Karel IV. na obraze Mistra Theodorika

Text dotazu

Obraz od mistra Theodorika, na kterém je nějaká biblická nebo historická postava, tato postava má obličej Karla IV ? Kde je obraz umístěn ?

Odpověď

Dobrý den,

dle níže uvedených zdrojů vtiskl Mistr Theodorik podobu českého krále a říšského císaře Karla IV. jednomu ze tří králů vyobrazených v rámci nástěnné malby Klanění tří králů, která je součástí výzdoby kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně.  

 "Naproti tomu poslednímu, nejskromnějšímu z nich, Baltazarovi, vtiskl malíř v podobě měkce vyklenutého čela, charakteristického, trochu promáčklého nosu a velkého tmavého oka výrazné rysy tváře Karla IV. V tomto alegorickém oslavném převleku, typickém pro sféru pozdně gotického dvorského umění, se císaři dostává pocty, která jej současně staví do jedné řady s přímými svědky pozemského života Kristova."

 ( DVOŘÁKOVÁ, Vlasta. Mistr Theodorik. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967 s. 33.  ) 

Dosud pravděpodobně nejrozsáhlejší publikace o Mistru Theodoriku k vyobrazení Klanění třech králů a zobrazení Karla IV. v rámci této malby uvádí:

„V literatuře se objevují úvahy o tom, že jako třetí král je zobrazen přímo Karel IV. Zobrazení panovníka v této adorační scéně odpovídalo středověké představě oslavy vládce. Jde totiž o jakési imitatio (napodobení) králů, kdy leník vzdává hold svému pánu: zde se král-panovník koří Králi králů – Kristu. Stejně tak ve středověkém dvorním ceremoniálu museli šlechtici vzdávat povinnou úctu panovníku pokleknutím (v Byzanci existovala přísnější forma proskyneze odpovídající tamějšímu despotickému charakteru vládce). Tento obraz jen potvrzuje výjimečnost ikonografické situace na Karlštejně konkrétně, a v Karlově dvorském umění vůbec, neboť panovník (Karel IV.) se v této situaci vyskytuje v evropském umění poprvé. Také některá srovnání s jinými vyobrazeními císaře Karla IV., například s jeho profilovou podobiznou ve scéně Exaltatio crucis v nadpraží kaple sv. Kateřiny v menší věži, by tomu jen nasvědčovala. Jako by český král a římský císař Karel IV. chtěl být účasten posvátného děje navozujícího atmosféru Božího Zjevení a kladl Králi králů na oltář své dary.“

(BLOCHOVÁ, Hana a FAJT, Jiří, ed. Magister Theodoricus: dvorní malíř císaře Karla IV.: umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna. Praha: Národní galerie, 1997. s. 223 - 224. )

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.05.2013 09:30

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu