kastelologie

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych vědět definici slova kastelografie, kde se nacházely nejstarší kastely v Evropě a kterým rodům patřily. Popřípadě jestli existuje na tohle téma nějaká kniha, ve které bych uvedené informace mohla najít. Děkuji z odpověď.

Odpověď

Dobrý den, termín kastelografie jsme bohužel nenalezli, v dostupné literatuře se však vyskytuje pojem kastelologie (případně kastellologie). Tímto termínem je označováno studium jedné z forem sídla středověkých elit - hradu, případně hradiště. Zájem o hrady se v českém prostředí znovu objevuje na počátku 19.století. První souhrnná práce o českých hradech Františka Alexandera Hebera "Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser" byla vydána ve 40.letech 19.století.

V současné době se kastellologie nejčastěji definuje jako mezní historická disciplína zabývající se studiem feudálních sídel. Pojetí katellologie mohou být různá, pro českou kastellologii je charakteristická komplexní metodika studia, užívající ve vzájemné kombinaci metody a postupy vlastní několika speciálním disicplínám, jejichž užití se prolíná a dopňuje tak, jak se prolínaly a doplňovaly pestré stránky středověké reality a života konkrétního objektu. Hrad je zkoumán jako složitý komplex formovaný řadou vlivů a funkcí, zejména jde o funkci rezidenční, vojenskou, reprezentační, ekonomickou a správní.

S nejstaršími kamennými hrady se na našem území setkáváme spíše ojediněle již od 12.století, vůdčím typem opevněného sídla se však staly až okolo roku 1230. Do nástupu vrcholně středověkého hradu bylo v Čechách hlavním typem užívaných opevnění hradiště. Soudobé písemné prameny většinou hradiště také nazývaly hrady, pokud bychom chtěli u tohoto označení setrvat, museli bychom je doplnit o přívlastek raně středověké. Oba typy nějaký čas (až do 30. let 13.století) existovaly paralelně vedle sebe. Nejstarší známá opevněná hradiště si naši předkové počali stavět již v 8.století. Nejstarším vrcholně středověkým kamenným hradem na našem území je Přimda (okr.Tachov) z doby před rokem 1121, kterou vystavěli páni z Vohburgu. Kosmas  uvádí ve zprávě z roku 1121, že hrad postavili "nějací Němci" v pohraničním hvozdu na české straně. Stavebníkem byl nejspíše Děpold II. z Vohnburku, jakmile se o jeho protiprávním skutku dozvěděl český kníže Vladislav, hrad oblehl, dobyl a od té doby se Přimda stala významnou českou pohraniční pevností.

V českém prostředí je patrně nejaktivnějším kastelologem v současné době Tomáš Durdík, autor mnoha knih a článků o českých hradech. Kastelologii v širším pojetí se věnuje i skriptum Úvod do kastelologie, které by mohlo obsahovat odpovědi na Vaše otázky, včetně informace o nejstarších evropských hradech. Další literaturu k této disciplíně naleznete na http://www.mujweb.cz/www/toponyms/sylcaste.pdf nebo v níže uvedených publikacích. Pro vyhledání literatury můžete využít i katalog Národní knihovny (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), do pole předmět stačí zadat slovo hrady.

* DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999. s. 7-16, 250, 461. ISBN 80-85983-62-1.
* MUSIL, František. Úvod do kastelologie.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. 2 sv.  ISBN 80-7041-296-8 ; 80-7041-308-5.
* DURDÍK, Tomáš. Současná česká kastellologie. V Praze : České vysoké učení technické, 2007. 27 s. ISBN 978-80-01-03769-0.
* DURDÍK, Tomáš. Česká kastellologie v evropských souvislostech. Archeologické rozhledy. 1998, roč. 50, č. 4, s. 784-789. ISSN 0323-1267.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.09.2009 10:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu