý den ráno.

 

* Nový "katolický" týdenník.. Naše listy. 1869, , 2.

Čech počne vycházet 22. tohoto měsíce v tiskárně: Skrejšovský. Bude vycházet jednou týdně. V. č. 113, 24. 4.

 

* "Methud" zove se časopis věnovaný zájmům.. Národní listy. 1871, 11(7), 3.

Počínaje číslem ze dne 6. 2. 1871 vychází Methud, dosud příloha časopisu Čech, jako samostatný časopis pod vedením A. S.

 

* SCHMITT, Antonín. "Methud" orgán pro zájmy křesťanského umění v zemích koruny svatého Václava... Čech. 1870, 2(15), 412.

O přeměně dosavadní přílohy časopisu Čech v samostatný časopis pod názvem Methud, jehož vydavatelem a redaktorem bude od 1. 1. 1871: Schmitt Antonín.

 

* Nový časopis. Plzeňské noviny. 1869, 5(28), 2.

Redaktorem nově založeného časopisu Čech, jehož posláním je hájit především církevní zájmy, je Drozd Jan; vyšlo již první číslo.

 

* Nový časopis. Naše listy. 1869, , 2.

Předevčírem vyšlo 1. číslo časopisu, hájícího zájmy církevní.

 

K periodiku Národní politika se nám podrobnější informace nalézt nepodařilo, kromě internetové stránky - https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_politika.

 

Při hledání informací k oběma periodikům jsme ještě v jedné publikaci narazili na kapitolu o Národních listech (z Vašeho předchozího dotazu):

 

* BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky: [vysokošk. učebnice pro posl. fak. žurnalistiky], Díl 1: Český periodický tisk do roku 1918. Praha: Novinář, 1981. Od str. 154. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:a260b1a0-dfa5-11e2-a0b3-5ef3fc9bb22f  

 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.04.2019 13:21

Jan Pešula píše:
Čtvrtek 02.05.2019 20:27
Děkuji pracovníkům knihovny za nalezené informace. Jinak ohledně historie Národní politiky by možná bylo účelné začít u vydání z 1. ledna 1933 (roč. 51, č. 1, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/615421 ) včetně rozsáhlé přílohy ( http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/615438 ). Noviny totiž toho dne slavily 50. výročí založení a zveřejnily množství článků týkajících se zejména prvních let činnosti. Psali tam sami o sobě, takže je tam hodně sebechvály, ale zároveň také hodně faktů, které pak můžete konfrontovat s dalšími zdroji.

Mimo jiné se tam dočtete, že předchůdcem Národní politiky byl německojazyčný deník Politik, který je také digitalizovaný (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/660653 ) a je o něm článek ve Wikipedii se zmínkou o založení NárPol ( https://cs.wikipedia.org/wiki/Politik_(noviny) ).

Ohledně Katolických listů s ničím podobným počítat nemůžeme, protože vycházely velmi krátce. Ale velmi zběžným pohledem mi připadá, že patříly skupině politicky angažovaných katolíků vedených páterem Janem Drozdem, nechvalně proslulým během krachu Svatováclavské záložny. V článku, týkajícím se soudu s pachateli velkých defraudací v tomto peněžním ústavu (Národní listy, 27.11.1903, roč. 43, č. 324, s. 4, http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/9342544 ), se mimo jiné dočteme:

"(…) Počátkem r. 1888 založil si P. Drozd časopis nový, jenž původně vycházel pod názvem "Pražské večerní noviny" a později "Večerní noviny", a to od 17. ledna 1888 do 16. prosince 1896. "Pražské večerní noviny" vycházely dvakrát, "Večerní noviny" třikrát týdně a redaktoru Josefu Kratochvílovi vyplácel P. Jan Drozd z prvu ročně 600 zl., od r. 1890 2000 zl. služného. (…) Od 1. ledna 1897 splynuly "Večerní noviny" s časopisem "Čech" a vycházejí teď pod jménem "Katolické listy" nákladem "Katolického družstva sv. Vojtěcha", jemuž - dle výpovědi hr. Schönborna - záložna sv.-václ. přispívala na vydávání zmíněného časopisu od r. 1897 do r. 1892 obnosem 2000 zlatých ročně. (…) P. Drozd omlouvá svůj novinářský podnik tím, že on a jeho soudruzi před založením Pražského týdeníku" nemohli vyjíti s "Čechem", který prý velice útočil na funkcionáře svatováclavské záložny a neuveřejňoval zpráv o schůzích záloženských ani o schůzích spolků v budově záložny ubytovaných. Také katolicko-politická jednota neměla prý svého orgánu a proto prý utvořili P. Drozd, kanovník dr. Borový a kanovník dr. Kyselka komitét k vydávání časopisu, ujednavše, že záložna doplní ze svého, co by scházelo. (…)"

Takže pokud jde o historii Katolických listů, nejspíš bude silně svázaná s katolicko-politickou jednotou a nejspíš i Svatováclavskou záložnou. Ta zkrachovala v říjnu 1902, což by vysvětlovalo ukončení vydávání těchto novin o rok později - penězovod vyschl. Ale to jsou jen velmi zběžné postřehy - víc budete muset nastudovat sama.

Viz též např.:
- https://cs.wikipedia.org/[…]/Svatov%C3%A1clavsk%C3%A1_z%C3%A1lo%C5%BEna (Svatováclavská záložna)
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Drozd (Jan Drozd)

Přeji Vám hodně zdaru ve Vašem výzkumu. Vypadá, že přinejmenším v některých ohledech budete první. A až budete mít hotovo, zvažte umístění odkazu na Váš výsledek do této diskuse, aby si informace mohli snadno vyhledat i další zájemci. Mějte se pěkně!
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu