Kateřina Vilemína Zaháňská

Text dotazu

Kateřina Vilemína Zaháňská a její vliv na kancléře Metternicha. A i obecné informace o ní. Je pro mě známá pouze jako kněžna z Babičky, ale zajímalo by mě, jaká byla doopravdy.

Odpověď

Dobrý den, omlouváme se za opožděnou odpověď. Vévodkyně Vilemína Bedřiška Kateřina Zaháňská (* 1781 Mitava +1839 Vídeň) byla nejstarší ze čtyř dcer vévody Petra II. Kuronského a Doroty z Medem.
Své jméno získala vévodkyně Zaháňská (von Sagan) podle města Sagan, centra malého knížectví v tehdy pruském Slezsku (dnes polská Zagań). Panství Zaháň i se zámkem koupil její otec koncem 18. století. Její zálibou byla politika. Jako žena ji sama nemohla aktivně provozovat, snažila se ji tedy ovlivnit zbraněmi, které jí dala k dispozici příroda. Více informací, zejména o jejích manželstvích, naleznete např. v archivu Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/katerina-vilemina-zahanska).
V češtině vyšla kniha H.Sobkové věnovaná přímo vévodkyni Zaháňské.
* SOBKOVÁ, Helena. Kateřina Zaháňská. Praha - Litomyšl : Paseka, 2007. 314 s. ISBN 978-80-7185-844-7.

Klemens Metternich se s vévodkyní Zaháňskou blíže seznámil až v roce 1810, láska ke Kateřině Zaháňské se v něm probudila až v červnu 1813. Politický vliv vévodkyně Zaháňské na kancléře Metternicha souvisí s jednáním Francie, Ruska, Pruska a Rakouska po Napoleonově ústupu z Ruska koncem roku 1812.
Metternichovi byly přisuzovány velké zásluhy na spojenecké smlouvě mezi Francií a Rakouskem podepsané 14.3.1812 a také měl zásluhu na sňatku dcery Františka I. Marie Louisy s Napoleonem (11.3.1810). Cílem Klemense Metternicha bylo udělat z rakouského císaře prostředníka míru a hlavně se nezaplést do války. Mocná protifrancouzská strana podporovaná anglickým vyslancem Johnem Harcourtem-Kingem tlačila na rakouského císaře Františka I., aby přistoupil k rusko-pruské koalici, Metternichovy rady však měly u císaře větší váhu. Podle knihy "Metternich kontra Napoleon" vévodkyně Zaháňská vstupuje "na scénu" v okamžiku, kdy nevyšel atentát na Metternicha, komplot proti Metternichovi podporovaný císařovým bratrem a nevyšly ani intervence proti Metternichovi u císaře.

Vévodkyně Zaháňská byla přívrženkyní pruského nacionálního hnutí, vášnivou zastánkyní ruské politiky cara Alexandra, nenáviděla Francouzskou revoluci, nesnášela Napoleona, toužebně si přála návrat starých, předrevolučních časů.
Již několik let se dokonce objevovala všude, kde se vedly alespoň opoziční řeči proti Metternichově politice. V knize "Metternich" je dále uvedeno, že jejím cílem bylo získat Metternicha pro antinapoleonskou koalici. Příslušný pokyn obdržela od cara. Odjela proto na svůj zámek do Ratibořic, který byl napůl cesty mezi Jičínem, kde pobýval Metternich a Opočnem, kde očekávali cara Alexandra.

V knihách věnovaných vévodkyni Zaháňské a kancléři Metternichovi je naznačováno, že Kateřina Zaháňská nejspíše ovlivnila Metternicha, který měl slabost pro krásné ženy, tak, že se Rakousko odvrátilo od Francie, spojilo se proti ostatním zeměmi do protinapoleonské koalice. Během června a července
1813 připravil Metternich rakouskou politiku k základnímu obratu. O půlnoci
10.8.1813 vypršelo příměří a ultimátum pro odpověď císaře Napoleona, ta byla doručena až 11.8. 1813 dopoledne. Přesně o půlnoci pruský i ruský zmocněnec Metternichovi oznámili, že jejich pověření na mírová jednání vypršela. Pero, kterým Metternich podepsal připravenou nótu "že Rakousko přistupuje k rusko-prusko-anglickému spolku a zúčastní se se spojenci válečných akcí, které budou nyní opět zahájeny", mu podala Kateřina Zaháňská.

Průběh jednání v roce 1813 a další informace o vztahu mezi Kateřinou Zaháňskou a Klemensem Metternichem naleznete např. v těchto publikacích, z nichž jsme i čerpali výše uvedené informace:

* ŠEDIVÝ, Jaroslav.Metternich kontra Napoleon. Praha : Volvox Globator, 2005. s. 119-136. ISBN 80-7207-564-0.
* HERRE, Franz. Metternich. Themis : Praha, 1996. s. 121-130. ISBN 80-85821-36-2.
* Bon jour, mon Amie : milostné dopisy knížete Metternicha a kněžny Zaháňské. Brno : Bonus A, 1997. 590 s. ISBN 80-85914-79-4.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.10.2008 14:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu