karentovane casopisy

Text dotazu

Dobry den!
Rad bych si overil, zda casopis Liebigs. Ann. Chem.
(Justus Liebigs Annalen der Chemie)
a Org. Mass Spectrom. (Organic Mass Spectrometry) se radi mezi vedecke
karentovane casopisy Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

nemáte spíše na mysli vědecké recenzované časopisy (nikoli karentované)?

Terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV, báze dostupná na adrese http://aleph.nkp.cz/F ) definuje current contents (neboli obsahové periodikum) následovně:

"Seriálový dokument reprodukující obsahy nejnovějších čísel významných vědeckých časopisů z určité oblasti nebo oboru, s cílem informovat o aktuální článkové odborné literatuře. Stejným termínem se označuje i elektronická forma tohoto informačního zdroje."

V současné době se v našem prostředí již s touto službou příliš nesetkáváme, dříve ji poskytovalo např. Oddělení periodik Národní knihovny ČR, ovšem kolegové nám sdělili, že již tuto službu nenabízí.

Obsahy významných vědeckých časopisů jsou zveřejňovány v current contents, která jsou produktem Thomson ISI (http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/CCC/ ). Tato databáze není součástí balíčku Web of knowledge, které má v rámci licencovaných online informačních zdrojů ve své nabídce Národní knihovna ČR. Nemůžeme Vám tedy bohužel říci, zda Vámi uvedená periodika jsou do báze Current Contents zahrnuta.

 

Oproti tomu recenzované časopisy (definice z TDKIV "Odborná periodická publikace, která prošla před vydáním recenzním řízením, to znamená, že po přijetí do redakce recenzenti nezávisle na sobě vypracovali k jednotlivým článkům odborné posudky, na jejichž základě autoři upravili své články do konečné zveřejněné podoby"), kterým jsou vypočítávány impact faktory (známé jako tzv. faktor vlivu), jsou vyhledatelné v bází JCR - Journal Citation Reports, vytvářené opět Thomson ISI ( v NK ČR báze zpřístupněna v rámci licencovaných online zdrojů. Jedná se o souhrnnou polytematickou databázi zpřístupňující údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy, je doplňkem Web of Science. Poslední údaje jsou dostupné z roku 2009 a ani jeden z uvedených časopisů tu není.

Bylo by však třeba zdůraznit, že oba časopisy už nejsou v současné době vydávány. Dle Souborného katalogu seriálů ČR (SKCP, dostupné z http://aleph.nkp.cz/F/ ) byla periodika vydáváná v těchto letech:

* OMS, Organic mass spectrometry. Chichester : Wiley,J.and Sons, 1968-1994. Periodicita 1x měsíčně. ISSN 0030-493X.

* Justus Liebigs Annalen der Chemie. Weinheim : Chemie, 1840-1978. Periodicita 1x měsíčně. ISSN 0075-4617.

Z tohoto důvodu se domnívám, že se časopisy nedostanou jak do přehledu recenzovaných časopisů, tak do current contents.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2011 13:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu