Kášův rybník v Podlesí

Text dotazu

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se dozvěděla cokoliv o historii tohoto rybníka a jeho názvu. Děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

o historii Kášova rybníku v podlesí jsme toho mnoho nevypátrali. V oblasti Příbrami se běžně vyskytovalo jméno Káša/Kášová, předpokládáme tedy, že pojmenovaný byl podle některého z nositelů tohoto jména a jedná se o bývalou technologickou nádrž. Více se dočtete níže:

„Řečiště Litavky nad Kovohutěmi je regulované prakticky až k Vysokopecovskému rybníku. Původní řečiště, zvláště v blízkosti úpravny tvořilo četné meandry. Nelze vyloučit historická řečiště ani pod odkališti Na Vrších a Huťským. Řečiště bylo navíc značně ovlivňováno opakovanými haváriemi tzv. Vojtěšského prádla. V okolí Litavky se nacházejí úpravnické objekty - odkaliště Huťské, Na Vrších, odvodňovací systémy, nádrže atd. Jako technologická nádrž sloužil dříve také Kášův rybník na levém břehu Litavky, který byl sanován a na jeho místě byl v roce 1999 vybudován nový rybník. Na levém břehu Litavky se dále dříve nacházela další technologická nádrž Rudným dolů - Ţumpík.“

Zdroj: https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WMTExM19vem5hbWVuaURPQ18xLnBkZg/OV1113_oznameni.pdf

K části řeky Litavky v oblasti kole Příprami, kde se nachází Kášův rybnik jsme našli toto:

„Litavka běží dál údolím vpravo pod námi, lemována kamenitými valy a pahorky s řídkým porostem vřesů a houževnatých břízek; tahle pozoruhodná kopie severské tundry vzniká na starých důlních odvalech, které se táhnou až ke Lhotě u Příbramě. Jednotlivé hutě, vznikající v Podlesí od 16. stol. a vrcholící současným podnikem Kovohutě Příbram, jehož přímý předchůdce byl založen při soutoku Litavky s Obecnickým potokem už roku 1786, byly zaměřeny především na zpracování stříbrných a olověných rud. Jedovaté olovnaté odpady se staly pohromou pro čistou horskou říčku a postupně ji změnily v mrtvou stoku. V Monografii Hořovická a Berounska z r. 1928 se dočítáme, že odpadní vody z příbramských prádelen olověných rud zamořily Litavku natolik, že ještě v Berouně mají její vody mléčně šedou barvu a ryby se v ní objevují jen vzácně, ačkoliv v 19. století byly její mlýnské náhony a tůně pod jezy plné úhořů a raků. Navíc v padesátých letech minulého století se začalo poblíž dalšího soutoku, kde se s Litavkou zprava spojuje Příbramský potok, s intenzivní těžbou uranu. Celá tato oblast s téměř symbolickými názvy Pod Květnou a Škrtilka, ležící severně od Čertova vrchu, je dnes poddolována, a Příbramský potok dosud přináší do Litavky mírně radioaktivní vodu.“

Celá kniha popisuje tok řeky a její okolí.

DVOŘÁK, Otomar a HOLEČKOVÁ, Marie. Litavka - řeka skrytých pokladů. Beroun: Nakladatelství MH, 2007. 159 s. ISBN 80-86720-28-9. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:2f0c2ac0-8900-11e5-be6a-001018b5eb5c

O Litávce, resp. v roce 1893 Lítavce se píše také:

„Překrásný rozhled se nám tu otvírá. K západu, téměř pod námi mořem stromovým razí si cestu Lítavka, v jejímž památném údolí zříme části Jinec a Čeňkova. Lítavka jest vzor bystřiny: v létě ne- patrná, z jara zlá. Při prudkém spádu má v kamenitém svém řečišti málo vody, poskytujíc Berounce za vteřinu 0*4 m3 vody, ba r. i885 skoro vyschla. V čas povodně však způsobuje velké Škody a přináší Berounce i přes 74 m3 vody v jedné vteřině.“

HRABÁK, Josef. Průvodce po Příbrami a okolí, hlavně též po příbramských dolech. V Příbrami: Nákladem knihkupectví Karla Simona, 1893. s. 52. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:69b28d50-5275-11e7-a0c9-005056825209

K revitalizaci Kášova rybníku se vyjadřuje výzkumná zpráva:

Vrána, Karel et al. Hodnocení použitých metod a objektů při revitalizaci potočních koryt a malých nádrží [: výzkumná zpráva]. Praha, 2002. 90 listů : il., mp.

https://knihovna.nature.cz/records/6a64210b-aead-4ce1-aa60-140e845cdefa?back=https%3A%2F%2Fknihovna.nature.cz%2Frecords%2F6f3cb10b-a783-4131-8806-0804518f567b&group=6a64210b-aead-4ce1-aa60-140e845cdefa

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.10.2022 15:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu