Karlovarský kraj - nezaměstnanost

Text dotazu

Ze kterých zdrojů mohu čerpat, abych zodpověděla otázku k obhajobě maturitní práce? Otázka: Proč je v Karlovarském kraji vyšší nezaměstnanost mužů než žen?

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

Karlovarský kraj

Karlovarsko

nezaměstnanost

trh práce


Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Brožová, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. Studijní texty. ISBN 80-86429-16-4.

Buchtová, Božena a kol. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 236 s. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.

Mareš, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. rozšíř. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. Studijní texty / Sociologické nakladatelství; sv. 6. ISBN 80-86429-08-3. Dostupné také z: https://sp.ereading.cz/secure.


Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Berousková, Lucie. Průběh hospodářského cyklu a jeho vliv na nezaměstnanost v Karlovarském kraji v poslední dekádě. Praha, 2011. Vedoucí práce Lucia Szabová.

Krejčová, Barbora. Analýza trhu práce a nezaměstnanosti na Karlovarsku. Praha, 2008. Vedoucí práce Eva Heřmanová.

Musil, Jaroslav. Trh práce na Chebsku. Praha, 2013. Vedoucí práce Tomáš Pavelka.

Tulisová, Marie. Komparace nezaměstnanosti v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji. Praha, 2010. Vedoucí práce Milan Damborský.

Vašková, Kateřina. Analýza pracovního trhu v Karlovarském kraji. Praha, 2008. Vedoucí práce Miroslav Ševčík.


Příklady volně dostupných online zdrojů

Český statistický úřad – Zaměstnanost, nezaměstnanost

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zamestnanost_nezamestnanost_prace

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech – Zaměstnanost, nezaměstnanost

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xk

Vliv hospodářské krize na trh práce v Karlovarském kraji

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=0CCkQFjAAOCg&url=http%3A%2F%2Fis.bivs.cz%2Fth%2F19309%2Fbivs_m%2FDiplomova_prace_-_Bc._Petr_Cerveny.docx&ei=1alYU_ubLM3XPIP9gLAP&usg=AFQjCNHHjw2-jyx9OnQR4PawiR5WwHOUVw&cad=rja

Výkazy a rozbory zaměstnanosti v České republice

http://portal.mpsv.cz/sz/stat

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

12.05.2014 12:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu