Karlovarská architektura za 19.století

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se prosím vás zeptat na karlovarskou architekturu za 19.století.
Mockrát vám děkuji...

Odpověď

Dobrý den,

již o pol.18.století Karlovy Vary zažívaly výrazný rozvoj lázeňství, když se lázeňským lékařem stal David Becher. Rostoucí význam města a stále více návštěvníků ovlivňovalo nejenom celkový ráz města, ale i jeho architekturu.

Počátky 19.století (tedy doba Napoleona I.) jsou v Karlových Varech spojeny s klacisimem-empírem. Ten se v tomto městě projevoval v lázeňské architektuře v podobě vedut (významným autorem např. Karel Postl, 1769-1818), barokní architektura rámující Vřídlo byla ve 20.letech přeměněna v novou empírovou kolonádu. Empirismus využívá jednoduché až přísné antické tvary, přejímá řecké a římské výzdobné motivy.

Po roce 1848 dochází k společenským změnám (rostoucí sebeuvědomování měšťanstva, buržoazie a úspěšné lázeňské podnikání), které má za následek i změnu v architektonickém stylu, kterým je historismus. Historismus 19.století je charakterizován jako polarita technicky zaměřené moderní architektury a historizujících tendencí. Již od jeho počátku se paralelně vyvíjely dva směry - neoklasicismus a romantismus. Historismus vyrcholil ve 2.polovině 19.století, kdy historické "neo" slohy téměř převládaly.

60-80.léta 19.století je období "přísného historismu", které je charakterizováno vzrůstající mocí buržoazie a jejich stylové vnímání se odráží především v neorenesanci. Mezi stavby přísného historismus patří např. Mlýnská kolonáda.

Koncem 19.století se rozvíjel tzv. "pozdni historismus" (též eklektismus), daný především z potřeby reprezentace a přepychu a opět využívající slohů minulosti. Byly stavěny měšťanské domy zejména ve slohu neorenesančním, neogotickém a neobarokním. Eklektismus výrazně poznamenal architektutu nejenom Karlových Varů, ale také dalších lázeňských měst Monte Carlo,Bade-Baden.

Pozdní historismus je významně orientován i na vídeňskou architekturu, mimořádnou úlohu sehrála vídeňská firma "Fellner und Helmer".Jejich stavby v podstatě anulovaly předchozí neoklasicistní období, litinové kolonády, z větší části však později odstraněné, vnesly do města specifický charakter industriální sféry s fantaskním přídechem. Celkový vzhled města vzniklý pod jejich vedením však přetrvává dodnes.

Karlovy Vary jsou však jedinečné především svou stylovou jednotností.

Významný architekt Le Corbusier při své návštěvě Karlových Varů pronesl:

"Největší jednotu a architektonické kouzlo mají v Československu Karlovy Vary. Je to slet dortů. Mají týž sloh a touž eleganci."

Toto jsou jen velmi obecné informace o architektuře Karlových Varů. Velmi Vám doporučuji především knihu:

ROUBÍNKOVI, Dana a Zdeněk. Historismus v architektuře Karlových Varů. [Karlovy Vary] : Karlovarské muzeum, 1996. 99 s. ISBN 80-900188-2-3. , kde je pojednáno o celém 19.století architektury v Karlových Varech spolu s podrobnými popisy významných staveb tohoto období.

Dále můžete využít např. publikace:

ZEMAN, Lubomír. Karlovarský Westend : vilová architektura v Karlových Varech = Das Karlsbader Westend = The Westend of Karlsbad = Karlovarskij Vestend. Karlovy Vary : Karlovarské muzeum, 1998. 276 s. ISBN 80-238-4494-6.

ZATLOUKAL, Pavel. [10 století architektury. 5], Architektura 19. století. Vyd. 1.. Praha : Správa Pražského hradu : DaDa, 2001. 205 s. ISBN 80-86161-39-0.

DUDÁK, Vladislav. Encyklopedie světové architektury : od menhiru k dekonstruktivismu. Vyd. 1.. Praha : Baset, 2000. 2 sv. ISBN 80-86223-07-8.

Dostupnost jednotlivých knih si můžete ověřit v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/) , u exempláře je vždy uvedeno, které knihovny výtisk vlastní.

Další informace můžete také získat také z volně dostupných internetových zdrojů:

http://www.karlovy-vary.cz/cz/vice-historie

http://www.celemvzad.cz/clanek/ceska-lazenska-mesta/?cislo=11

http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Lazenstvi/lazenstvialaz

enskamista/KarlovyVary/Stranky/ZajimavestavbyapamatkyvKarlovychVarech.aspx

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.11.2010 10:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu