katedrála sv. Bartoloměje

Text dotazu

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, je-li to známo, proč je zasvěcena plzeňská katedrála právě sv. Bartoloměji?

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

katedrála Sv. Bartoloměje v Plzni byla postavena zřejmě v období po založení Nové Plzně Václavem II. v roce 1295, není však zcela jisté, kdy byl původní kostel postaven, ani jaká byla jeho přesná podoba. Původní kostel byl nejprve tzv. filiálním (pobočným) kostelem Kostela Všech svatých v dnešní Plzni, který stál v nyní již zaniklé obci Malice.

Podle nejstarší dochované zmínky z roku 1307 (viz Bažantová, Fajt, 1995, s. 75) odkázal plzeňský měšťan Wolfram Zwinillinger tamější sladovnu a pivovar kostelu sv. Bartoloměje s podmínkou sloužení mší za jeho duši. Místem pro sloužení těchto mší měl být právě tento kostel, později přestavěný na katedrálu. Z tohoto důvodu byl kostel zasvěcen právě sv. Bartoloměji, který je patronem "horníků, řezníků, knihařů, krejčích, sedláků, koželuhů, obuvníků, štukatérů, a ve Florencii obchodníků s olejem, sýrem a solí; proti nervovým chorobám, třesu a kožním nemocem." (Schauber, Brichtová, Schindler, Pola, 1997, s. 439)

Pro zajímavost si také dovolíme uvést, že se ze 14. století dochovala listina vydaná Karlem IV. pro povolení konání výročního trhu o sv. Bartoloměji:

"Toto privilegium bylo velmi důležité pro vývoj obchodu v Plzni. Karel jím městu udělil první výroční trh, trvající osm dní před svátkem sv. Bartoloměje a osm dní po něm. V listině se zboží uvádí jen povšechně, zdůrazňuje se však železo a kůže jako důležité suroviny pro místní řemeslníky." (Bažantová, Fajt, 1995, s. 76)

Použité zdroje

BAŽANTOVÁ, Nina, Jiří FAJT a Národní galerie (Praha, Česko). Gotika v západních Čechách: (1230-1530) : k 700. výročí založení města Plzně. Praha: Národní galerie v Praze, 1995. sv. 1, s. 20-30, 75-76. ISBN 80-7035-088-1. Dostupné také z: https://dnnt.mzk.cz/[…]/uuid:e0638b90-d31d-11e4-ae4e-5ef3fc9ae867

LÍBAL, Dobroslav. Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha: Unicornis, 2001, s. 329-334. ISBN 80-901587-8-1. Dostupné také z: https://dnnt.mzk.cz/[…]/uuid:cfd5c280-4825-11e4-9383-005056825209

SCHAUBER, Vera, Terezie BRICHTOVÁ, Hanns Michael SCHINDLER a Vojtěch POLA. Rok se svatými. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, s. 439. ISBN 80-7192-304-4. Dostupné také z: https://dnnt.mzk.cz/[…]/uuid:3f67d0c0-4926-11e3-b718-5ef3fc9bb22f

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

04.05.2021 23:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu